Virtuálne voľby - koho budete voliť v Parlamentných voľbách 2020?

Voľby sa blížia, občania hľadajú informácie o jednotlivých subjektoch, ich profiloch, programoch. Nastala zaujímavá situácia. Všetci odporcovia predĺženého moratória na prieskumy na 50 dní pred voľbami náhle stíchli a vôbec nevyužívajú možnosť, ktorú obhajovali - zverejňovať prieskumy agentúr do dvoch týždňov pred voľbami.

Čo sa deje? myslím, že ide jednoznačne o snahu nezverejniť prieskumy, ktoré, ani pri veľkej snahe, nie sú v súlade so zástancami neoliberálnej ideológie.
To znamená, že zrejme tie subjekty, ktoré neoliberáli nálepkujú, dokonca aj v rozpore so zákonom, napriek masívnemu nasadeniu mainstreamových médiií a podpore v podobe finančného krytia, majú podporu občanov vo veľkom rozsahu.

Aby sme, keďže ústavný súd rozhodol, ako rozhodol, preklenuli toto "mŕtve" obdobie, hľadali sme alternatívu a našli sme ju na internete. Ide o stránku na adrese https://parlamentne-volby-2020.sk. Nevenuje sa  virtuálnemu prieskumu prvý krát.

Jej tvorcovia ju charakterizujú nasledovne:

Cieľom virtuálnych neformálnych volieb je získať dôveryhodné, neplatené *štatistické výstupy pred konaním predčasných alebo riadnych parlamentných volieb od čo najväčšieho množstva občanov SR, ktorí spĺňajú podmienky účasti volieb.

Výsledkom štatistických výstupov budú relevantné údaje zo širšieho spektra občanov SR:
- počet hlasov jednotlivých politických strán v *absolútnom a relatívnom vyjadrení,
- počet politických strán, ktoré by sa dostali do parlamentu a grafické rozdelenie mandátov,
- počet hlasov jednotlivých politických strán podľa krajov v *absolútnom a relatívnom vyjadrení,
- odhadovaná účasť na parlamentných voľbách v *absolútnom a relatívnom vyjadrení,
- odhadovaná účasť na parlamentných voľbách podľa krajov,
- veková štruktúra voličov. 

Počas priebehu virtuálnych neformálnych volieb je možné vykonať zmenu hlasovania.*Zverejnenie posledného prieskumu bude 18 dní predo dňom konania volieb. (§ 17 Zákona č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov určuje 14 dní a deň konania volieb).


Na stránke nájdete kompletné priebežné výsledky virtuálneho hlasovania, štatisticky spracované do tabuliek a graficky zvýraznených napríklad v počte kresiel, ktoré jednotlivé subjekty priebežne v tomto hlasovaní získavajú.
Samozrejme - neoficiálne hlasovanie je treba brať s rezervou, ale istý prehľad o zmýšľaní občanov poskytuje.
COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Aliancia za rodinu pozýva ...

Milí priatelia, dnes neburcujem, len povzbudzujem. Láska sa skladá z maličkostí. Urobte si čas na seba, svoje deti svoju manželku, či svojho manžela.

Z osudov slovenských geografických názvov (5)

O geografických názvoch z osobného mena Mojtech

V mnohých kultúrach vrátane našej kultúry v strednej Európe pomenovania osôb v svojej pôvodnej podobe v staroveku i v počiatkoch stredoveku boli prehlásením alebo želaním vyjadrujúcim vlastnosti nositeľa mena.

Základné princípy panslavizmu 21. storočia

Panslovanská únia vychádza z myšlienky panslavizmu spresnenej Ľudovítom Štúrom a za  základné princípy panslavizmu 21. storočia považuje: 

Poľský katolícky kňaz Roman Kneblewski - "Bráňme sa invázii!"

 Poľský katolícky duchovný Roman Kneblewski, známa autorita pre veriacich nielen v Poľsku, už veľakrát hovoril o hrozbách multikulturalizmu, socializmu či islamu.

captcha 

 
Odber noviniek na stránke