nedeľa, 26 mája, 2024
O čom je reč

Elektronická zdravotná knižka

 

Zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke (eZK) predstavujú nevyhnutnú výbavu pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov na stanovenie úspešnej diagnózy a následnej terapie. Pacient má vďaka eZK informácie o svojom zdravotnom stave online a kedykoľvek k dispozícii.

Hlavné úlohy eZK
Zdravotnícky pracovník nájde v eZK všetky potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu. Do EZK pristupuje zo svojho informačného systému.

Pacient má prostredníctvom eZK online prístup k svojim zdravotným záznamom.
(v rozsahu danom zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme).

Národný portál zdravia
Národný portál zdravia je vstupnou bránou do vašej eZK. Zároveň je to webová stránka, obsahujúca aplikácie, ako aj dôveryhodné aktuálne a autorizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou a službami spojenými s jej poskytovaním. Nájdete tu tiež informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, liekoch, diagnostike a liečení chorôb, poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a aj o legislatíve v zdravotníctve.

Ako sa dostanete do svojej eZK
Na webovej stránke Národného portálu zdravia vyberte v pravom hornom rohu odkaz „Moja zdravotná knižka“.

Po kliknutí na odkaz sa otvorí informácia o nutnosti inštalácie aplikácie eID. Ak máte aplikáciu eID nainštalovanú, pokračujete prostredníctvom BOK (bezpečnostný ochranný kód), v prihlásení do svojej eZK.

Obsah eZK
Elektronická zdravotná knižka (eZK) obsahuje záznamy vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi, pričom každý záznam zároveň obsahuje identifikačné údaje zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vytvoril a jeho elektronický podpis. Nájdete tu tiež údaje z účtu poistenca a vlastné záznamy pacienta. Každý prístup, pokus o prístup či poskytnutie údajov je v eZK zaznamenané. Občan tak má vedomosť o prístupoch k jednotlivým elektronickým zdravotným záznamom. eZK je prehľadne rozdelená do niekoľkých priečinkov, aby sa v nej občan jednoducho zorientoval.

Osoba
Priečinok Osoba obsahuje identifikačné údaje osoby, ktorej eZK patrí, t. j. základné informácie o pacientovi.

Sumár
Pacientsky sumár obsahuje základné život zachraňujúce údaje o pacientovi:

  • údaje o implantovanej zdravotníckej pomôcke, vrátane údajov o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke (napr. zubný implantát)
  • údaje o alergiách
  • kontaktné údaje pacientovho všeobecného lekára
  • kontaktné údaje iného ošetrujúceho lekára, ktorého si vyberie pacient
  • kód a názov choroby a jej bližšiu špecifikáciu, ak pacient trpí niektorou z chorôb, uvedených v zozname chorôb stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára a ktorá je na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby
  • údaje o podaných a vydaných liekoch
  • údaje o kontaktnej osobe určenej pacientom
  • predpokladaný dátum pôrodu

Očkovania
Priečinok Očkovania obsahuje údaje o vykonaných očkovaniach pacienta.

Liečba
Priečinok Liečba obsahuje údaje o spôsobe liečby pacienta.

Vyšetrenia
Priečinok Vyšetrenia zhromažďuje popisy prípadných zdravotných ťažkostí pacienta, ako aj popisy jeho vyšetrení, stanovenie diagnóz a navrhované liečby.

Recepty
V priečinku Recepty sa nachádza zoznam liekov, ktoré lekári pacientovi predpísali.

Voľnopredajné lieky
Priečinok Voľnopredajné lieky obsahuje pacientove záznamy o liekoch, ktoré užíval.

Doplňujúce informácie
V tomto priečinku sa nachádzajú doplňujúce informácie o pacientovi.

zdroj: https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/