Vyrastú z našich detí slniečkári?

Školské vyučovanie má ísť podľa pokynov s prúdom multikulturalizmu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová ešte v roku 2010 šokovala verejnosť svojim vyhlásením týkajúcim sa integrácie tureckého obyvateľstva v Nemecku. Multikulti koncept, v ktorom “teraz žijeme bok po boku a sme z toho šťastní,” nefunguje, uviedla Merkelová počas stretnutia s mladšími členmi jej konzervatívnej Kresťansko-demokratickej únie (CDU) v meste Postupim neďaleko Berlína. “Tento prístup zlyhal, úplne,” dodala Merkelová. Na Slovensku je však tento prístup rafinovane zakomponovaný do školských vzdelávacích programov pre školy, ale aj do pokynov pre škôlky

Slová Merkelovej potvrdil aj Horst Seehofer, líder CSU, dcérskej bavorskej pobočky strany CDU, ktorý vyhlásil, že obidve strany sú “oddané dominantnej nemeckej kultúre a nesúhlasia s multikultúrou.” Podľa jeho slov je multikulti mŕtva.

Po niekoľkých rokoch však kancelárka kormidlo otočila a napriek zlyhaniu multikultúry pozvala do Európy migrantov. Len v priebehu minulého roka ich do Nemecka prišlo viac ako 1,1 milióna.

Napriek tomu, že Nemci si uvedomili zlyhanie multikultúry, slovenské ministerstvo školstva žiada od základných a materských škôl, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu zaradili aj obsah multikulturnej výchovy.

Dokument vypracovaný ministerstvom školstva s názvom Pegagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017“ žiada od škôl vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, ako aj vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram.”

„Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie,“ uvádza sa tiež v pokynoch. Kým v pokynoch z minulého roka išlo len o odporúčanie zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, tento rok už ministerstvo školstva nariadilo “zapracovať povinné témy”.

Pokyny týkajúce sa multikultúrnej výchovy sa týkajú aj materských škôl. Podľa dokumentu s názvom „Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy“ uvádza, že od predprimárneho vzdelávania je žiaduce „utvárať povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí, v ktorom po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu.“ Podľa dokumentu „multikultúrna výchova učí k tolerancii, k poznaniu a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle. Napomáha eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie.“

V súvislosti s tým sa rozvinula búrlivá diskusia aj na sociálnej sieti Facebook: “Ja by som k tomu niečo iné pridala, aby ste Vy, ako rodičia neboli prekvapení… V septembri budete schvaľovať Školský vzdelávací program tej svojej školy… Mrknite na stránku školy, či tam vôbec visí… Či v ňom neboli urobené zmeny v prospech multikulti a prístupu neziskoviek na pôdu školy. Smrad sa bude šíriť od vedenia škôl, tomu verte. Celé obdobie pred prázdninami prebiehali na mnohých školách inšpekcie, či “inovované” školské programy obsahujú podporu multi-kulti a globalizácie! V septembri Vás postavia na plenárnom rodičku pred hotovú vec a každý podpíše ani sám nevie čo. Každý má právo vidieť Školský vzdelávací program svojej školy vopred, aby mal čas oboznámiť sa s ním. Ak škola bude spolupracovať s neziskovkou, bude kontrola nad učiteľmi, Vami a Vašimi deťmi dokonale uskutočnená. Ak podpíšete zlý školský program, už sa potom nemáte na čo odvolať. Ešte viac to platí pre materské školy, kde sa pred 2-3 rokmi sondovali “moderné” metódy… zahrnujúce aj sexuálnu výchovu v predškolskom veku.”

Problémom však je, že dnes v podobe migračnej vlny prichádzajú do Európy ľudia islamského vyznania, ktorí zároveň nerozlišujú medzi islamským právom a svetským právom. Moslimovia totiž majú len jedno právo – šaría. A na takéto spolunažívania Slováci ani ďalšie národy Európskej únie zvyknutí nie sú. Multikultúrna výchova má zároveň podľa pokynov učiť k tolerancii. Avšak ľudia, ktorí sem prichádzajú nie sú ochotní rešpektovať a tolerovať kultúru Európy, ktorá je založená na kresťanských tradíciách. Ďalším problém je aj postoj moslimov k ženám. Príkladom sú udalosti v Kolíne nad Rýnom, kedy počas osláv príchodu nového roka došlo zo strany migrantov k sexuálnemu obťažovaniu a znásilneniam mnohých žien.

Tolerancia multikultúrnej výchovy teda zostáva len na papieri, pretože ako náhle niekto príde s tvrdením, ktoré nezapadá do skladačky vytvorenej „hlavným myšlienkovým prúdom“ je označený za rasistu, xenofóba, prípadne čelí obvineniu z neznášanlivosti. A práve to sa budú učiť naše deti – obrazne povedané plávať s prúdom.

 

zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/vyrastu-z-nasich-deti-slnieckari-skolske-vyucovanie-ma-ist-podla-pokynov-s-prudom-multikulturalizmu/828411

 

 

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Ak nie sme si vedomí toho, že sme maličkí a hriešni, začíname byť neuveriteľne hlúpi a smiešni.

Problém zla vo svete je obrovský, ľudskými silami neriešiteľný rébus.

DNI STAREJ HUDBY 17


Pozývame  Vás na záverečný koncert festivalu DNI STAREJ HUDBY 17

Najvyšší ústavní činitelia „nevedia“ ako zrušiť Istanbulský dohovor

Harabin im vysvetlil čo majú robiť. Otázne je, či to chcú pochopiť, alebo hrať ďalej na občana divadlo.