nedeľa, 16 júna, 2024
Komentáre

„Polícia OSN na kontrolu myslenia“ chce obmedziť Vašu slobodu

 

Kým my si navzájom prajeme šťastný a požehnaný nový rok, globalisti v OSN ticho pripravujú plány, aby nám skomplikovali rok 2024.

V CitizenGO sa nám podarilo odhaliť ich šokujúci plán.

UNESCO, hlavná agentúra OSN, potichu spustilo znepokojujúci plán, ktorý predstavuje vážne riziko pre naše slobody.

Plán s názvom Pokyny pre správu digitálnych platforiem vymedzuje „súbor povinností, zodpovedností a úloh pre štáty, digitálne platformy, medzivládne organizácie, občiansku spoločnosť, médiá“ a ďalšie organizácie, na potlačenie „dezinformácií, nenávistného prejavu a konšpiračných teórií“.

Chcú, aby ste uverili tomu, že to je len ďalší dobre mienený globálny plán na zabezpečenie Vaše ochrany. Avšak opak je pravdou.

Ide o priamy útok na slobodu prejavu, špeciálne zameraný na tých z nás, ktorí spochybňujú mainstreamové progresívne názory na gender ideológiu, potraty, manželstvo, rodinu a náboženskú slobodu.

Tá istá OSN, ktorá presadzuje globálnu Pandemickú zmluvu na kontrolu Vašich zdravotných rozhodnutí alebo ktorá tvrdí, že náboženská sloboda je menej dôležitá ako propagácia LGBT ideológie – teraz bude rozhodovať, čo môžete alebo nemôžete čítať, zverejňovať a zdieľať na internete!

Podpíšete sa pod našu petíciu, v ktorej vyzývame predsedu vlády SR Róberta Fica, aby sa postavil proti plánu UNESCO na zavedenie globálnej cenzúry.

V CitizenGO sme pripravení postaviť sa proti tomuto globalistickému plánu, ktorý ohrozuje našu slobodu, rovnako ako bojujeme proti Pandemickej zmluve a iným hrozbám, aby sme ochránili naše základné slobody.

Prvý krok v našom pláne: Zjednotiť sa a zozbierať viac ako 500 000 podpisov na Slovensku a v ďalších 20 krajinách, v ktorých pôsobíme, do 31. januára. Chceme mobilizovať čo najviac občanov v čo najkratšom čase a týmto spôsobom vyvolať silný odpor voči navrhovanému plánu z dielne UNESCO.

Možnosť slobodnej diskusie a výmeny názorov a informácií je základným pilierom demokratickej spoločnosti.

Napriek tomu sa správa snaží obmedziť slobodnú diskusiu na sociálnych sieťach pod zámienkou obmedzenia takzvaného „nenávistného prejavu“ a „falošných informácií“.

Vy a ja vieme, ako to v skutočnosti je: globalista progresívci nazývajú „nenávistným prejavon“ a „falošnými správami“ všetko, čo odporuje ich ideologickej agende. A preto potrebujú globálnu políciu na kontrolu myslenia.

Ich zámery sú jasné: umlčať každého, kto má iný názor na kľúčové kultúrno-etické témy než majú oni. Myslia si, že ich názor je jediný správny a preto je potrebné ostatné hlasy odstrániť. V podstate sa správajú ako novodobí komunisti.

V praxi to bude vyzerať tak, že ak vyslovíte kritický názor na šírenie gender ideológie alebo LGBT indoktrináciu detí, obvinia Vás zo šírenia nenástenného prejavu. Medzinárodné dokumenty, ktoré sa teraz pretláčajú, vytvárajú pôdu na to, aby sa mohli LGBT aktivisti v prípade súdnych procesov na čo odvolať.

Ak ich nezastavíme teraz, čoskoro sa ocitneme v dúhovej totalite.

Spomeňte si, čo sa stalo mojim kolegom v CitizenGO – ako Caroline Farrow v Anglicku, Ann Kioko v Nigérii a teraz Eduard Prols v Nemecku – čelia obvineniam za verejné vyjadrenie svojich názorov na témy ako napr. gender ideológia.

