K dianiu na Ukrajine

Vyhlásenie Panslovanskej únie

k dianiu na Ukrajine

Na Ukrajine sa presadzujú cudzie záujmy na úkor záujmov ukrajinských. Západom vycvičení a financovaní „revolucionári“ zvrhli legitímne zvoleného prezidenta a legitímnu vládu v Kyjeve a dosadili k moci „proeurópske“ bábky.

Add a comment

Čítať ďalej...

K 15 výročiu začiatku bombardovania Juhoslávie

Vyhlásenie Panslovanskej únie

k 15 výročiu začiatku bombardovania Juhoslávie

V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie začiatku bombardovania bývalej Juhoslávie lietadlami NATO. Juhoslávia sa stala po 2. sv. vojne krajinou de facto nezávislou od oboch strán vtedajšieho bipolárneho sveta. Tito odmietal urobiť zo svojej krajiny sovietsku kolóniu podľa Stalinových predstáv a Juhoslávia sa preto stala akýmsi mostom medzi východom a západom. Zuby si však na toto územie brúsil nielen bývalý Sovietsky zväz, ale aj USA.

Dôvod pre vznik neskoršieho konfliktu nechtiac vytvoril J. B. Tito poskytnutím širokej kultúrnej a politickej autonómie pre Albáncov na území Srbska odôvodňujúc to záujmami „mierového spolužitia“ juhoslovanských národov. Albánska samospráva v Kosove postupne získavala kompetencie približujúce sa kompetenciám samostatného štátu. Postupne si, okrem vlastnej Prištinskej univerzity, vytvorila paralelné mocenské štruktúry. Situáciu v prospech Albáncov rýchlo menil aj ich populačný rast. Ich počet sa v roku 1991 oproti 19. storočiu takmer zdesaťnásobil. Srbské obyvateľstvo v Kosove sa postupne stalo utláčanou menšinou vo vlastnom štáte a neznalosť albánskeho jazyka im prakticky znemožňovala uplatniť a dorozumieť sa. V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa začala masová migrácia Srbov z Kosova pretože teror, akému v podobe znásilnení a ničenia domov či kostolov, čelili bol neúnosný. Krvavé vyhrotenie vzťahov však malo základy aj v túžbach po veľkom Albánsku, čo viedlo k začatiu teroristických útokov separatistov a od roku 1993 aj členov Kosovskej oslobodzovacej armády v Srbsku (UCK), ktorú USA vtedy zaradili na zoznam teroristických organizácií. V tomto období boli už mnohé mestá v Kosove bez jediného Srba. Albánci zakladali jednu albánsku dedinu za druhou, stavali mešity, Kosovo sa čoraz viac stávalo albánskym teritóriom a osud Srbov bol už spečatený. Po roku 1987 keď sa predsedom Zväzu komunistov Srbska a neskôr aj prezidentom stal Slobodan Miloševič albánsky problém začala ústredná vláda riešiť. Po tom čo Miloševič ubezpečil Srbov známou vetou „Nikto vás biť nebude“ bol založený Výbor na ochranu kosovských Srbov a Čiernohorcov a do oblasti bolo vyslaných 3 000 príslušníkov polície.

