Nič nie je na večné časy

Príspevok do diskusie Slovensko o 100 rokov

Nič nie je večné a všetko sa vyvíja. Mení sa doba, menia sa názory, politika, ideológia, hodnoty. To čo bolo hodnotou v minulosti dnes už hodnotou nemusí byť. Tvoria sa hodnoty nové „moderné“ o ktorých sa tvrdí že to sú tie pravé. Čo považujú za hodnotu tí mladší, tým starším sa hodnotou nezdá.
Zákon premeny platí stále

Zákon premeny je zákon prírody. Prírodné zákony, na rozdiel od tých napísaných, platia neustále bez toho aby sa menili. Neustála premena je podstatou sveta. Príroda sa niekedy javí ako krutá – avšak nikdy nie je nezmyselná.


Avšak človek má tendenciu zachovávať jestvujúci stav i napriek tomu že vie, že príroda tento stav po čase zmení.

Staršia generácia to má ešte v živej pamäti. „So Sovietskym zväzom na večné časy“. A keďže po roku 1968 toto heslo začalo povoľovať v základoch, tak v rámci normalizácie sa ešte pridal dodatok „a nikdy inak“. Akoby tí čo to heslo v našej krajine zaviedli cítili, že sa blíži koniec.

Podobná situácia je aj dnes

Heslo ktoré dalo davy v roku 1989 do pohybu bolo: „Slobodné voľby, sloboda a demokracia“.  Dnes sa všeobecne uznáva, že to sú tie skutočné trvalé hodnoty ľudstva.

Píše sa rok 2018. Čoskoro uplynie 30 rokov od „nežnej revolúcie“. Na uliciach žije sloboda a demokracia. Ale zdá sa že toto heslo pre nastupujúcu mladú generáciu znovu povoľuje v základoch. Narodení po roku 1989 totiž slobodu a demokraciu majú. Nie je treba o ňu bojovať.

Tí čo si myslia že vybojovali osemdesiaty deviaty rok, začínajú biť na poplach. Totiž objavujú sa aj také názory, ktoré nezapadajú do paradigmy „nežnej revolúcie“.

Ale prírodné zákony platia. Rodia sa stále nové a nové genrácie, ktoré si dobu minulú nepamätajú. Tvoria si hodnoty nové, svoje, ktoré reflektujú aktuány stav. Tvrdia že sú to hodnoty ich vlastné, autentické.

Avšak aktéri nežnej to tak nevidia. Treba s tým niečo robiť. Generácia nežnej revolúcie chce zachovať „hodnoty“ za ktoré bojovala. Má legitímny záujem na tom, aby si ich mladá generácia osvojila. Ale ako? Chtiac nechtiac sa museli opustiť niektoré heslá s ktorými do nežnej revolúcie išla. Pôvodne nezávislé médiá zmenili v závislý mainstream. Vysoké školy, hudobné festivaly, či nezávislé nadácie a záujmové združenia sa zrazu venujú politike. Verejný priestor začína ovládať ideológia a propaganda  aj keď sa to tak nesmie nazvať.

Komunistickí vodcovia si silu ideológie uvedomovali. Mali celé štáby ľudí, ktoré sa venovali ideovo-výchovnej práci. Od ních sa zrazu začínajú učiť.

Nastáva boj ideoloógií

Či chceme alebo nie, nastáva boj ideológií. Dnes stoja oproti sebe minimálne dva hlavné smery. Idea globalizácie, ktorú reprezentujú intelektuáli „nežnej“ a idea národnej identity, ktorú reprezentujú tí, ktorí sa za vlastný slovenský pôvod nehanbia. Ktoré hodnoty prevládnu a ktoré hodnoty si mladá generacia zoberie za svoje?
Nič nezávislé neexistuje, všetko má v pozadí nejakú ideu

Ak sa vysloví akýkoľvek názor, vždy je podfarbený subjektívnym postojom autora. Nezávislé postoje neexistujú. Aj Panslovanská únia so svojím Slovenským slovom stojí na niektorej zo strán.

Súčasný stav nás núti k postoju. Idea kultivovania vedomia Slovenského národa je potrebná preto, aby sa vytvorila protiváha mainstreamovému názoru, že Slovensko aj so svojím národom by sa malo rozpustiť v globálnom prepadlisku dejín. Pokúšali sa o to svetové veľmoci za posledné ticícročia už mnohokrát. Zatiaľ sa im to nepodarilo. To o niečom svädčí.

Existuje teda vedomie národa?

To že vedomie nejakej skupiny ľudí, rodu alebo národa existuje, patrí tiež do kategórie prirodných zákonov. Avšak toto vedomie sa mení, dá sa aj ovplyvňovať a dá sa aj zničiť. Tí mocní sveta to vedia. Najsilnejšou zbraňou je ovládnutie vedomia. Tak si ho chráňme a kultivujme, aby nám ho niekto nezmenil na cudzí obraz.

Vážení čitatelia a prispievatelia. Prezentujte svoje názory na stránkach Slovenského slova. Vyslovte víziu, predstavu, ako by sa mali naše dejiny vyvýjať ďalej z dlhodobého hľadiska. Nájdu sa v našom národe tí múdri, ktorí zanechajú odkaz, ako ho zanechali minulé generácie? My Slováci/Sloveni máme niekoľko tisícročnú históriu, nezraďme ju.Apríl 2018

Arch. Ing. Pavol Mrázek

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Výzva prezidentovi Kiskovi od bývalého sudcu Radačovského

Bývalý sudca Miroslav Radačovský, ktorý je známy zo súdneho sporu Andreja Kisku o pozemky, hovorí, že on ako prezident už nemá morálne právo menovať žiadneho sudcu

Úvaha na začiatku roka 2019

V predvianočnom čase z rádia častejšie bolo počuť výzvu, aby ľudia pomenovali toho koho považujú za najväčšieho Slováka.

Vyhlásenie Panslovanskej únie k návrhu na uzákonenie 28. októbra za štátny sviatok

V tomto roku (2018) uplynie 100 rokov od prijatia zákona č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého.

Demise Západu

Politika identity je nyní definující charakteristikou liberální/progresivní/levicové a politické ideologie Demokratické strany. Je to ideologie nenávisti, hlásaná proti lidem, jejichž kůže je bílá. Politika identity je zcela v rozporu s multikulturní společností.