Ako je to s Medzinárodným monetárnym fondom

Medzinárodný monetárny fond  vznikol na konfererncii v Bretton - Woods. 

V zakladacej zmluve sa hovorí,  že účelom fondu  je  podporiť medzinárodnú monetárnu kooperáciu a uľahčiť  expanziu  vybilancovaného  rastu  medzinárodného  obchodu.A už dlhšie zisťujeme,  že  „stredná a východná Európa čelí v posledných rokoch stále väčším ekonomickým ťažkostiam. Tie v konečnom dôsledku ohrozujú politický pokrok dosiahnutý bývalými  komunistickými  krajinami v minulých desaťročiach a vedú  aj  k  pochybnostiam o výhodnosť i členstva v Európskej únii“,  povedal  to dnes  popredný  činiteľ Medzinárodného  monetárneho  fondu  (MMF)  Poul Thomsen.  Musím sa na neho viackrát odvolať,  lebo práve to urobí plastickým to,  čo  mnohí ekonómovia   SR  predpovedali,    ale  západní  to  nevedeli  (či nebodaj chceli nevedieť).

Podľa Thomsena,  ktorý riadi európske oddelenie MMF,  sa potenciál ekonomického rastu v regióne  za  posledných desať rokov znížil na polovicu. Stále väčšou brzdou je pritom  pre  tieto  ekonomiky silný odliv  kvalifikovaných ľudí do cudziny,  povedal Thomsen na konferencii v Dubrovníku. Nedávno som v Slovenskom slove písal ako po roku 1890 odchádzali zo Slovenska (Rakúsko-Uhorska) tisícky nekvalifikovaných ľudí,  hlavne roľníkov,  aby si splnili sen žiť lepší život. Dnes nám odchádzajú tisícky mladých ľudí po skončení vysokej školy,  aby si lepšie zarobili.  Ako bude s ich záujmom o SR nevieme.
Možno pomôžu.

Niet sa čo diviť,  že vlády niektorých krajín kvôli rastúcim problémom EÚ dokonca spochybňujú prínosy európskej integrácie. To,  že o problémoch hovorí  P. Thomsen,  ktorý v minulých rokoch riadil záchranné programy MMF a EÚ pre Grécko alebo Portugalsko, hlavne  charakteristické  požiadavky na drastické  škrty v sociálnej oblasti,  ma prekvapilo. Buďme úprimní,  celá Európa si prešla desaťročím krízy a ekonomickej slabosti  (naposledy Hamburg  a  G20 (19)),  čo spomalilo alebo úplne zastavilo proces ekonomického zbližovania medzi západom a východom kontinentu (ba aj mlieko je iné).  Hovorí o tom aj ostatné stretnutie lídrov V4.  „V mnohých krajinách to vyvoláva otázky o zmysle bolestných ekonomických a politických reforiem“,  priznal Thomsen.
To zistil až teraz?

"Je to pre nás všetkých včasná pripomienka, že sa nemáme nechať oklamať predstavou,  že politický a inštitucionálny pokrok je neodvratný.  Nesmieme si myslieť, že ide o niečo nezastaviteľné, ​​ o postupnú evolúciu,  pretože tak to nie je, " citovala Thomsena agentúra Reuters. "V dohľadnej budúcnosti problémy ešte narastú," predpovedal dánsky ekonóm.  Poznamenal,  že v čase pádu  komunistických  režimov  ťažil  región  z výnimočne priaznivej hospodárskej situácie vo svete,  to sa však už ťažko bude opakovať. Ozaj? Prečo? Jeho oddeleniu mal možno šéfovať niekto zo socialistických krajín.

Za hlavný problém oblasti Thomsen označil odchod  kvalifikovaných pracovníkov do západnej Európy.  MMF odhaduje,  že krajiny strednej a východnej Európy opustilo v poslednom desaťročí okolo 20 miliónov ľudí,  teda päť až šesť percent ich obyvateľstva. Polovica maďarských a štvrtina poľských firiem sa sťažuje na nedostatok skúsených zamestnancov,  čo im podkopáva výrobu a brzdí investície,  ukazujú prieskumy mienky u podnikových manažérov. Aj Slovensko si s automobilovým priemyslom narobilo veľké problémy,  nepripravili sme potrebnú  štruktúru  pracovnej sily,  hoci Štatistický úrad SR konštruuje  input - output tabuľky,  ekonomický mikroskop,  ktorý odhaľuje problémy vopred. Ide o zbytočne vyhodené peniaze?

Vývoj v minulom desaťročí je jedným zo zdrojov terajšieho rastu napätia medzi vládami strednej Európy a bruselským centrom EÚ.  Podľa Thomsena tiež podkopal hodnotu členstva v únii v očiach tých krajín regiónu,  ktoré v EÚ ešte nie sú.  Podľa Thomsena môže sklamanie z nepriaznivého vývoja smerovať k zvráteniu politických a inštitucionálnych reforiem.  Známky tohto trendu sa objavujú v najpokročilejších krajinách oblasti. MMF sa znepokojuje najmä ohrozením nezávislosti centrálnych bánk v regióne,  uviedol Thomsen. Úchvatný,  priam vedecký záver,  hodný MMF  a jeho úradníkov  (nie profesionálov).

Nie však na Nobelovu cenu za ekonómiu.

Prof. J. Husár
Bratislava, 12/7/2017.

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Čechoslovakizmus

Čechoslovakizmus – ktorý sa podľa wikipédie formoval v 19. storočí v prostredí českých a časti slovenských, evanjelických obrodencov – prehliada Slovákov.

Večný nedostatok zdrojov a nutnosť voľby

Čitateľa som možno prekvapil názvom mojej úvahy. Je to najvážnejšia ekonomická téma.

Veľmi vážne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora

Európsky súdny dvor sa v marci tohto roku vyslovil, že : Na humanitárne vízum neexistuje nijaký právny nárok.

Pôjdem radšej do impeachmentu proti Slovensku, ako by som súhlasil s kvótami

Premiér Robert Fico (Smer-SD) pôjde radšej do infringementu proti Slovensku, ako by súhlasil s diktátom Bruselu.