A nehovoriac o škandalóznom stíhaní poslankyne Päivi Räsänen vo Fínsku, ktorá čelila trojročnému súdnemu procesu s rizikom väzenia, za verejné vyjadrenie svojich kresťanských názorov. A aby toho nebolo dosť, prokurátorka sa chce odvolať až na najvyšší súd Fínska napriek tomu, že nižšie súdy jednoznačne potvrdili nevinu Päivi Räsänen.

A prípadov podobných ako Päivi v posledných rokoch pribúda! Vezmite si, akému verejnému lynču sú vystavení konzervatívni a kresťanskí politici, keď sa postavia za ochranu života od počatia alebo odmietnu LGBT propagandu, ktorú drastickým spôsobom presadzujú progresívne médiá.

Pamätajte, prosím, na to, že všetci vyššie uvedení boli stíhaní a obvinení z „nenávistného prejavu“.

Cieľom tejto novej správy je navrhnúť opatrenia na identifikáciu a obmedzenie toho, čo progresívci považujú za „dezinformácie“ a „nenávistný prejav“.

Predstavte si len, k akej cenzúre kresťanských a konzervatívnych hlasov dôjde, ak sa to, čo je uvedené v tejto správe, reálne zavedie.

Našou úlohou teraz je urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tento pokus o zavedenie globálnej cenzúry verejne demaskovali a zastavili.

Pomôžte nám získať 500 000 podpisov do 31. januára!

Podpíšte petíciu a odmietnite plán UNESCO diktovať, čo môžeme alebo nemôžeme povedať!

Váš podpis pomôže vyslať silný odkaz agentúre OSN, že odmietame obmedzovanie slobody prejavu z dôvodu veľmi pravdepodobného zneužitia na ideologické ciele.

Správa UNESCO Pokyny pre správu digitálnych platforiem smeruje k zvýšenej cenzúre a kontrole internetovej diskusie.

V praxi to znamená potlačenie názorov a informácií, ktoré sú v rozpore s oficiálnou líniou schválenou v OSN alebo spolupracujúcimi vládami a korporáciami.

V podstate oni chcú rozhodovať o výmene informácií a diktovať, čo môžeme alebo nemôžeme povedať a myslieť si v digitálnom priestore. Tu nejde iba o formovanie verejnej mienky – je to nebezpečný manipulatívny krok k vynúteniu jednej ideológie – tej dúhovej, za cenu rozdrvenia iných názorov a presvedčení, ktoré stoja dúhovému valcu v ceste.

UNESCO vo svojej správe odkazuje na niekoľko medzinárodných „ľudskoprávnych“ rámcov na určenie toho, aký prejav sa má obmedziť. Tieto typy správ vychádzajúcich z agentúr OSN sú veľmi dôležité! Používajú sa ako rámce na národnej úrovni. A preto predstavujú určité riziko.

čo ma osobitne veľmi znepokojuje je to, že UNESCO nekoná izolovane – plánuje spolupracovať s vládami a korporáciami po celom svete na zavedení globálnej cenzúry. Môžeme hovoriť o tzv. OSN polícii na kontrolu myslenia.

V správe sa špecifikuje, ako bude OSN spolupracovať s vládami a zameriavať sa na určité formy prejavu, pričom OSN oficiálne presadzuje vlastné ideologické ciele.

Progresívci v OSN sú veľmi dynamickí a urobia všetko pre to, aby tento regulačný rámec uviedli do platnosti.

Preto je na nás, aby sme sa opäť postavili naše hodnoty. Pretože to, čo je v stávke, je naše právo slobodne hovoriť o kľúčových témach na verejnosti – vrátane našej viery!

Nemôžeme to nechať tak: pomôžte nám získať 500 000 podpisov do konca januára a postavte sa spolu s nami proti globálnej cenzúre.

Pridajte sa k nám. Podpíšte našu petíciu a vyzvite premiéra Fica, aby sa postavil proti pokusu UNESCO kontrolovať a cenzurovať náš prejav na internete.

 

Viac informácií:

Pokyny pre správu digitálnych platforiem (UNESCO)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339

Vnútro plánu OSN na kontrolu prejavu online (The Epoch Times)
https://www.theepochtimes.com/article/inside-the-un-plan-to-control-speech-online-5534524

Vnútro plánu OSN na kontrolu prejavu online (AMAC)
https://amac.us/newsline/society/inside-the-un-plan-to-control-speech-online/