Slovenskú ligu vedie Vladimír Mečiar

V sobotu 9. novembra 2019  sa v Trenčíne uskutočnil republikový snem hnutia  Slovenská liga. Zúčastnilo sa ho 151 členov, ktorí volili funkcionárov politického subjektu a zákonným spôsobom vyhlásili, že Slovenská liga  ide do parlamentných volieb 2020.  

Predsedom hnutia sa stal Vladimír Mečiar. Snem sa konal za prítomnosti aj verejnosti.

Na začiatku zaznela štátna hymna v podaní sólistu opery SND Ivana Ožváta.  Na sneme privítali kňaza ThDr. Jána Košiara, ktorý sa prihovoril k prítomným a zaželal im „nielen úspešné rokovanie, ale aj volebný úspech, ktorý z vás urobí rozhodujúcu politickú silu, čo zastaví najmä morálny rozvrat našej spoločnosti a štátu“. Poukázal na skutočnosť, že dnešné novopohanstvo predstavuje vážne nebezpečenstvo, lebo chce človeka presvedčiť, že „staré dobré zásady vyjadrené v Desatore sú smiešne a nemoderné“! Na záver požehnal členov snemu,  všetkých členov hnutia i jeho voličov.

Pozdravné slová pripojil aj ďalší hosť snemu, predseda Ľudovej strany Andreja Hlinku Jozef Sásik.

Snem hnutia Slovenská ligaSnem pokračoval schválením programu, rokovacieho poriadku a spôsobu voľby orgánov hnutia. Po zvolení predsedu, predsedníctva, revíznej a rozhodcovskej komisie Vladimír Mečiar  oboznámil členov snemu s úlohami a programom hnutia. „Stav v štáte nás núti opäť sa vrátiť“, povedal a pokračoval: „Programová kríza žiada pomoc všetkých občanov, bez korupcie, korytárstva, slúžiť svojmu národu, jeho blahu. Úlohy, ktoré treba splniť sú také veľké, že musíme  hľadať všetkých, ktorí chcú pomôcť a ísť do nového zápasu. Stávame sa straníkmi, aby sme spoločnosť viedli k hlbokej premene“, zdôraznil. Zhodnotil súčasný stav politickej scény a konštatoval, že „čiara je jasná, nesmieme dovoliť také vychýlenie Slovenska, aby bolo nezvratné.  Organizácie tretieho sektora za cudzie peniaze chcú meniť pomery na Slovensku.  Majú na to dosť peňazí“, povedal a oznámil: “Ideme do boja za zmeny. Kým ich nedosiahneme nevzdáme sa, bez ohľadu na výsledky volieb. Ani sa nedáme, ani sa nebojíme!“

Snem pokračoval rozpravou a prijatím uznesenia. Na záver zaznela hymnická pieseň  Kto za pravdu horí pod taktovkou  Ivana Ožváta.

Eva Zelenayová

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Arcibiskup Zvolenský prekvapil politikov

Katolícka cirkev na Slovensku ústami arcibiskupa Zvolenského včera odsúdila vydieranie, ktoré Európska únia plánuje uplatniť na chudobných a zbetačených národoch, predovšetkým z afrického kontinentu.

Existovali Slovieni?

Sú rozdiely medzi menom Slovák, Slovan, Sloven, Slovän, Slovien naozaj také dôležité?

Načo sú nám Maastrichtské kritériá?

Túto otázku si musí položiť každý občan, ktorý v TV počul, že E. Macron a A. Merkelová sa dohodli,
že EÚ potrebuje spoločný štátny rozpočet EÚ.

Potreba moderných ekonomických vzťahov EÚ

Aké sú dnes? Skôr ich EÚ nevie definovať, rieši Brexit a migráciu. Adept na poslanca do europarlamentu odpovedal na otázku čo by si želal pre budúcnosť Európskej únie a povedal: Menej Bruselu, viac zdravého rozumu. Občania to čítajú na bilbordoch. Vyjadril tým nesúhlas s tým, čo sa deje v EÚ.

 
Odber noviniek na stránke

captcha