pondelok, 27 mája, 2024
Slovensko

RTVS čakajú zmeny

Vláda modifikuje právny a ekonomický rámec rozdelenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne zváži iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS. Uvádza sa to v programovom vyhlásení vlády (PVV) v časti venovanej kultúrnej politike. Kabinet v pondelok PVV schválil.

Programový dokument zvýrazňuje systematickú podporu národnej kultúry. “Vláda má záujem, aby národná kultúra bola v popredí spoločenského záujmu, a preto jej bude poskytnutá adekvátna podpora na jej rozvoj,” píše sa v PVV. Deklaruje systémovú a dlhodobú podporu všetkých foriem slovenskej ľudovej kultúry, taktiež systémovú podporu miestnej a regionálnej kultúry. “Zasadíme sa o vytvorenie verejného dotačného systému pre regionálne kultúrne a spoločenské organizácie v úzkej spolupráci so samosprávami,” uvádza kabinet v tejto súvislosti. Za dôležité považuje tiež systémové zlepšenie sociálneho postavenia kultúrnych pracovníkov v spoločnosti, s osobitným dôrazom na pracovníkov miestnej kultúry.

Kabinet chce tiež rozšíriť systém kvót, známy v rámci podpory slovenskej hudby v rádiách. “Vláda pripraví komplexnejší návrh na ich uplatňovanie na celý okruh slovenskej kultúrnej tvorby vrátane prezentácie slovenských umelcov v štátnych inštitúciách a vo verejných priestoroch,” zdôrazňuje.

Avizuje tiež nové štatúty verejnoprávnych umeleckých podporných fondov s cieľom “zvýšenia podpory originálnej slovenskej tvorby a zvýšenia kontroly využívania verejných zdrojov”.

V PVV uisťuje o podpore ochrany a rozvíjania kvalitatívnej úrovne slovenského jazyka, takisto plánuje vytvoriť mechanizmus systematickej obnovy a správy hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. “Obnova kultúrnych pamiatok má popri význame zachovania kultúrneho dedičstva a podpory cestovného ruchu aj významný sociálny prvok, a to vo forme sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú pri obnove kultúrneho dedičstva významnú časť príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,” dodáva kabinet.

Vláda bude venovať pozornosť aj kultúrnym potrebám príslušníkov národnostným menšín, hľadať bude tiež nové zdroje financovania kultúry mimo verejných zdrojov, prostredníctvom zvýšenia solidarity a ekonomickej angažovanosti súkromného sektora.

 

zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/z-rtvs-by-mala-vzniknut-slovenska-televizia-a-slovensky-rozhlas/3316200