piatok, 14 júna, 2024
O čom je rečSlovensko

Matica slovenská žiada nápravu pri používaní štátnych symbolov

 

Na nových občianskych preukazoch a iných osobných dokladoch, ako aj pri štátnych poznávacích značkách.

Nemôže sa našej Slovenskej republike celkovo dariť, keď si nevážime naše štátne symboly a nevieme ich dôstojne používať

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej SR) za minulej vlády začalo počnúc decembrom 2022 na základe smernice Európskej únie (ďalej EÚ) vydávať nové biometrické občianske preukazy. Nechýbal v nich síce elektronický čip, na ktorom sú uložené odtlačky dvoch prstov, ale oproti starým občianskym preukazom na prednej strane preukazu zarážajúco absentuje farebné vyobrazenie štátneho znaku SR. Paradoxne tu nechýba farebný symbol EÚ. Náš slovenský štátny znak zostal viditeľný už iba pod UV svetlom. Sme presvedčení, že jeho odsunutie do roviny bezpečnostného prvku ‒ prakticky neviditeľného ‒ je nesprávne. Podobný prístup sme zaznamenali aj pri vydávaní nových tabuliek s evidenčným číslom motorových vozidiel. Bol v nich uvedený výrazne a technicky neodôvodnene zmenšený štátny znak SR, a to v porovnaní s predošlými i stále platnými tabuľkami s evidenčným číslom vozidiel. Aj v tomto  prípade symbol EÚ zostal veľkostne nezmenený.

Chceme upozorniť aj na ďalší prípad. Zákon o štátnych symboloch SR jasne stanovuje, že ak z objektívnych dôvodov nie je možné alebo vhodné použiť farebné vyobrazenie štátneho znaku, treba od takéhoto vyobrazenia upustiť. Ak je však štátny znak SR vyobrazený farebne, zákon uvádza, že ho tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný alebo biely kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Treba v tejto súvislosti zdôrazniť, že na prednej strane nového vodičského preukazu je namiesto červenej farby použitá ružová farba pozadia. Aj v tomto prípade Matica slovenská žiada, aby sa vykonala náprava, keďže je len ťažko vysvetliteľné, prečo na nových vodičských preukazoch je farebné vyobrazenie ranogotického štítu štátneho znaku v ružovej farbe, a nie predpísanej červenej?

Dvojkríž a trojvršie sa stali národnými symbolmi Slovákov a symbolmi prvej Slovenskej národnej rady v revolučných rokoch 1848 ‒ 1849. Pod týmto znakom Slováci zápasili v prvom novodobom ozbrojenom vystúpení, ktorého cieľom bolo vybojovať národnú svojbytnosť pre Slovákov a dôstojné štátoprávne postavenie Slovenska. V zmysle zákona je občiansky preukaz verejná listina, ktorou štátny občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky. Na prednej strane novovydávaných občianskych preukazov je viditeľný znak Európskej únie, nie však štátny znak Slovenskej republiky, ktorý má pri používaní prioritu pred inými symbolmi. Na starších a doteraz stále platných občianskych preukazoch farebný štátny znak na prednej strane nechýba. Prečo sa tak ľahko vzdávame znakov našich štátnych symbolov? Najzarážajúcejšie je, že celý tento proces zmeny občianskych preukazov nabral na intenzite práve v roku 2023, keď sme si paradoxne pripomínali veľké národnoštátne jubileá ‒ 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, 105. výročie vzniku Československej republiky a 160. výročie založenia Matice slovenskej.

Matica slovenská víta vyjadrenia Ministerstva vnútra SR zaoberať sa štátnymi poznávacími značkami motorových vozidiel, ale súčasne žiada, aby došlo k náprave aj v prípade občianskych preukazov a vodičských preukazov.

Jednou z hlavných úloh Matice slovenskej, ktoré jej zveril štát, je aj prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti a zvyšovanie národného povedomia. Sme toho názoru, že takéto relativizovanie štátnej symboliky vedie k potláčaniu národnej identity a k postupnej degradácii našej štátnej suverenity.

 

PREDSEDNÍCTVO MATICE SLOVENSKEJ

 

 

0 0 hlasy
Article Rating
1 Comment
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasov
Vnorené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
Juraj Janoška
Juraj Janoška
4 mesiace pred

Správne!
My si ešte pamätáme, ako sa za predošlého režimu potláčal slovenský znak! – a tento režim sa vyťahuje, že je lepší od predošlého, tak nech sa s ním nestavia na roveň v potláčaní slovenskho znaku, ktorý navyše je teraz už aj štátnym znakom súčasnej suverénnej a demokratickej slobodnej Slovenskej republiky!
Nech žije Slovenská Republika!