Vidím, ako sa manipuluje ľuďmi. Voľbou prezidenta sa však budeme zodpovedať pred Bohom aj budúcimi generáciami

Vladyka Milan Chautur nebude mlčať: “Vidím, ako sa manipuluje ľuďmi.” Aký kandidát sa nesmie stať prezidentom?

“Súčasné spoločensko-politické prostredie na Slovensku ponúka v zásade možnosť podporiť v prezidentských voľbách kandidátov so smerovaním k uvoľneniu kresťanských morálnych princípov v liberálnom duchu, alebo v inom prípade možnosť zachovať si na Slovensku to, čo prezentuje tradičnú rodinu s otcom, mamou a dieťaťom”, upozorňuje vladyka Milan vo vyjadrení, ktoré zaznelo dnes na liturgiách v košickej eparchii.

Katolíci na celom svete začínajú nadchádzajúci týždeň veľký pôst – rímokatolíci popolcovou stredou, gréckokatolíci na Slovensku už zajtrajším dňom. Preto košický eparcha Vladyka Milan apeluje, aby sme ho začali modlitbou na nového prezidenta.

“To je výzvou pre veriacich k modlitbe za správne pochopenie vlastnej voľby. Treba sa modliť za to, aby nás vo svete reprezentovala hlava štátu – prezident, ktorý má jasný postoj k tomu, aká je identita muža a ženy, či jednoznačne prezentuje náuku vyjadrenú v prirodzenom zákone a vyplývajúcu zo Svätého Písma o tom, že Boh povolal muža a ženu k spoluúčasti na stvoriteľskom pláne (Gn 1, 27-28), a preto len otec a mama, muž a žena môžu Boží zámer napĺňať, iba v rodine, a to bez možnosti zveriť dieťa osobám rovnakého pohlavia, ktoré ani psychologicky nie sú schopní vložiť do dieťaťa správne chápanie otcovstva či materstva”, apeluje vladyka.

Toto jeho upozornenie prichádza len pár dní po tvrdeniach kandidátky Čaputovej, ktorá otvorene propaguje sexuálny extrémizmus, pričom nemá problém zveriť deti takýmto jedincom a zároveň si myslí, že je cestou aj pre veriacich a konzervatívnych voličov.

“Prezident pred svetom reprezentuje každého z nás, a preto by bolo spravodlivé, aby reprezentoval myslenie väčšiny obyvateľov, a v tom je jeho osoba veľmi dôležitá, lebo dáva signál svetu o tom, kam sa uberá Slovensko vo svojich postojoch.”

Veriaci jednoducho nemôžu voliť kohokoľvek. Zlá voľba znamená zlo aj vnútorné smerovanie človeka:

“Zodpovednosť je na každom z nás, lebo to bude znamenať nielen signál pre svet, ale znamená to veľa aj pre naše vnútorné smerovanie k rodine, alebo proti nej. Preto nie je ľahostajné koho podporíme vložením hlasovacieho lístka do volebnej urny a stane sa to až otázkou nášho svedomia, za čo sa budeme zodpovedať pred Bohom a budúcimi generáciami, ktoré nám raz budú ďakovať, alebo nás preklínať.

Naše terajšie historické obdobie, ako s vážnou prioritou zápasí so správnym chápaním vzťahu muža a ženy a správnym postojom k otcovstvu a materstvu, teda bojuje o záchranu skutočnej, Bohom stanovenej rodiny. K tomu treba priradiť aj postoj hlavy štátu k sociálnej spravodlivosti a možnostiam, ktoré by sa mali celoplošne vytvárať pre dôstojný život mladých rodín tak, aby nemuseli za prácou odchádzať ďaleko od svojich rodín.”

Biskup vidí, ako sa manipuluje s ľuďmi:

“A tak je na každom z nás, ako vážne sledujeme vyjadrenia jednotlivých volebných kandidátov, a čomu pripisujeme vážnosť pri voľbe kandidáta – či vonkajšej sympatii, či tomu, čo povedia iní, alebo hodnotovému pohľadu na jeho názory a postoje.

Je na vás, ako prijmete tieto moje slová, o ktorých nechcem s nikým polemizovať. Predkladám ich, aby mal každý možnosť zamyslieť sa nad postojom biskupa, ktorý vidí, ako sa manipuluje s ľuďmi vo vzťahu k tým najvážnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvňujú život a šťastie človeka.

Preto znovu vyzývam k pôstu a modlitbe, ktoré pomáhajú k správnemu rozhodnutiu človeka vo vážnych skutočnostiach života a zvolávajú na nás Božiu milosť,” uzatvára svoju výzvu košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur.


zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/vladyka-milan-chautur-nebude-mlcat-vidim-ako-sa-manipuluje-ludmi-volbou-prezidenta-sa-vsak-budeme-zodpovedat-pred-bohom-aj-buducimi-generaciami-aky-kandidat-sa-nemal-stat-prezidentom/1686028

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Matica zintenzívňuje spoluprácu so Slovákmi vo svete

Jedenásteho novembra 2015 prišlo do Martina 15 delegátov Slovákov zo sveta, aby spoločne s domácimi oživili činnosť Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej.

Média klamú o utečeneckej kríze

Exkluzívny rozhovor s europoslancom Zdechovským: Média klamú o utečeneckej kríze, obchod s deťmi migrantov, imigračná vlna nie je náhodná, budeme uznávať mnohoženstvo?

Slovensko bez plynu neprežije!

Názor Čaputovej a Hegera, že Slovensko by sa malo okamžite odstrihnúť od ruského plynu je vskutku šialený.

Nerozumejú ekonómii

Dnešnú úvahu (26/11/2021) som mal napísanú dávnejšie. Jej podstatu som sa snažil napísať v mailoch predsedovi vlády, ministrovi financií a ministrovi hospodárstva.