piatok, 14 júna, 2024
Slovensko

DEŇ SLOVANSKÉHO PÍSOMNÍCTVA A KULTÚRY

 

24. mája si v slovanských krajinách pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry a vzdávajú poctu apoštolom rovných svätým Cyrilovi a Metodovi.

Pri tejto príležitosti si predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Daniela Suchá, predseda Spolku Srbov na Slovensku Stane Ribič, Pavol Slota a mladí srbskí umelci Filip Džolić, Miroslav Janin a Nikola Mitić uctili svätých solúnskych bratov položením venca k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda v Žiline.

J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uviedol:

 

Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!

 

Daniela Suchá
o.z. Cyrilometodiada

zdroj: https://www.cyrilometodiada.sk/pocta-sv-cyrilovi-a-sv-metodovi-v-ziline/