nedeľa, 16 júna, 2024
O čom je rečOsobnosti

R. FICO: KARDINÁL KOREC BOL VÝNIMOČNÝ SYN SLOVENSKÉHO NÁRODA

 

Jeho život charakterizuje autentická láska voči Bohu, voči ľuďom aj voči slovenskej vlasti. Mal otcovskú autoritu a každý, vrátane mňa, ju rešpektoval.

Napriek istým politickým odlišnostiam sme vedeli nájsť spoločnú reč. Jeho láska k ľuďom sa neriadila ich sociálnym statusom, vedel sa rozprávať s každým, ako rovnocenná bytosť.

Neskôr sa vyjadrí k svojmu robotníckemu obdobiu života nasledovne: „Keby som nerobil ako robotník medzi robotníkmi už vyše dvadsať rokov, ani by som neveril, aký tvrdý život má väčšina ľudí. Ako rád by som sa im prihováral ako kňaz od oltára! Koľko vecí by som chápal!“ Kardinál bol muž autentického kresťanského života, bol celé roky denne medzi ľuďmi, ktorými iní často pohŕdali. Je paradoxom doby, že napriek nastúpeniu do služieb Cirkvi sa nakoniec oblúkom vrátil medzi ľudí a do prostredia, z ktorého vzišiel, medzi robotníkov. Nikdy nezabudnem na jeho úprimné slová, ktoré mi tak často opakoval: Nezabúdajte na Slovensko! Nezabúdajte na Slovensko, nech sa okolo nás deje čokoľvek! Kedysi som osobnosť kardinála Korca charakterizoval ako legendu Slovenska. On však bol ešte niečo viac. Bol legenda Európy a sveta, bol to muž, pri ktorom abstraktný termín svätosť dostával konkrétnu, veľmi ľudskú podobu.