pondelok, 15 júla, 2024
EkonomikaO čom je reč

Vedecké riadenie ekonomík krajín EÚ nemáme

 

Moja ilúzia? Môj sen? Žiaľ, asi hej? Hoc První mezinárodní kongres vědeckého řízení (PIMCO) se konal v Praze 20.–24. července 1924. Teda už je to 100 rokov. Avšak vedecké riadenie nevyužívame reálne v hospodárskej politike. Ide o viac nástrojov, metód ako lineárne programovanie  alebo tiež lineárna optimalizácia. Na tento typ úlohy sa dá previesť celá rada praktických hospodárskych problémov.

 

Konkrétne. Ekonomický newsfilter uvádza, že minister pôdohospodárstva Richard Takáč v piatok bombasticky oznámil, že hrozí prepadnutie zhruba 400 miliónov eur. Pre ministra je vinník jasný – je ním vedenie rezortu v rokoch 2020 až 2023, ktorému sa podarilo zazmluvniť len približne polovicu z miliardy eurofondov určených na rozvoj vidieka. Problémy s plánom obnovy, z ktorého Slovensko môže získať viac ako 6 miliárd eur, sa kopia. Európska komisia už pozastavila hodnotenie slovenskej žiadosti o štvrtú platbu a ukazuje sa, že Slovensko nemusí splniť ani podmienky pre ďalšie. Toto je jeden z problémov, ktorý rieši vedecké riadenie. Ako vie EÚ, že Slovensko môže získať práve 6 miliárd eur?

Nositeľ Nobelovej ceny J. Tinbergen (môj učiteľ) v jeho diele Economic Policy: Principles and Design odvodil  princípy ekonomickej politiky a požaduje, aby bolo toľko nástrojov ekonomickej politiky, koľko je cieľov. Odvodil to z jeho modelu o 2 rovniciach a troch neznámych. Totiž ak máme dve cieľové premenné, a to úroveň národného príjmu (Y) a úroveň cien (p), potom dva  príslušné ekonomické vzťahy môžeme matematicky takto vyjadriť:

Y = a1G + b1M
a
p = a2G + b2M

kde  G sú výdavky vlády, M  je masa peňazí a koeficient a1 predstavuje zmenu  príjmu, ktorá  (iné fakty sú  konštantné) vyplynie zo  zmeny (zvýšenia) G o 1 euro, čiže reálny príjmový multiplikátor  vládnych  nákupov. Podobne ostatné koeficienty majú zmysel. Tvorca politiky totiž rieši problém, že ak Y = Y* (napr., že HDP je 82 mld. euro) a p = p* a ak chceme získať tie ich určité cieľové hodnoty, potom veličiny GM  musia mať (ideálne)  takéto hodnoty:

Iné princípy neuvediem. Naša vláda už nemôže reálne pôsobiť na M, teda čiastočne NBS; existuje ECB. Môže tak jednoznačne rozhodovať iba o G. Zo vzťahov vyššie (a môžu ich byť tisícky) jasne vyplýva aké budú ich zmeny pri rôznych  koeficientoch aibi,  budú  vždy iné; ak sa zmení b2 potom G = G1ak sa zmení a1 potom G = G2 . Vieme to vypočítať.

Možné variantné riešenia, a výber jednej, by mali byť predmetom  rokovania vlády  (aj NRSR)  pri  tvorbe  jej ekonomickej politiky. Aj ekonómia je veda a ani EÚ a ani naša vláda si nemôžu vymýšľať a presadzovať svoje vedou neoverené nevedecké tvrdenia. To sú báchorky. Reálny ekonomický model za ekonomiku, či ekonomiky musí mať tisícky rovníc. Jan Tinbergen však napísal ešte aj toto zásadné dielo: Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy.