Ozbrojenou päsťou kosovských Albáncov bola UCK (Ushtria Clirimtare e Kosoves), ktorú založili s pomocou CIA na konci roku 1997. Velitelia tejto teroristickej organizácie boli v niektorých prípadoch cvičení americkou spoločnosťou MPRI či firmou DynCorp pričom vojenský výcvik prebiehal v Turecku a Albánsku aj pod záštitou britskej tajnej služby MI6. Mnoho zbraní americkej a izraelskej výroby bolo teroristom dodaných cez susedné štáty. Táto masívna finančná a materiálna podpora mala za následok niekoľkonásobné vystupňovanie teroristických činov páchaných na kosovských Srboch. Vo východnom Kosove zriadila UCK zajatecký tábor kde väznila Srbov, ale aj Albáncov obvinených zo spolupráce so Srbmi. Srbi, ktorí skončili v týchto táboroch sa už pravdepodobne domov nevrátili a možno predpokladať, že sa stali obeťami, ktorých orgány sa stali (aj podľa Carly del Ponteovej) zdrojom finančných príjmov albánskych teroristov. Dňa 27 mája 1998 sa predstaviteľ Albáncov Ibrahim Rugova stretol s Clintonom, ktorého žiadal o vojenský zásah proti Srbsku: „NATO by malo podniknúť všetky možné kroky k tomu, aby ochránilo obyvateľstvo Kosova“ povedal. Udalosti nabrali rýchly spád a pomohla tomu aj ministerka zahraničných vecí USA Albrightová, ktorá povedala, že: „v prípade, že brutálna kampaň v Kosove bude pokračovať, bude proti Srbsku podniknutý tvrdý postup“. Madeline Albrightová neskôr prezývaná ako krvavá Madeline bola zároveň tou, ktorá napísala prezidentovi Clintonovi dopis žiadajúc v ňom o „plošné bombardovanie Srbska“.

Po masívnej celosvetovej mediálnej kampani na prelome rokov 1998-1999 bola zneužitá

udalosť, označená novinármi ako Masaker v Račaku. Dňa 10 januára 1999 zabili Albánci v rámci série teroristických útokov voči majoritnému obyvateľstvu v tejto dedine ďalšieho zo srbských policajtov. O 5 dní neskôr boli, ako reakcia, do tejto oblasti vyslané obrnené transportéry srbských síl, ktoré boli okamžite, po tom ako dorazili, napadnuté. Po zneškodnení všetkých teroristov, ktorí tam ostali ležať mŕtvi, policajti Račak opustili, no Albánci naaranžovali mŕtve telá vedľa seba, akoby sa jednalo o masovú popravu. Keď na miesto prišli západní novinári, urobili z nájdených mŕtvol dôkaz srbskej brutality. Račak bol jediným „vojnovým zločinom“, z ktorého boli Srbi v Kosove pred útokom NATO obvinení. Pravda však vyšla najavo až pri súdnom procese so Slobodanom Miloševičom v Haagu kde bývalý riaditeľ Ústavu súdneho lekárstva profesor Dobricanin prehlásil, že guľky narazili do tiel z rôznych smerov. Bola ďalej dokázaná prítomnosť strelného prachu na rukách mŕtvych, teda dôkaz, že sami strieľali a dokázaná bola aj skutočnosť, že telá boli oblečené do hrubého oblečenia, kožených topánok a opaskov vojenského štýlu.

„Dôkazy“ o údajnej srbskej brutalite boli na svete a v reakcii na údajný teror páchaný Srbmi na Albáncoch sa v dňoch 6 až 16 februára vo francúzskom Rambouilet konala konferencia za účasti Srbskej a Kosovskej strany. M. Albrightová tu predniesla návrh, v ktorom sa požaduje rozmiestnenie jednotiek NATO v Juhoslávii a uskutočnenie referenda o odtrhnutí Kosova. Albrightová ubezpečila Kosovčanov, že „ak poviete áno a Srbi nie, NATO zasiahne a bude pokračovať v úderoch, kým srbské sily neodídu“. V článku VIII spomínaného návrhu stálo, že Srbi by svojím ÁNO dali povolenie na rozmiestnenie vojenskej techniky po celom území Srbska. Žiadny zo srbských politikov neakceptoval dohodu, ktorá by fakticky znamenala koniec suverenity a premenu svojej krajiny na protektorát. Lord Gilbert neskôr pripustil, že nesplniteľné podmienky boli navrhnuté so zámerom vyvolať odmietnutie Belehradu.

Na základe uvedených skutočností NATO spustilo bombardovanie Juhoslácie, ktoré nejaký chorý mozog nazval „humanitárnym“ bombardovaním.

