Detské občianske preukazy a veľká výmena eID

Výmena elektronického občianskeho preukazu, snímanie odtlačkov prsta, čipová karta pre deti a seniorov aj eZdravie. Otázky a odpovede k téme.

Štát sa pripravuje na plošné zavedenie eZdravia. V tej súvislosti sa chystá každého občana, vrátane detí a seniorov, vybaviť elektronickým občianskym preukazom alebo špeciálnou verziou elektronického občianskeho preukazu bez podoby tváre. Vo forme otázok a odpovedí prinášame všetky dôležité informácie.


Veľké zmeny kvôli eZdraviu

Prečo je potrebné, aby každý mal občiansky preukaz s čipom, resp. jeho náhradu vo forme čipovej karty?

Hlavnou myšlienkou je, že prostredníctvom eID (či už s fotkou alebo bez fotky) sa občan bude identifikovať u lekára.

Zasunutím preukazu do čítačky lekárovi sprístupní svoju zdravotnú dokumentáciu v systéme eZdravie. Lekár do tohto systému tiež bude môcť nahrať elektronický recept a pacient si ho pomocou eID alebo čipovej karty bude môcť vyzdvihnúť v lekárni. Bez „papierikov“. Platí však, že elektronické recepty musia byť podpísané kartou zdravotníckeho pracovníka. V opačnom prípade musí pacient priniesť vytlačený papierový recept.

Na strane pacienta dnes stačí doktorovi aj lekárnikovi pri identifikácii rodné číslo napríklad z preukazu zdravotného poistenia. Umožňuje to výnimka zo zákona do konca roku 2021.

Horšie sú na tom momentálne lekári-špecialisti, lebo si vedia pozrieť len stručné fakty o pacientovi – takzvaný pacientsky sumár. Kompletné záznamy sa síce dajú pridať k elektronickému výmennému lístku, ale funkciu podporuje málo tvorcov softvéru.

Kedy majú byť tieto zmeny platné?

Výmena občianskych preukazov by mala prebehnúť do konca roku 2021 a od roku 2022 by mali všetci občania vlastniť eID – či už klasický alebo jeho alternatívu bez fotografie.

Ošetrí ma v roku 2022 lekár, keď nebudem mať elektronický občiansky preukaz alebo čipovú kartu?

Ošetrí. Podľa hovorcu NCZI Borisa Chmela (NCZI je organizácia, ktorá sa stará o zavedenie systému eZdravie) poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je a nebude v nijakom prípade v súvislosti s eID ohrozené a pacientovi bude zdravotná starostlivosť vždy poskytnutá.

Takže aj keď to štát priamo nehovorí, lekári by sa v prípade núdze mali vedieť dostať k zdravotným záznamom aj bez občianskeho preukazu. To isté platí pre lekárne, keďže aj cestou z ambulancie sa môže stať, že človek stratí doklad, a bude si potrebovať vybrať lieky. „Tam sa nič nebude meniť,“ ubezpečil Chmel s tým, že ak hypoteticky nastane vážna situácia a človek nebude mať eID, lieky budú poskytnuté po preukázaní sa rodným číslom.

Prihlásenie sa prostredníctvom eID u lekára by teda malo byť akousi doplnkovou funkciou, ktorá zdravotníctvu umožní fungovať bez papierov a bude tlakom na limitovanie podvodov s fiktívnymi úkonmi.


Dôležité najmä pre deti a seniorov

Koho sa tieto zmeny dotknú?

Vyše polovica Slovákov už dnes má vydaný elektronický občiansky preukaz s čipom. K 1. júlu ich mali skoro tri milióny ľudí. Aj tak sa ale táto „akcia“ dotkne veľkého množstva ľudí. Ide predovšetkým o dve kategórie – deti do 15 rokov a seniorov, ktorí majú staršie občianske preukazy s neobmedzenou platnosťou.

Pôjde tiež o pomerne malú skupinu ľudí, ktorí mali vydané občianske preukazy v rokoch 2011 a 2012 (pred tým, ako sa začali vydávať eID) s desaťročnou platnosťou. Oni by si mali ísť vymeniť súčasný preukaz za eID skôr, ako uplynie platnosť ich pôvodného dokladu.

