nedeľa, 26 mája, 2024
O čom je rečSlovanstvoSlovensko

POKOJ všetkým slovanským krajinám a národom

 

Pozdrav zo slovenského Devína.

Priatelia a bratia!

Pán Boh robí iba dobré veci, a preto aj rozdelenie jazykov po stavbe babylonskej veže je jedna z láskavostí vyliata na ľudí. Rozdelením jazykov ľudstvo dostalo imunitný systém, ktorý má brániť ľudské pokolenie pred náhlym víťazstvom zla, ktoré sa bezbreho šíri tam, kde nemá prekážky. Tento imunitný systém sa stal súčasťou nádeje ľudstva. A ľudstvo si má jednotlivé národné identity vážiť, ako každú Božiu láskavosť.

Z dejín poznáme postupnú etnogenézu celého ľudského rodu. Vieme, že tak, ako je to v usporiadaní rodín, my Slováci sme si prirodzene rodovo bližší so Slovanmi a s inými sme si zasa bližší susedsky. Naše spoločné rodové korene a susedské spolužitie nás vedie práve v tomto čase k tomuto duchovnému stretnutiu a zamysleniu.

Na Slovensku v Bratislave, na križovatke starodávnych ciest – Jantárovej a Dunajskej, je zvláštne miesto. Pri základoch byzantského chrámu na Devíne ruský slavista Trubačov pobozkal zem a povedal: „Odtiaľto vzišlo Svetlo pre všetkých Slovanov! Tu sa slovo Slovanov stalo telom.“ Tento chrám bol kolískou prvej písomnej kultúry Slovanov, ktorú k nám priniesli sv. Cyril a Metod.

 

 

Tradíciu jasličiek, ako ľudových betlehemov, práve pred 800 rokmi založil svätý František z Assisi. Relikvie z jaslí, v ktorých bol uložený náš Spasiteľ, sa nachádzajú v Ríme pod hlavným oltárom v Bazilike Santa Maria Maggiore. Práve vo vianočnom období pred 1156 rokmi v tejto bazilike slávnostne posvätil pápež Hadrián II. na tomto „oltári jasličiek“ slovenské liturgické knihy, preložené sv. Cyrilom a Metodom,
dnes spolupatrónmi Európy.

 

 

Cítime sa pokračovateľmi cyrilo-metodskej tradície, a preto pri oslavách sviatkov narodenie Kniežaťa Pokoja, uvedomujeme si rolu Márie, ktorá mliaždi hlavu hada, čo je posolstvo osobitne aktuálne práve dnes, v časoch, keď Zlo dýcha priamo na nás všetkých a chce nás uchvátiť neprajník ľudského pokolenia. Vyzývame všetkých nebyť ľuďmi neprajníka a vojny, ale ľuďmi Pokoja.

V staroslávnom sídle našich kráľov a učencov, v Devíne, sme sa stretli v predposledný deň prvej tridsaťročnice novodobej slovenskej nezávislosti, vo výročný deň vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie v roku 1977 svätým pápežom Pavlom VI., tesne pred Dňom Bohorodičky, aj našej patrónky.

My, zástupcovia slovenského národa, veríme, že naša nádej vyústi do pokoja a radosti všetkým ľuďom a celému svetu. Pokoj a radosť sú hlboké všeľudské hodnoty, po ktorých túžia všetci ľudia.

Preto dnes posielame pozdrav pokoja všetkým slovanským krajinám a národom, ako aj našim bezprostredným susedom. Prajeme všetkým vám, ako predstaviteľom štátov, vašim rodinám a v tej istej miere aj vašim národom, nech vám narodený Pán Ježiš Kristus udelí Pokoj a radosť. A nech sa na príhovor Panny Márie sviatky Kristovho Narodenia premenia na dni, keď vás Pán osobne navštívi svojou dobrotou
a darmi.

Pokoj a radosť Narodeného Krista vám všetkým zo slovenského Devína želajú
Vaši priatelia a bratia

Slovenky a Slováci
Devín 30. decembra 2023
Prečítal: Gabriel Smatana

Adresáti: BIELORUSKÁ REPUBLIKA
BOSNA A HERCEGOVINA
BULHARSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA
ČIERNA HORA
CHORVÁTSKA REPUBLIKA
MAĎARSKO
POĽSKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKA REPUBLIKA
RUSKÁ FEDERÁCIA
SEVEROMACEDÓNSKA REPUBLIKA
SLOVINSKÁ REPUBLIKA
SRBSKÁ REPUBLIKA
UKRAJINA
LUŽICKÍ SRBI

 

zdroj: https://alianciazanedelu.sk/archiv/15753