Zbavme sa HDP ako miery blahobytu

Veľmi ma potešilo, keď predstavitelia EÚ prišli nato, že rozdeľovať eurofondy podľa výšky HDP je nepostačujúce a začínajú k nemu pribaľovať ďalšie kritériá. Trvalo to síce dlho, ale konečne.


HDP nie je jasným pojmom. Je to agregát diametrálne rozličných prvkov – spočitujeme lokomotívu s paradajkami. Ráno v Jednote kúpim 5 rožkov, 2 litre mlieka a kilogram mäsa. Pri pokladni pokladníčka každému tovaru priradí cenu a vypýta si odo mňa 8,25 eura. Ale takýchto nákupov počas jedného dňa na Slovensku sú milióny. K tomu treba pridať nákupy podnikov, nákupy vlády a nákupy zahraničia.  A nakoniec  odpočítať hodnotu importovaných tovarov. Nech Železnice SR kúpili dva elektrické rušne a dva vagóny pre nákladný vlak a ministerstvo obrany nech kúpilo 2 stíhacie lietadlá. Keby som všetky hodnoty týchto nákupov sčítal, dostal by som HDP. Avšak v propagačnom materiály Kauflandu práve zisťujem, že cena tovaru A o deň neskôr klesla o 55%, tovaru B o 35% a tak ďalej. HDP je teda riadny galimatiáš, motanina, zlátanina. Avšak ekonomická veda ten HDP dokáže využiť.  Ako? Ak by som si mojich 5 rožkov označil ako x1, dva litre mlieka ako x2 a kilo mäsa ako x3, ku ktorým pokladníčka priradila ich ceny, a priradil k môjmu dnešnému nákupu nákupy ostatných sektorov ekonomiky (železníc a obrany) v dnešný deň a urobil by som to za každý deň v roku, v matematickej podobe by som to mohol vyjadriť takto: x1p1+ x2p2+ ... +xnpn a pritom n = 1026. Tento súčet je matematické vyjadrenie HDP. Na jeho výrobu však naša republika potrebovala pôdu, prácu a kapitál, faktory výroby. Je logické očakávať, aby hodnota pôdy, práce a kapitálu SES Tlmače a hodnota pôdy, práce a kapitálu poľnohospodárskeho podniku Malý Pesek bola rovnako efektívna, teda aby na 100 eur vkladu dosiahlo v oboch prípadoch rovnaký efekt, povedzme 12%.  A toto už ekonomická veda vyriešila a tak môže zistiť prelievanie novovytvorenej hodnoty z regiónu do regiónu (z Nemecka na Slovensko); iba politici to akosi nerešpektujú. Je to veľmi dôležité.

Zasahovanie do ekonomiky, čo našla vláda robí tým, že ide do Vranova, či Michaloviec a rozdáva peniaze; nie je vedecky, objektívne, žiadúco. Analogicky zasahovanie EÚ do ekonomík krajín EÚ rozdeľovaním eurofondov je nevedecké, neobjektívne, možno až škodné. Každá krajina (región) má určité množstvo km autostrád, určitý počet km ciest prvej a druhej triedy, určitý  počet km železníc, určitú veľkosť ornej pôdy, rozlohu lúk a pasienkov atď. a dopestuje určité množstvo pšenice, či jačmeňa a z toho časť jačmeňa na pivo atď. Každá krajina vyrába elektrinu a z toho určitú časť vyrobia jadrové elektrárne, ťaží nerastné suroviny atď. Francúzko má Eifellovu vežu, Notre Dame, či zámky na rieke Loire, či Mont Blanc. My máme Vysoké Tatry, či Liptovskú Maru a Maďarsko veľké rovinaté lány pôdy. Ak teda EÚ chce robiť ekonomickú politiku, nemôže sa zaobísť pri objektívnom, a teda nestrannom  rozhodovaní bez fyzických jednotiek merania. Fakty konštatujeme verbálne (máme Liptovskú Maru) ale aj kvantitatívne (Liptovská Mara má 21 hektárov).

