nedeľa, 16 júna, 2024
EkonomikaO čom je reč

Daň z nehnuteľností treba zaplatiť do konca mesiaca

Pozor na termín podania daňového priznania.

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2023, je vašou povinnosťou do 31. januára 2024 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb).

V prípade, že ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové priznanie. Pripomíname, že správcom dane z nehnuteľností je miestny úrad prislúchajúci k miestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Samozrejme, ak v priebehu roka 2023 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 31. januára 2024.

zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_dan-z-nehnutelnosti-treba-zapl