piatok, 14 júna, 2024
Ekonomika

SZČO a dobrovoľne poistení, vypočítajte si poistné v nových kalkulačkách

 

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby.

Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2024.

Použitie kalkulačiek je jednoduché:

Ako SZČO si v kalkulačke najprv zadáte príjem z podnikania a inej zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity).

Takto si vypočítate vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Zároveň sa dozviete aj súčet – celkové poistné, ktoré budete mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Ako dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určíte svoj typ (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadáte svoj vymeriavací základ a kalkulačka vám informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozviete, koľko má celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

 

Kalkulačky poistného:

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. 1. 2024
Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu od 1. januára 2024

Ďalšie informácie nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

zdroj: slovensko.sk