Na ilustráciu postupu USA uvádzame tri citáty amerických politikov:

  1. „Spojené štáty americké a Kosovská oslobodenecká armáda zastávajú rovnaké ľudské hodnoty a princípy. (...) Bojovať za UCK znamená bojovať za ľudské práva a americké hodnoty“ vyhlásil vtedajší kandidát na amerického viceprezidenta, Lieberman.
  2. „Budeme obchodovať s každým, či chce alebo nechce. Kto nám nehodlá otvoriť svoje trhy, tomu vyrazíme dvere“ povedal svojho času Woodrow Wilson, prezident USA.
  3. „Zatelefonovala som Robinovi Cookovi, ktorý mi povedal, že podľa jeho právnikov by k akejkoľvek akcii NATO bolo treba mandát BR OSN. Odporučila som mu, aby si zohnal iných právnikov“ povedala bývalá ministerka zahraničných vecí USA, Madeline Albrightová.

Nemôžeme si ale nepripomenúť ani slovenskú spoluzodpovednosť za toto „humanitárne“ bombardovanie. Panslovanská únia je zhnusená postojom vtedajšej slovenskej vlády na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorá povolila prelety vojenských lietadiel NATO, pri bombardovaní Juhoslávie, ponad slovenské územie. Pripomíname, že členovia vtedajšej slovenskej vlády sa porušením vtedy platného zákona na ochranu mieru dopustili zločinu proti mieru a sú stále trestne zodpovední – zločiny proti mieru nepodliehajú premlčaniu.

V Bratislave pondelok, 24. marca 2014

Predsedníctvo Panslovanskej únie

Add a comment
K 11 ročnému výročiu začiatku bombardovania bývalej Juhoslávie

Vyhlásenie Panslovanskej únie

z 25. marca 2011

k 11 ročnému výročiu začiatku bombardovania bývalej Juhoslávie

Počas týchto dní si pripomíname smutné 11. ročné výročie bombardovaniu bývalej Juhoslávie lietadlami NATO.

Add a comment

Čítať ďalej...

K vyhláseniu maďarského prezidenta Lászlóa Solyóma pri jeho návšteve Vojvodiny

Vyhlásenie Panslovanskej únie

zo 16. marca 2010

k vyhláseniu maďarského prezidenta Lászlóa Solyóma pri jeho návšteve Vojvodiny

Maďarský prezident László Solyóm pri príležitosti svojej návštevy v srbskej Vojvodine, 13. marca tohto roku vyhlásil, že Maďari v Srbsku, na Ukrajine, v Rumunsku a na Slovensku, by sa mali učiť štátny jazyk, ako cudzí jazyk.

Add a comment

Čítať ďalej...

K zámeru na umiestnenie sochy T. G. Masaryka pred budovu Slovenského národného múzea v Bratislave

Stanovisko

Panslovanskej únie

z 23. januára 2010,

k zámeru na umiestnenie sochy T. G. Masaryka pred budovu Slovenského národného múzea v Bratislave

V ostatnom čase slovenskú, no najmä bratislavskú kultúrnu i pamiatkársku verejnosť zaujalo úsilie bratislavskej radnice postaviť pred budovu Slovenského národného múzea na dunajskom nábreží, sochu T. G. Masaryka.

Add a comment

Čítať ďalej...

K oprávneným obavám zo zneužitia Lisabonskej zmluvy

Vyhlásenie Panslovanskej únie

z 20. októbra 2009

k oprávneným obavám zo zneužitia Lisabonskej zmluvy

Vývoj v Európskej únii nezadržateľne postupuje od integrácie k transformácii na štátny útvar.

Add a comment

Čítať ďalej...

K opakovanému porušovaniu ľudských práv asociálmi

Vyhlásenie

Panslovanskej únie

z 10. augusta 2009

k opakovanému porušovaniu ľudských práv asociálmi

V ostatnom čase sme svedkami neuveriteľných útokov asociálov na základné ľudské práva slušných ľudí, pričom ohrozené sú najmä právo na život a z neho vyplývajúce právo na zdravie a tiež právo na pokojné užívanie majetku.