Ministerstvo vnútra odhaduje, že do roku 2021 bude potrebné vydať elektronické doklady pre asi 900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 500-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

Je už isté, že k vydávaniu čipových kariet pre deti a seniorov dôjde?

Isté nie je nič, ale tento plán NCZI už platí dlhší čas. Ministerstvo vnútra už oficiálne predstavilo novelu k zákonu o občianskych preukazoch a momentálne vyhodnocuje pripomienky, ktoré k nemu dostalo. Pokiaľ sa teda neobjavia nejaké technické alebo iné prekážky, kvôli ktorým bude treba štart projektu oddialiť, vyššie uvedené termíny by mali platiť.

Koľko bude stáť vydanie elektronického občianskeho preukazu, respektíve čipovej karty bez fotky?

Zatiaľ si štát pýta 4,5 eura za vydanie nového občianskeho preukazu. Po schválení návrhu zákona by však od decembra 2019 mala byť výmena staršieho občianskeho preukazu bez čipu za eID zadarmo.

Elektronické doklady bez fotky majú dostať ľudia rovnako zadarmo. Dôležité ale je, že pokiaľ dôchodca preukaz bez fotky stratí alebo mu ho ukradnú, nový nedostane. Na žiadosť mu štát vydá štandardný občiansky preukaz s čipom aj fotkou. Pri deťoch sa budú automatizovane vydávať nové kartičky.

Znamená to, že deti budú mať svoj občiansky preukaz?

Je to hra na slovíčka. Každé dieťa bude mať namiesto tradičnej karty poistenca vydaný občiansky preukaz bez fotografie. Bude mať platnosť do 15. roku života, keď mu už bude vydaný klasický občiansky preukaz. Táto čipová karta bude slúžiť pre potreby elektronického zdravotníctva.

Rodičia budú môcť požiadať pre dieťa aj o vydanie plnohodnotného občianskeho preukazu s fotografiou. Od štandardného sa odlíši obmedzenou platnosťou – podľa návrhu bude preukaz do 6. roku veku platiť dva roky a do 15. roku päť rokov. Využiť sa ale bude dať aj na cestovanie do zahraničia, ak ide o štáty, kde netreba pas.

Musí rodič požiadať o vydanie čipovej karty pre svoje dieťa?

Preukazy bez fotky pošle štát automaticky poštou zadarmo. Na žiadosť sa bude dať získať verzia s fotkou. Netreba ale podliehať panike, celý systém eZdravia má vyžadovať čipovú kartu, respektíve elektronický občiansky preukaz, až od roku 2022. Času je teda dosť.

Seniori sa budú musieť ísť odfotiť do klientskeho centra alebo na policajnú stanicu?

Ak nemajú občiansky preukaz s čipom, nie. Všetkým seniorom po 65. roku bez eID štát pošle čipovú kartu bez fotografie. Poslaná bude poštou na adresu trvalého bydliska, senior o ňu nebude musieť žiadať. Táto čipová karta bude slúžiť na účely elektronického zdravotníctva.

Ak občanovi nad 65 rokov vyprší platnosť neelektronického dokladu, dostane elektronický, ktorý začne používať namiesto dokladu bez fotografie. Kartu bez podoby tváre bude musieť vrátiť.


Nové občianske preukazy

Je potrebné, aby som na svojom občianskom preukaze s čipom mal aktívny šesťčíselný bezpečnostný osobný kód (BOK) a využíval elektronické služby štátu?

Pri štandardných občianskych preukazoch s čipom si BOK už od jesene 2016 musí zadať každý občan do 65 rokov pri vybavovaní nového dokladu. Pri eZdraví sa ale povinne využívať nemusí – ak si pacient sám nenastaví vyššiu bezpečnosť v Elektronickej zdravotnej knižke na webe NPZ.sk. Doktor sa potom dostane k zdravotným záznamom až po vložení občianskeho preukazu do čítačky a zadaní BOKu.

Ostatné elektronické služby využívať nemusíte, ak to nenariaďuje zákon – ako napríklad firmám alebo živnostníkom. Aj vtedy sa ale dajú splnomocniť iné osoby na vybavovanie elektronickej agendy.

Pri doklade bez fotky štát avizoval dobrovoľné využívanie BOKu.

Objavili sa fámy, že nás idú „očipovať“. Je to tak?

