nedeľa, 26 mája, 2024
EkonomikaO čom je reč

Nesprávny systém valorizácie dôchodkov žien

V dávnejšom období – pri výkone funkcie podpredsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku /JDS/ pre sociálne veci – som presadzoval valorizáciu dôchodkov pevnými sumami. Ako je známe valorizácia dôchodkov predstavuje pre dôchodcov vyrovnávanie vplyvu rastu cien /inflácie/ na životnú úroveň domácností dôchodcov.

 

Ing. Michal Majtán, PhD.
Ing. Michal Majtán, PhD.

Obdobne som presadzoval aby sa valorizácia odvodzovala od indexu rastu maloobchodných cien tovarov a služieb zisťovaného za domácnosti dôchodcov.

Dané indexy maloobchodných cien v domácnostiach dochodcov zvyčajne bývali vyššie ako celkový priemer alebo ako v domácnostiach zamestnaneckých. Z uvedeného sa v praxi podarilo presadiť odvodzovanie valorizácie dôchodkov podľa indexov rastu cien v domácnostiach dochodcov. Napriek ojedinelým nekvalifikovaným námietkam. Druhý princíp /valorizácie pevnými sumami/ sa nepodarilo presadiť.

 

Aké sú reálne výsledky valorizácie dôchodkov percentuálnym systémom?

Dôchodok sa každému dôchodcovi zvyšuje percentom rastu maloobchodných cien tovarov a služieb zistenom za domácnosti dôchodcov k 1.1. alebo k 1.7. predošlého obdobia. V niektorých štátoch aj za kratšie než polročné obdobia. To znamená mužom i ženám. Ženy však mávajú väčšinou nižšie dôchodky. A tak uvedeným systémom sú vo vývoji znevýhodnené.

Príklad zo skutočného vývoja:

  • muž mal napr. v roku 2012 dôchodok mesačne v sume 442,50€
  • žena mala v tom istom roku mesačný dôchodok 397,60€
  • rozdiel v podobe nižšieho dôchodku u ženy bol 44,90€

Pochopiteľne potom absolútne sumy zvyšovania dôchodkov pri rovnakom percente boli u mužov vyššie. Ale nie je to správne, pretože vplyv zvyšovania cien bol v absolútnom vyjadrení rovnaký u muža i u ženy. Vyrovnanie rastu cien valorizáciou pre ženu však bolo v porovnaní s mužom nižšie.
Za uvedený rok 2012 rozdiel z vplyvu valorizácie medzi mužom a ženou nebol ešte nejako zvlášť markantný. Ale systém percentuálnej valorizácie viedol k tomu, že rozdiel vo výške dôchodku v danom príklade medzi daným mužom a danou ženou nebol 44,90€ z roku 2012 ale 266,80€ k 1.1.2024. Mužov dôchodok bol k 1.1.2024 v sume 871,80€ a dôchodok ženy len 605€.

Percentuálne dôchodok ženy v uvedenom príklade bol od muža nižší v roku 2012 o 10,1%, ale v roku 2024 až o 30,6%!!!!

A tak sa musím zase vrátiť ku konštatovaniu:

danému mužovi i danej žene sa ceny zvýšili rovnako. Prečo sú však vyrovnávané mužovi v roku 2024 oproti roku 2012 mesačne o 266,80 viac?

Za celé obdobie 2012-2024 došlo v uvedenom príklade k valorizácii dôchodkov u muža o 429,3€ – ale u ženy len o 207,40€.

Údaje sú autentické za manželov. Predstavte si však, že môže ísť aj o osamelého muža a osamelú ženu. Prečo žena má vyrovnanú infláciu valorizáciou výrazne nižšiu?
Konštatujem teda, že percentuálnym systémom valorizácie dôchodkov sú ženy diskriminované. To nie je v súlade s Ústavou garantovanou rovnosťou pohlaví.

Obdobná je situácia samozrejme aj vo vzťahu ku všetkým nižšie príjmovým dôchodcom. Teda aj k mužom. Lenže u mužov s menším výskytom, pretože spravidla mali v porovnávanom východiskovom roku vyššie dôchodky ako ženy.

Prípadným oponentom uvádzam, že valorizácia dôchodkov nemá nič spoločné so zohľadňovaním “zásluhovosti” pri dôchodkoch. Je to iná problematika a majú pri nej platiť len princípy ekonomickej odôvodnenosti a v rámci toho rovnosti.

 

Ing. Michal Majtán, PhD.

Ekonóm, bývalý podpredseda JDS (Jednoty dôchodcov Slovenska – pozn. redakcie) pre sociálne veci
18.12.2023