Add a comment

Čítať ďalej...

K prvému výročiu odtrhnutia Kosova od Srbska

Vyhlásenie Panslovanskej únie

zo 06. februára 2009, 

k prvému výročiu odtrhnutia Kosova od Srbska

Takzvaný Kosovský parlament 17. februára 2008 jednostranne vyhlásil nezávislosť „Kosovskej republiky“.

Add a comment

Čítať ďalej...

K vyhláseniu predsedu vlády ku spôsobu uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským

Stanovisko Panslovanskej únie

z 26. novembra 2008, 

k vyhláseniu predsedu vlády Róberta Fica ku spôsobu uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským

Podľa vyhlásenia premiéra Róberta Fica sa problém uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským vyrieši v parlamente. tak, že (v prípade historických názvov) na prvom mieste budú maďarské geografické názvy a až za nimi budú nasledovať názvy slovenské.

Add a comment

Čítať ďalej...

Slováci očami britských diplomatov ...

 - roky 1919-1925

Prvé roky existencie česko-slovenského  štátu sú bohato pokryté v domácej i zahraničnej historiografii. Dominuje v nej český uhol pohľadu, ktorý prevzala aj väčšina slovenských historikov.

Add a comment

Čítať ďalej...

Slováci očami britských diplomatov ...

- roky 1926-1936

Táto štúdia nadväzuje na prácu, ktorá sa zaoberala pohľadom britských diplomatov na postavenie Slovákov v Česko-Slovensku v rokoch 1919-1925. 

Add a comment

Čítať ďalej...

K používaniu geografického názvoslovia v učebniciach určených pre školy s maďarským vyučovacím jazykom 1

Stanovisko Panslovanskej únie

z 27. októbra 2008, 

k používaniu geografického názvoslovia v učebniciach určených pre školy s maďarským vyučovacím jazykom 

V ostatnom čase sa vyhrocuje tlak SMK a ďalších zoskupení maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku (podporovaný z Maďarskej republiky), na používanie názvov geografických objektov z územia Slovenska v učebniciach na slovenských školách s maďarským vyučovacím jazykom, podľa maďarských regulí.

Add a comment

Čítať ďalej

Komu prekáža Svätopluk?

V Slovenskom rozhlase 3. augusta 2010 odvysielali reláciu Kontakty o kráľovi Svätoplukovi, ktorú moderovala Lýdia Mrázová. Myšlienky, ktoré v nej profesor Matúš Kučera vyslovil, v tejto úvahe doplnil aj upravil a rozšíril.* * *

Add a comment

Čítať ďalej...

Postavenie Slovákov v Česko-Slovensku I.

ghndhdvngf

Add a comment
Geopolitické a socioekonomické súvislosti čechoslovakizmu

Úvodné poznámky k chápaniu čechoslovakizmu ako zotrvačného syndrómu dominácie

Add a comment

Čítať ďalej...

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Slovenská história a historiografia, naše potiaže s národnými dejinami

„.... človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromada koží otrockých“ (Ľudovít Štúr)

Kandidát z vôle ľudu

Štefan Harabin: Keď niekomu vyvraždíte celú rodinu, nemôžete mu potom povedať, aby ste sa spolu dívali do budúcnosti, akoby sa nič nestalo.

Tak ako? Komu narástol dlhý nos ....

Čo všetko nesedí v oficiálnej verzii záhadnej smrti generála Lučanského? Nie je tých náhod trochu priveľa?

Verejná výzva vláde SR, Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

My, nižšie podpísaní členovia a predstavitelia Združenia slovenskej inteligencie, ktorým nie je ľahostajná epidemiologická situácia a s ňou súvisiaca činnosť vyššie uvedených štátnych inštitúcií, zasielame túto výzvu: