pondelok, 15 júla, 2024
O čom je rečSlovensko

Pripomenuli si odkaz, dielo a osobnosť Ladislava Balleka

 

Dňa 25. júna 2024 sme si na pôde Inštitútu ASA, v spolupráci s Maticou slovenskou, Spolkom slovenských spisovateľov, Spoločnosťou Ladislava Novomeského, Klubom Nového Slova a SZPB pripomenuli osobnosť slovenskej kultúry a politiky Ladislava Balleka, spisovateľa, diplomata, esejistu, politika, veľvyslanca a publicistu. Kultúrno-odborné a spomienkové podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti desiatich rokov od odchodu tejto osobnosti.

Podujatia sa zúčastnili ex-predseda NRSR Jozef Migaš, politológ, publicista a poradca premiéra SR Eduard Chmelár, literárny kritik a kulturológ profesor Dalimír Hajko, kulturológ profesor Jozef Leikert, producentka a herečka Deana Jakubisková. Podujatie zorganizovali riaditeľ Inštitútu ASA profesor Martin Muránsky a vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Lukáš Perný. Podujatie otvoril predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil naliehavú potrebu obnovy kolektívnej historickej pamäte na osobnosti 19. storočia, ale aj osobnosti nedávno pôsobiace v našom kultúrnom, či politickom živote. Prítomné boli aj ďalšie osobnosti ako ex-podpredseda vlády Jozef Mikloško, čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Jaroslav Rezník st., literárni kritici Ján Bábik, Alexander Halvoník, kunsthistorik Ladislav Skrak a mnohí ďalší. Súčasťou podujatia bolo aj premietnutie raritného záznamu z vystúpenia Ladislava Balleka na podujatí k Vladimírovi Mináčovi. Podujatia sa zúčastnila aj rodina Ladislava Balleka.

 

Mgr. Laura Hancová

hovorkyňa Matice Slovenskej