Pozvánka na konferenciu

Občianske združenie Panslovanská únia Vás pozýva na KONFERENCIU

Ochrana slovenskej identity,

ktorá sa uskutoční 8. februára 2020 v Trnave, Dom kultúry, Trojičné námestie 10.
PROGRAM KONFERENCIE:

9:00-9:30  prezentácia
9:30         hymnická pieseň
9:35-12:45 prednášky

Mgr. Elena Šubjaková: Identita Slovákov je slovanská
ThDr. Ladislav Ostrák: Heteronormatívna spoločnosť a ochrana rodiny
JUDr. Lucia Žužová: Kresťanstvo - súčasť slovenskej identity
Doc. Ing. Ján Vlnka, PhD : Školstvo- podmienka uchovania identity
Ing. Marián Tkáč PhD: Bankovníctvo a mena ako súčasť identity štátov
Doc. PhD. Ivan Mrva CSc. : Slovenská história a histografia
Mgr. Margaréta Vyšná: Kultúra a jazyk ako kľúčoví nositelia kolektívnych identít
Ing. Milan Uhrík PhD: EÚ a likvidácia identity národných štátov

12:50- 13:25  diskusia
13:25             slovenská hymna
13:30- 14:00 záver konferencie

 
DOTERAZ REALIZOVANÉ KONFERENCIE

    Panslavizmus, tradícia a perspektívy
    Maďarizácia
    Čechoslovakizácia
    Obnovenie slovenskej štátnosti vznikom 2. SR
    Snahy o asimiláciu slovenského národa
    Slovenská identita
    Pôda a voda, súčasť národného dedičstva
    Prečo oktober nemôže byť slovenský štátnym sviatkom

 Organizátor konferencie: OZ Panslovanská únia

Zborník je nepredajný- bezplatne ho dostane každý účastník do troch mesiacov poštou.

Sme neziskové občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť z peňazí získaných z členských príspevkov, resp. z finančných darov, alebo zo sponzorských príspevkov. Náklady na organizovanie tejto už 9. konferencie presahujú možnosti nášho občianskeho združenia, chceme vás preto požiadať o poskytnutie dobrovoľného finančného daru, resp. sponzorského daru v hodnote podľa Vášho zváženia.

Dobrovoľný finančný dar môžete poslať na účet OZ Panslovanská únia číslo účtu IBAN: SK49 8330 0000 0027 0087 1770

Darcom vopred ďakujeme.


Tu odstrihnúť
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYPLŇTE DOMA A ODOVZDAJTE PRI PREZENTÁCII,
resp. v elektronickej pošlite na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Titul, meno a priezvisko:
Ulica, číslo domu:
PSČ a obec:
mobilný, alebo telefonický kontakt:
emailový kontakt:

podpis účastníka konferencie:


 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

V duchu matičných, kresťanských a tradičných hodnôt

Matice slovanských národov sa na štvrtom kongrese vyslovili za užšiu spoluprácu. 

17. november – zápas za slobodu pokračuje

ĽS Naše Slovensko poslala do RTVS predžalobnú výzvu kvôli cenzúre.

Pred 23 rokmi vznikla slovenská mena

Tento mesiac si pripomíname 23. výročie zavedenia slovenskej koruny ako platidla novovzniknutej samostatnej Slovenskej republiky.

captcha 

 
Odber noviniek na stránke