Vnímame čo sa deje v ekonomike?

Každý človek vie rozdiel medzi tepnou a žilou. Žiaľ, bežný človek si neuvedomuje rozdiely v ekonomických kategóriách.


Má to veľký význam práve dnes, keď je na Ukrajine vojna. Plynie to z mojej úvahy o platobnej bilancii, kde som uverejnil aj to, že naše obce či mestá darujú utečencom nielen ubytovanie, ale aj stravu, či nemocnice zlepšujú zdravie.  Už viackrát som písal o fungovaní ekonomiky SR, ktoré zreteľne uvádza graf a musím opäť. Čitateľ nech sa do neho zahĺbi.


Verím, že čitateľ sa dobre zahĺbil do grafu. Jeho otcom je prof. S. Kuznets, môj učiteľ. Nobelovu cenu získal za systém národných účtov a tento graf. Ak si ho čitateľ pootočí, zistí aké príjmy majú domácnosti a aké majú výdavky. Ak ho bude otáčať, zistí, že to platí aj pre vládu, podniky a finančné trhy. Čitateľ by si mal dobre všimnúť aj „hrúbku“ tokov, ktoré sú popísané textom. Indikujú veľa. V prvom riadku je tok transferové platby vlády a splatenie úrokov.

A tu musím upozorniť na pojem transferové platby. Čitateľ vidí, čo to je. Naši vládni ekonómovia a vlády volajú transferovým platbami oba toky zo sektora vláda. Nepoznajú tento graf. Predseda vlády, minister financií a minister hospodárstva, ba aj prezidentka by ho mali mať na pracovnom stole.

Čitateľ možno videl hru Ale, ale pani plukovníková. Ide o legendárnu vynikajúcu komédiu, akých je málo v súčasnej dobe. Aj vynikajúcich ekonómov je v súčasnej dobe málo. Preto ani ekonómia nie je kvalitná. Pani plukovníková so svojimi deťmi, ktoré sú chamtivé za peniazmi, sa na tom baví. Aj dnes máme chamtivcov.
Trochu mi pomôže spomenutá hra; hra potrebuje režiséra (predseda vlády) potrebuje hlavného predstaviteľa (minister financií) a potrebuje hercov (parlament). Hlavná postava sa vyjadrila o prof. Strniskovi (režisérovi), že si uvedomila, aké skvelé je s ním spolupracovať. „Bol pre mňa zárukou, že som išla do tejto hry“ povedala hlavná predstaviteľka.

Verím, že pri tomto krátkom opise hry sa čitateľovi v hlave vynárali podobné myšlienky ako mne. Kto už v našej ekonomike a to už po 30 rokoch jej fungovania bude zárukou, že ekonomika bude skvele fungovať? Ako ohlas som dostal od čitateľa tento mail:


Vážený pán profesor,

úprimne obdivujem Vašu vytrvalú snahu poučiť nepoučiteľných. Nie, nie je to z mojej strany irónia, iba konštatovanie neradostného– pokiaľ ide o našu „mládež novú-ponovembrovú“,  a  tragického faktu vo vzťahu k súčasnej vláde. A ešte väčšia tragédia je, že nie sme v takomto marazme na našej matičke Zemi ani zďaleka sami. Napísal o tom veľmi výstižne Niall Ferguson v predhovore k svojej knihe Civilizácia.  Citujem: „Nadobudol som dojem, že hŕstka ľudí, ktorá pracuje v bankách a na ministerstvách financií západného sveta má o poslednej hospodárskej kríze pramálo informácií. Zhruba 30 rokov sa mladým ľuďom na školách a univerzitách vštepovala myšlienka liberálneho vzdelávania, ochudobneného o podstatu historického poznania. ...“ Myslím si, že v tom tkvie podstata našej „biedy“. Hlupáci volia hlupákov a tí sú nepoučiteľní. Veď prečo by sa mali naučiť čosi nové, keď ich doterajšia tuposť im priniesla bohatstvo a moc /aj nad našimi osudmi/ ktorú majú.  Všimnite si, ako protestujú súčasní adepti skúšky dospelosti – vraj testy sú veľmi náročné, keďže sa museli učiť online. To je dôvod! Čo na tom, že sa nenaučili, nevedia, oni za to predsa  „nemôžu“, to covid! A hlúpi sa prihlásia na VŠ a budú prijatí! Takto dvíhame úroveň nášho školstva. Aká budúcnosť nás  a najmä ich, naše vnúčatá čaká, škoda pomyslieť.

Píšete múdro, jasne a zrozumiteľne, vážený pán profesor, ale oni to čítať nebudú. Kvôli čomu, keď doteraz nič neprečítali a tituly aj tak majú?

 

Pozdravujem Vás a ospravedlňujem sa za menej promptnú odpoveď.  Začínam s prácami v záhrade, to je ten dôvod.

 

Na „záhrade ekonomiky“ SR, ktorú zobrazuje uvedený graf, nemá kto pracovať, ba hádam niektorí ani nevedia. Iba hlboké poznatky ekonomickej vedy sú kompasom, ktorý ukáže správny smer. Ten dnes chýba. A nevnímame čo sa deje v ekonomike.

 

Záver

Verím, že po zoznámení sa s grafom, čitateľ získal presvedčenie, že o ekonomike má veda hlboké poznatky, jej vnímanie, čo sa v ekonomike deje. Grafu treba rozumieť. Ba ekonometrovia robia veľmi osožné a zložité experimenty na modeloch nie pre svoje uspokojenie, ale experimenty ktoré slúžia tvorcom politiky nájsť optimálnu cestu rozvoja ekonomiky pre benefit ľudí, občanov SR.

Dnes ich ignorujú.

Dôležité je, že čitateľ môže vďaka grafu jasne vnímať to, že základným problémom ekonómie je distribúcia, akumulácia a distribúcia outputu.

A práve preto vie (verím), čo má žiadať od vlády.Prof. J. Husár                                      

Bratislava 15/3/2022

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Kandidátku ĽS Naše Slovensko do europarlamentu povedú Milan Uhrík, Martin Beluský a Milan Mazurek

Ľudová strana Naše Slovensko sa aktívne zapojí do volieb do európskeho parlamentu v máji 2019. 

Čo si musíme ujasniť?

Verím, že každý čitateľ vníma problémy, ktoré má ekonomika SR od roku 1989. Po tomto roku sme stratili množstvo podnikov a zanedbali poľnohospodárstvo, čo sa dnes prejavuje rastom cien potravinárskych výrobkov. Všimnime si hlbšie a odbornejšie niektoré fakty.

Z osudov slovenských geografických názvov (17)

Vývoj nesídelných geografických názvov po zániku Rakúsko-Uhorska

Prečo majú znášať neznalosť tí, čo vedia?

Rozhodol som sa, že si popozerám svoj archív odložených článkov  a uvediem niekoľko nadpisov zo SME, či Hospodárskych novín v mojej dnešnej úvahe. Poprosím čitateľa, aby si ich prečítal, lebo ich budem konfrontovať.