pondelok, 27 mája, 2024
O čom je rečPolitika

Zmeny povedú k vytvoreniu centralistického „Superštátu Európa“

 

Európsky parlament podľa očakávania 22. novembra 2023 prijal návrh 267 dodatkov k zmluvám EÚ a začal tak procedúru zmien zmlúv. Tieto zmeny povedú k vytvoreniu centralistického „Superštátu Európa“. Za projekt hlasovalo 291 poslancov, 274 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania.

Čo sa stane, ak sa tieto zmeny vykonajú v zmluvách?

Do Bruselu budú prenesené predovšetkým rozhodnutia týkajúce sa zahraničnej politiky, ozbrojených síl, zdravotníctva, priemyselného rozvoja a prijímania miliónov migrantov. Budú odovzdané orgánom, ktoré nenesú zodpovednosť za ich dôsledky a nepodliehajú demokratickým voľbám, ako je Európska komisia. Na odpore našich krajín nebude záležať, pretože tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ich zbavujú práva veta. Stačí, aby sa Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko dohodli na postoji a ich rozhodnutie sa stane zákonom platným v celej EÚ, a to aj v prípade aktívneho odporu zvyšných 23 krajín.

Odhlasované zmeny môžu EÚ umožniť presadzovať genderovú ideológiu, ovplyvňovať obsah školských osnov a diktovať štátom riešenia v oblasti ochrany životného prostredia, potratov a boja proti diskriminácii. To znamená neobmedzenú moc byrokratov EÚ zavádzať potraty, nútenú a vulgárnu sexuálnu výchovu, podporovať financovaných daňovými poplatníkmi „tranzíciu“, teda chirurgické mrzačenie detí a mladých ľudí, a meniť demografickú štruktúru našich krajín.

Projekt zavádza mechanizmus celoeurópskeho referendum, ktoré umožní budúce zmeny zmlúv bez súhlasu všetkých členských štátov.

Znepokojujúci je návrh na zjednodušenie postupu pre pozastavenie členských práv štátov, ktoré porušujú hodnoty EÚ, ako je „sloboda“, „demokracia“, „rovnosť, „ľudské práva“ alebo „právny štát“ stanovený v článku 7 ZEÚ. Inštitúcie EÚ môžu takto vágne formulované právne termíny voľne vykladať a z politických dôvodov trestať členské štáty a odôvodňovať to ochranou hodnôt EÚ.

Nie je náhodou, že tento projekt odkazuje na radikálneho komunistu Altiera Spinelliho, ktorý predstavil víziu Európy bez štátov a hraníc. Otvorene vyhlásil, že sen o európskom superštáte nemožno realizovať demokratickými postupmi a so súhlasom Európanov. Preto navrhol realizáciu svojej vízie s pomocou „diktatúry revolučnej strany, ktorá vytvorí nový štát, a okolo neho – novú, skutočnú demokraciu“.

Napísal, že cieľom európskej integrácie musí byť zrušenie národných štátov, ktoré považuje za zdroj vojen a prekážku pokroku. Písal tiež o potrebe obmedziť alebo dokonca zrušiť súkromné vlastníctvo, ktoré „by mohlo byť tolerované len v nutných prípadoch“. Dnes je zrejmé, že táto vízia je dôsledne napĺňaná podľa plánu rozpísaného na veľa rokov.

Jedným z prvkov tohto plánu na vybudovanie európskeho superštátu bola Konferencia o budúcnosti Európy – falošná konzultačná kampaň. Jej vopred stanovené výsledky umožňujú zástancom superštátu hovoriť, že väčšina Európanov chce revolúciu: odoberanie suverenity ich vlastným vládam a ničenie ich vlastnej demokracie, aj keď väčšina Európanov ani nepočula, že by sa takáto konzultácia konala. V Holandsku prieskumy verejnej mienky ukázali, že o tom vedela menej ako 3 % Holanďanov. Poliakov sa na to nikto ani nepýtal.

Teraz projekt poputuje do Rady Európskej únie (zloženej z ministrov jednotlivých členských štátov) a potom do Európskej rady.

V tretej fáze procedúry Európska rada (hlavy štátov a vlád) rozhodne jednoduchou väčšinou o zvolaní konventu zloženého zo zástupcov parlamentov, hláv štátov a vlád, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorí prijmú odporúčania pre medzivládnu konferenciu.

Predseda Rady EÚ potom zvolá medzivládnu konferenciu, na ktorej zástupcovia vlád členských štátov vypracujú konečný obsah zmien zmluvy, ktoré možno prijať len jednomyseľne. V neposlednom rade právne služby Rady EÚ a Európskej komisie upravujú text noviel vo forme revíznych zmlúv. Potom už nie je možné vykonávať žiadne zmeny obsahu dodatkov.

Poslednou fázou procesu bude ratifikácia nových zmlúv všetkými členskými štátmi v súlade s ich ústavnými požiadavkami. V prípade Poľska budú také zmluvy ratifikované prezidentom Poľskej republiky po obdržaní predchádzajúceho súhlasu parlamentu, vyjadreného samostatne Snemovnou a Senátom – 2/3 väčšinou hlasov každej komory, alebo v celoštátnom referende, v ktorom by stačil súhlas väčšiny občanov vyjadrený väčšou ako 50% účasťou.

Napriek tomu, že proces už začal, k zmene zmlúv určite nedôjde zo dňa na deň. Predchádzať tomu budú dlhé mesiace intenzívnych rokovaní, ale aj akési politické divadlo zo strany vlád, ktoré sa budú snažiť presvedčiť svojich občanov, že bojujú za dobro svojich národov.

Nie nadarmo radikáli navrhli až 267 pozmeňovacích návrhov. Všetky ich asi nepresadia. Na to, aby sa naša suverenita stala fikciou, však stačí prijať malú časť kľúčových noviel. Ale navrhnutie tak veľkého počtu revolučných zmien znamená, že národní politici sa teraz môžu od celého projektu dištancovať a potom sa vrátiť z následných rokovaní a oznámiť, že sa im podarilo odmietnuť niektorú časť menej dôležitých zmien zmluvy. Občania si tak nevšimnú to, čo je v informačnom šume najdôležitejšie.

Máme pred sebou dôležitú úlohu. Musíme upozorniť našich Krajanov, že prijatie navrhovaných zmien znamená zmenu Európskej únie v centrálne riadený superštát. Jeho rozhodovacie centrum bude v Bruseli a každý národný štát sa premení v provincii komunistickej „Asociácie európskych štátov“. Všetky národy stratia vplyv na podobu národného práva, ktoré teraz budú vnucovať úradníci EÚ.

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a Nového roka Vám všetkým prajem pokoj a nádej, ktorú narodenie Ježiša Krista prináša celému svetu, ktorý ho chce prijať. Nech je nadchádzajúci Nový rok 2024 rokom prelomu a víťazstva života, pravdy, dobra, krásy a spravodlivosti.

 

Ordo Juris

 

5 1 hlasovanie
Article Rating
2 Comments
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasov
Vnorené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
John
John
5 mesiace pred

Je to vlastne NWO