Neviem pochopiť prečo Slovensko má s plánom obnovy veľké problémy. Totiž  Európska únia v roku 2020 rozhodla o vytvorení 750-miliardového fondu, z ktorého členským krajinám poskytne granty a pôžičky na naštartovanie ekonomík oslabených pandémiou. Peniaze sa však nevyplácajú na konkrétne projekty, ale po splnení podmienok, takzvaných míľnikov (míľnik je stĺp pri ceste, ekonómia hovorí o podmienkach realizácie hospodárskej politiky), ktoré si vlády dohodli s komisiou.

Už rozdelenie tých 750 miliárd malo by urobené vedecky, modelom, ktorý by mal tisícky rovníc.

Môj najväčší model mal 2200 rovníc a 2500 premenných. Týkal sa optimalizácie výroby v poľnohospodárstve (mám výročnú správu a maticu modelu). Výpočet optimálnej štruktúry RV a ŽV sme urobili v septembri. Túto štruktúru a teda aj hospodárske výsledky JRD narušil živel, mráz, vymrzol jarný jačmeň. Pôdu bolo treba poorať, pobrániť a zasiať medziplodinu. To však menilo hospodárske výsledky podniku (boli navyše náklady). Mali sme však nástroj vedeckého riadenia, model a teda optimalizáciu sme urobili znovu. Predseda JRD to už mohol urobiť sám, lebo na aplikáciu bol zaškolený (JRD Lehnice).

Newsfilter píše, že problémy sú aj s viacerými míľnikmi, ktoré sa ešte len majú dosiahnuť. Vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec identifikoval 12 takých, ktoré sú „z objektívnych príčin“ nesplniteľné, ako napríklad dekarbonizácia U. S. Steelu. Je však otázne, či komisia argumenty na revíziu míľnikov uzná. Práve aj tie mílniky mali byť v tom veľkom modeli, ktorý mala mať EÚ a prepočet mohla urobiť p. Uršula von der Leyenová na svojom počítači. Ba by ho mohli mať aj stovky učiteľov ekonometrie v EÚ.

Aj EÚ musí využívať dnes už samozrejmé veci, ako sú ekonometrické modely. Veď práve 750 miliárd či našich 6 miliárd mohli byť zle stanovené (nečítal som, že sú to optimálne hodnoty).

A teraz trestáme.

Ozaj ma prekvapilo tvrdenie, že ďalších 38 míľnikov (!) je nesplniteľných z takpovediac neobjektívnych dôvodov. Inými slovami, rezorty tvrdia, že ich nedosiahnu, ale nemajú predstavu, ako to zdôvodniť komisii.

V 21. storočí, ktoré nám poskytuje nevídané možnosti aj umelej inteligencia nás trápia problémy, ktoré by nemali, lebo tie mílniky mali mať konkrétne matematické formulácie. Aj o tom hovorí dielo Tinbergena Shaping the World Economy.

 

Záver

Nadpis dnešnej úvahy som si volil, lebo ekonomické vedy už pred 100 rokmi položili základy vedeckého riadenia. Žiaľ, ani vlády ani EÚ ich nevyužívajú na riadenie ekonomík EÚ. Teda asi rozhoduje ľubovôľa. Ani naša vláda a ani EÚ nevyužívajú princípy tvorby ekonomickej politiky. Vedia o nich?

Hlavným cieľom vedeckého riadenia je zabezpečiť ekonomickú efektívnosť fungovania ekonomiky, najmä zosúladnie je častí a vzťahov, ktorých je v ekonomike veľa. Shaping the World Economy od J. Tinbergena jasne hovorí o formovaní medzinárodnej ekonomickej politiky, a chápe ním postup, pri ktorom sa ekonómia používa na to, aby sa akási reakcia stále viac približovala k želanému dôsledku, reakcii, alebo výsledku.

Po sto rokoch nechcem iba snívať.

Prof. J. Husár

Bratislava 12/3/2024

 

 

0 0 hlasy
Article Rating
1 Comment
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasov
Vnorené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre