Finančné zdroje Slovenskej republiky na vybudovanie „Moderného Slovenska“

V príspevku je cieľom uviesť problematiku, respektíve mechanizmus využívania finančných zdrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii z Európskej únie, z pohľadu Slovenska.


Jednoducho povedané ide o to, ako ich dokážeme využiť, bez rozboru vecných konkrétnosti čo je iná téma. K tejto problematike, ktorá bude uvádzaná sú zverejňované  informácie nie často a skôr čiastkovo. Z príspevku ďalej vyplynie prečo je to asi tak.

Finančné prostriedky EÚ môžu byť využívané na základe schválenia predložených dokumentov zo strany jednotlivých krajín Európskou komisiou. V tomto prípade v súčasnosti pôjde o Plán obnovy a odolnosti (POO), kde máme určených 6,3 mld €. a Partnerskú dohodu (PD), kde je alokovaných 12,8 mld €. Pre lepšie pochopenie súvislosti treba uviesť, že Slovenska republika využívala finančné zdroje EÚ už od svojho pristúpenia do EÚ v roku 2004 na základe príslušných dokumentov schválených EÚ.

Pre úplnosť treba poznamenať, že aj keď sme tzv, „čistí prijímatelia“ zdrojov z rozpočtu EÚ, musíme povinne aj odvádzať do jeho rozpočtu. Podľa schváleného záverečného účtu SR, bolo za roky 2004-2020 prijatých z rozpočtu EÚ celkom 28,6 mld € a odviedli sme 11,6 mld €, čo pre Slovensko v salde bolo k dispozícii  netto 17 mld €.

Poďme ale k súčasnosti a k budúcemu vývoju využívania finančných zdrojov z EÚ v SR. Ide o nasledujúcich 10 rokov do roku 2030, kedy ma byť podľa deklarácie vlády SR Slovensko „Modernou európskou krajinou“ za výraznej pomoci finančných prostriedkov z EÚ. Zdroje 6,3 mld € z POO musia byť využité aby neprepadli do konca roka 2026. Z PD na programové obdobie 2021-2027 s využitím pravidla n+3, teda využívanie fondov EÚ je možné ešte do konca roka 2030 12,8 mld €, spolu na pre obidva programy je to 19,1 mld €.

K ním je nutné pripočítať nevyužité finančné prostriedky z predchádzajúceho programového obdobia 2014-2020. Podľa údajov z 30.6.2021 z príslušného ministerstva MIRI je objem využitia eurofondov za programové obdobie len 7,3 mld € z alokovaných 15,9 mld € čo je 45,69 %. Zostava podľa spomínaného pravidla n+3 využiť , aby neprepadli do konca roka 2023 objem 8,6 mld €. Slovensko dostane z REACT-EU odhadom až 780 miliónov eur. Je to vlastne navýšenie eurofondov ešte na programové obdobie 2014 – 2020. Sú to rýchle peniaze, ktoré musíme využiť do troch rokov. Určené sú nielen na boj s dopadmi pandémie, ale tiež pomôžu rozvoju Slovensku v rôznych oblastiach,“ uviedla ministerka investícií Remišová. Prvá tranža v čiastke 597 mil € je už alokovaná do spomínaného programového obdobia. Zostava druhá tranža  283 mil €. Po pripočítaní tejto čiastky je to spolu 8,9 mld € eurofondov, ktoré treba využiť.

Do konca roka 2026 bude potrebné ešte využiť aj eurofondy z nového programového obdobia 2021-2027 podľa pravidla n+3, aby neprepadli minimálne v tretinovej čiastke z alokovaných 12,8 mld € čo je cca 4,3 mld €.

Sumarizácia finančných prostriedkov z  EÚ eurofondov, ktoré musíme využiť v rokoch 2021-2026 je celkom 8,9 + 4,3 = 13,2 mld €. Pripočítať musíme 6,3 mld € z Plánu obnovy a odolnosti pre celkové zdroje, ktoré je potrené využiť v termíne do konca roku 2026. Tie nie sú síce eurofondami, ale podmienky pre ich využívanie sú zo strany EÚ rovnako náročné. Potom do konca roku 2026 máme k dispozícii finančné prostriedky: 13,2 + 6,3 = 19,5 mld €.

Aby sme si urobili objektívny obraz resp. mohli prognózovať budúci vývoj využívania je potrebné  vychádzať z  využívania roka 2020, kedy je obdobie „finišu“ využívania prostriedkov EÚ v programovom období 2014-2020. Za spomínaný rok 2020 bolo využitie 1,7 mld €. K tejto čiastke sa priblížime podľa údajov ministerstva aj v roku 2021. Podľa skutočných údajov k 30.6.2021 za polrok je využitých 850 mil €.  Tento stav ukazuje, že naša absorpčná hospodárska schopnosť SR využívania eurofondov je aj na ďalšie roky podobná. Pre prognózu do konca roka 2026 vychádzajúc z čiastky 1,7 mld € využijeme cca 9,5 mld €. Podľa tohto tempa využívania alokovaných zdrojov z EÚ by zostalo nevyužitých za toto obdobie 2021-2026 v rozsahu 19,5 – 9,5 = 10 mld €!

Ak by sme modelovali využívanie fondov EÚ v rokoch 2021-2026, že by sme zohľadnili veľmi optimisticky možne opatrenia zo strany vlády SR na zlepšenie využívania prostriedkov z EÚ ( aj keď sú tu zjavne negatívne okolnosti, že ani v prípade POO a PD nie sú zatiaľ pripravene konkrétne projekty pre využívanie finančných prostriedkov a v roku 2024 príde nová vláda SR) použijeme predpoklad, že ročne bude využitie na úrovni cca 2, 5mld€. Tak za obdobie 2021-2026 by sa využilo zdrojov z EÚ cca 12,5 mld €. Zostalo by aj tak nevyužitých 19,5 – 12,5 = 7 mld €.  Predpokladáme, že roky 2027-2030 budú využité.

Určite by k tomuto optimistickému cieľu prispelo a možno ešte vylepšilo prognózu využitia zdrojov z EÚ jedno významné opatrenie. Ak by vláda SR ešte v tomto roku vypracovala konkrétnu stratégiu rozvoja SR do roku 2030 a konzensom ju prerokovala naprieč politickým spektrom ( veď do konca roka 2030 budú ešte ďalšie dve vlády SR), s tripartotou , územnou samosprávou, akademickou obcou a profesnými komorami a následné by stratégia bola schválená v Národnej rade SR, tak ako je to napr. v Rakúsku.

Na záver, prídu zodpovedajúce opatrenia vlády SR pre efektívny rozvoj SR, alebo zostanú k tomu nevyužité finančne zdroje a s koncepcie „Moderného Slovenska“ zostane len konštatovanie a výhovorky o jeho nesplnení? Tieto otázky by si už mali zodpovedať čitatelia, na základe uvedených skutočnosti.

 

Ing. Ondrej Barič, PhD.

Predseda OZ NCEGŠ

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Génová vakcína s nanočasticami: Stále viac ľudí má obavy

Nemecko: Štartovací signál padne krátko po prelome roka. Potom by malo byť čo najviac ľudí, v čo najkratšom čase očkovaných proti „koronavírusu“ v očkovacích centrách, ktoré nebudú poznať deň odpočinku. Ministri vnútra spolkových krajín naliehajú na to, aby boli uprednostnení policajti.

Začne EÚ riešiť ekonomické problémy?

Máme po prezidentských voľbách a čakajú nás voľby do európskeho parlamentu. Toto bol nadpis internetového SME.  Pred nami tak stojí formulácia požiadaviek na zdokonalenie fungovania EÚ;  predovšetkým zmenou tvorby ekonomickej politiky, a to na báze vedy.

Miloš Zverina: Slovanstvo je v súčasnej EÚ tabu

Slovanské štáty sú štátmi druhej kategórie.

Slovenský národný pochod: Dukla – Banská Bystrica – Devín

Hoci sa národniari začínajú spájať, a úlohu lídra sa snaží prevziať tá alebo iná skupina proslovensky a proslovansky naladených občanov, široká národniarska koalícia je ešte v nedohľadne.