sobota, 24 februára, 2024
Ekonomika

300 eur už 1. decembra

Mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 300 eur, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky k pôvodnému 13. dôchodku, začne Sociálna poisťovňa vyplácať už od 1. decembra 2023. Takmer 1,5 milióna poberateľov všetkých dôchodkových dávok ho dostane vo svojom štandardnom výplatnom termíne.

Sociálna poisťovňa nastavila výplatu tak, aby všetkým penzistom uvedený príspevok doručila najneskôr do 20. decembra 2023, poberatelia s výplatným termínom 22. a 24. deň v mesiaci ho tak dostanú skôr. O mimoriadny príspevok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa zabezpečuje jeho výplatu automaticky.

Ako sa bude vyplácať

Mimoriadny príspevok vo výške 300 eur Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v decembri 2023 – a to automaticky, bez podania žiadosti. Týka sa to približne 1,46 milióna poberateľov.

Sociálna poisťovňa vyplatí mimoriadny príspevok spolu s dôchodkom vo výplatných termínoch v decembri 2023, čiže od 2. do 24. dňa v mesiaci. 300 eur dostanú penzisti vo výplatnom termíne buď na bankový účet alebo si ho prevezmú spolu s decembrovým dôchodkom na pošte, ak si zvolili výplatu dôchodku v hotovosti.

Najneskôr 20. decembra

V osobitnom režime bude vyplatený mimoriadny príspevok tým poberateľom, ktorí majú výplatný termín 22. alebo 24. deň v mesiaci. Týmto dôchodcom zašle Sociálna poisťovňa 300 eur na účet alebo poštovým poukazom na výplatu tak, aby ho mali k dispozícii najneskôr v stredu 20. decembra 2023.

Rovnako najneskôr 20. decembra 2023 dostanú 300 eur aj dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa priznala dôchodok v uplynulom období, teda v decembri 2023 – a ešte nemajú zabezpečenú pravidelnú mesačnú výplatu dôchodku.

Do Česka a ďalších krajín EÚ – tiež do 20. decembra

Poberateľom, ktorým Sociálna poisťovňa poukazuje dôchodok do cudziny, ktorá je štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskou konfederáciou, mimoriadny príspevok Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2023 osobitne, teda nie naraz s dôchodkom za mesiac december 2023. Aj v tomto prípade doručí Sociálna poisťovňa mimoriadny príspevok najneskôr 20. decembra 2023.

 

zdroj: https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-zacina-s-vyplatou-mimoriadneho-prispevku-vo-vyske-300-eur-uz-1-decembra