Nie. V súvislosti s eZdravím ide vyslovene o výmenu občianskeho preukazu za jeho modernejšiu verziu s čipom a vystavenie čipovej kartičky bez fotografie pre seniorov a deti. Pôjde vlastne o zjednotenú verziu preukazu poistenca.

Predtým mal štát vydávať samostatné karty zdravotného poistenia, ale nakoniec využije iba možnosti, aké poskytuje doklad totožnosti.

Okrem toho existuje návrh EÚ zaviesť spoločné bezpečnostné normy pre doklady totožnosti, súčasťou ktorých by bol bezkontaktný čip. Známy sporný web informáciu prekrútil a do titulku dal rovno tvrdenie „onedlho máme byť všetci očipovaní“. Nič na tom ale nie je pravdy. Rovnakú technológiu už dávno používajú cestovné pasy a takisto platobné karty. Nepoznáme pritom prípad, že by niekoho týmto spôsobom sledovali, keďže každý vie, ako blízko musí byť karta pri termináli, aby komunikácia fungovala.

Čo keď občiansky preukaz s čipom ani čipovú kartu nechcem?

Človek na výber nemá a všetky občianske preukazy čip obsahujú. No pokiaľ platia vyjadrenia predstaviteľov štátu, pre váš život by sa z hľadiska ohrozenia života nič zmeniť nemalo.

Predpisy ale hovoria jasne a výnimka pre prístup k zdravotným informáciám s rodným číslom má byť len konca roku 2021 – a to aj keď človek elektronickú kartu nemá. Súčasne špecialista nebude mať prístup ku komplexnej zdravotnej dokumentácii. Doktorom sa tým pádom skomplikuje práca.

Takisto dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti má pacient uzatvárať už len elektronicky a nebude teda podpisovať papierový dokument.

Okrem toho: hlavným prínosom elektronizácie zdravotníctva je zamedzenie podvodov a konkrétne v prípade eZdravia účtovaniu si fiktívnych úkonov bez vedomosti pacienta. Domáci prístup k zdravotným záznamom aj pre občana uľahčuje kontrolu. Navyše lekári nemusia tlačiť papiere, s ktorými potom pacient robí poštára.

Zabúdať netreba ani na poslednú dôležitú vec: Celý systém eZdravia je pre lekárov zo zákona povinný. Pokiaľ nepôjde o výnimočný prípad, štát bude môcť za nevyužívanie elektronizácie rozdávať sankcie. Keďže je ťažké predstaviť si ambulanciu, kde jednému pacientovi bude viesť papierové záznamy a druhému digitálne, aj vzhľadom na ďalšie uvedené fakty dá sa očakávať, že za pacientov rozhodnú samotní lekári a donútia ich občiansky preukaz so sebou nosiť.


Pozrite si na videu, ako bude fungovať použitie e-občianskeho v praxi:
Ako táto výmena súvisí so zavedením bezkontaktných občianskych preukazov?

Vôbec nijako. Sú to dve úplne odlišné veci. Ak by sa ale začali využívať bezkontaktné čipy, zjednodušilo by sa používanie kariet, pretože by ich stačilo priložiť k čítačke rovnakým spôsobom ako bezkontaktné platobné karty. Najprv to ale budú musieť štandardné čítačky podporovať.

Budem si musieť vymeniť starší eID bez bezkontaktného čipu za modernejší s bezkontaktným čipom, aby som mohol od 2022 využívať služby eZdravia?

Nie, na eZdravie bude stačiť akýkoľvek elektronický občiansky preukaz vydaný po roku 2013 (teda všetky čipové verzie).Autori:   Ján Trangel    Lukáš Kosno

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Taraba: Heger okradol Slovensko o 350 miliónov

Servilita, alebo naivná hlúposť? Alebo oboje?

Štefan Harabin - MARÁKEŠSKÁ DEKLARÁCIA

Ako pripraviť pôdu v Európe pre milióny Afričanov

Nejnovější záběry nočního vlaku ze Slovenska, který veze americké tanky M1A2 Abrams a transportéry Bradley z České republiky na Ukrajinu!

Válka s Ruskem se blíží mílovými kroky, na Ukrajině se hromadí americká pouštní technika z Iráku!

Vládny režim ide bojovať proti “konšpiráciám a lžiam” na webe

Rezortu vnútra sa nepáči spochybňovanie členstva v Európskej únii a zahranično-politickej orientácie