Merajme tie štyri druhy ukazovateľov regiónov vo fyzických jednotkách, ktoré aj s hodnotami uvádza tabuľka:


 

 X1

X2

X3

X4

Suma Xi

I, región

130

120

90

100

440

II, región

120

100

110

120

450

III, región

110

110

110

80

410

IV, región

100

100

100

100

400

V, región

90

90

100

90

370

VI, región

80

90

80

120

370

Fikt. región

80

90

80

80

330

 


Vytvorili sme si fiktívny región s minimálnymi hodnotami znakov. Bude nám slúžiť ako báza porovnávania. Aký je stupeň ekonomického rozvoja (blahobytu) jednotlivých regiónov (vláda sa vo Vranove nepýta na HDP, to je zbytočné)? Najskôr urobme poradie iba na báze súčtu hodnôt znakov (posledný stĺpec) ; získame takéto poradie:

(1) región II, 450;   (2) región I, 440;            (3) región III 410;  (4 ) región IV, 400; (5,6) je región V 370 a (5,6) región VI   370.

Najlepší je región II. A to voči fiktívnemu regiónu. Čitateľ by sa iste spýtal na niekoľko otázok ohľadom poradia. Urobila to aj ekonomická veda. Preto ekonomická veda definovala viacero mier (ale veď my používame meter a vo VB yard). Stupeň ekonomického rozvoja veda meria aj I-vzdialenosťou. Ak by sme ju aplikovali na údaje v tabuľke, získali by sme takéto poradie a príslušný stupňa ekonomického rozvoja.

  1)  I   13,375   (2) II    10,000   3)  III   8,750   4) IV   5,625  5)  V  2,653  6)  VI   0,500

Stupeň ekonomického rozvoja prvého regiónu je 13,375 jednotiek I vzdialenosti (obrazne metrov). Posledným je región VI. Jasne vidíme, že región V má výrazne vyšší stupeň ekonomického rozvoja ako región VI. Verím, že sa čitateľ prekvapil. Z porovnania ich údajov v tabuľke to nevidíme. Ak by X1 bol počet km autostrád, môžeme sa spýtať aký bude dôsledok na stupeň ekonomického rozvoja regiónu VI zvýšenie hodnoty z 80 km na 90 km autostrád. Ide nielen o prírastok 10 km, ale aj vedľajšie dôsledky – zvýšenie zamestnanosti, rast výdavkov obyvateľstva regiónu na spotrebu atď., atď. Tvorca hospodárskej politiky ma možnosť experimentovania. Zistí aj dôsledky na iné regióny. To sú udivujúce závery ľudského majstrovstva pomocou matematického nástroja. Precízne „vyrezávané“ hodnoty miery s jasným zmyslom. Môžu nasledovať podrobné komentáre ekonomického analytika vysvetľujúce príčiny a dôsledky ekonomických zásahov (výstavba autostrády). Nevyťahujú sa z klobúka ako čarodejník. Metóda svojim charakterom dôsledne mapuje zdroje, bohatstvo a ekonomický výkon regiónu, krajiny. A tak už pri rozdeľovaní eurofondov na konkrétny faktor vieme aké bude mať konkrétne dôsledky na región, jeho bohatstvo, blahobyt ľudí a výkon regiónu. Aký má byť hospodársky ideál regiónu.

A dovoľte, aby som čitateľovi ponúkol nový nadpis amerického filmu a to takto: Páni majú radšej blondínky ako politici ekonomické vedy. Akýsi oxymoron.


Prof. J. Husár
Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Kedysi a dnes

Kedysi sme bojovali za socializmus. Dnes o prežitie.
Kedysi si ľudia pri práci pospevovali. Dnes nadávajú.

Večný nedostatok zdrojov a nutnosť voľby

Čitateľa som možno prekvapil názvom mojej úvahy. Je to najvážnejšia ekonomická téma.

Andrejovi Bánovi sa nepáči “kriminalizácia moslimov”

Má nepopierateľný talent a jeho fotografie sú výborné. Inak je to však konjunkturalista, ktorý svoju umeleckú zručnosť vložil do služieb svetoobčianskej ideológie a najtvrdšej proamerickej a protislovenskej propagande.

Duma schválila Putinove zmluvy

Ruskí zákonodarcovia v utorok odhlasovali ratifikáciu dohôd, ktoré v pondelok večer podpísal prezident Vladimir Putin s predstaviteľmi samozvaných republík ležiacich na východe Ukrajiny.