piatok, 14 júna, 2024
Komentáre

Franco Prodi varuje pápeža

Pápež je natoľko presvedčený o klimatickej núdzi, že 1. decembra 2023 pôjde do Dubaja na Konferenciu Cop 28. Profesor Franco Prodi však vyhlasuje, že v tejto otázke Cirkev riskuje, že sa ocitne v novom Galileiho prípade.

 

Profesor Prodi nie je len katolík, ale patrí do známej katolíckej rodiny (je bratom Romana Prodiho, významného politika a Paola Prodiho, cirkevného historika, univerzitného profesora, člena Akadémie dei Lincei a zakladateľa časopisu Mulino. Franco Prodi je tiež medzinárodne uznávaným klimatológom, univerzitným profesorom, ktorý viedol Ústav pre atmosférické vedy a klímu CNR (Obdoba našej SAV). Je to skutočný odborník.

V posledných rokoch niekoľkokrát vyjadril svoje zmätenie nad tým, že v takej zložitej téme, akou je klíma, médiá a najdôležitejšie medzinárodné inštitúcie (dokonca aj OSN!) urobili z mladej Grety Thunbergovej nespochybniteľnú autoritu: „S Gretou,“ povedal pred rokmi prof. Prodi, „čelíme celosvetovému omylu.! Profesorov údiv nad zverejnením (4. októbra) apoštolskej exhortácie Laudate Deum, v ktorej sa František hlási k Thunbergovej tézam, je preto pochopiteľný. Exhortácia ide až tak ďaleko, že tvrdí, že „už nemôžeme pochybovať“ a že „o ľudskom – „antropickom“ – pôvode klimatických zmien už nemožno pochybovať“, čím sa Grétine reči menia na pravdy viery hlásané z Petrovho stolca.

Včera (16. 11. 2023) v denníku Nuova Bussola profesor Prodi takto vyjadril svoj názor na tento pápežov text: „Je to samovražda pre Cirkev, hovorím to ako veriaci a s veľkou bolesťou. Hrozí riziko, že vznikne nový prípad Galileo“.

Už v Galileiho časoch totiž Cirkev premenila vedeckú tézu (geocentrické, ústredné postavenie Zeme v slnečnej sústave) na pravdu viery. Galileo – podľa ktorého sa Zem „už vtedy“ točila okolo Slnka – bol nútený svoj názor zaprieť, no potom sa ukázalo, že jeho téza bola správna, a to bola pre Cirkev porážka. Musela urobiť mea culpa. Odvtedy je jasné, že veda sa neustále vyvíja, vždy sa spochybňuje a nikdy nemožno povýšiť vedeckú teóriu na pravdu viery.

ANTROPICKÁ BÁSEŇ
Profesor Prodi k téme pápežského dokumentu Laudate Deum dodal: Je napísaná úplne podporujúc tézy globálneho otepľovania, ale keď sa ukáže pravda, Cirkev na nás neurobí dobrý dojem“. Potom vysvetlil: „Pri jej čítaní som vyskočil na stoličku. František aspoň v Laudato Sí v 1. kapitole v 23. odseku zachoval istú opatrnosť tým, že vyjadril pochybnosti a povedal, že veda je v určitých postojoch rozdelená, ale táto exhortácia je úplne jednoznačne sploštená v otázke klimatického katastrofizmu. Neviem, kto pápežovi radil, ale určite to bol zlý vplyv.

Samozrejme, Prodi vôbec nepopiera, že klíma sa mení, lebo veľmi dobre vie – na rozdiel od tých, ktorí si myslia, že ide len o jav dnešnej doby – , že klíma sa menila vždy, odkedy Zem existuje a aj dávno pred príchodom ľudstva. Ľadové obdobia sa striedali s teplými obdobiami (dokonca oveľa teplejšími ako dnes). Ako odborník Prof. Prodi pozná všetky zložité javy ovplyvňujúce klimatické zmeny a nestotožňuje sa so zjednodušenou predstavou globálneho otepľovania, že o 97 percentách týchto mutácií rozhoduje ľudská činnosť Je to nedokázateľné číslo, podvod. Kvantifikácia antropogénnej (ľudskej) činnosti je nemožná z dôvodu nedostatočnej znalosti dôležitých fyzikálnych aspektov).

Spolu so stovkami ďalších vedcov Prof. Prodi podpísal Clintelovu výzvu, v ktorej vyzval na hĺbkovú vedeckú diskusiu o teórii otepľovania spôsobeného ľudskou činnosťou. Obrátil sa aj na talianskeho prezidenta Mattarellu. Aké boli odpovede? „Nedostali sme žiadnu. Našou snahou bolo zopakovať, že v oblasti vedy absolútne neexistuje taká názorová jednota, akú by človek chcel z vedy vyčítať.

ODVOLANIE
Mimochodom, pred časom profesor Prodi spolu s ďalšími vedcami, ktorí podpísali Clintelovu výzvu, požiadal Akadémiu dei Lincei o vedeckú diskusiu o týchto otázkach. Aj tá bola zamietnutá. Carlo Giovanardi, bývalý poslanec a minister, preto požiadal predsedu Akadémie Roberta Antonelliho, aby toto rozhodnutie prehodnotil. Antonelli po vypočutí orgánov Akadémie zopakoval, že konfrontáciu odmieta, a teóriu, ktorú Greta propagovala po celom svete, považoval za istú a nespochybniteľnú. Keďže však v štatúte Akadémie sa uvádza, že jej „cieľom je podporovať, koordinovať, integrovať a šíriť vedecké poznanie v jeho najvyšších prejavoch v rámci jednoty a univerzálnosti kultúry. Okrem toho Akadémia poskytuje – na požiadanie ako aj z vlastnej iniciatívy – stanoviská verejným orgánom v oblastiach, ktoré patria do jej pôsobnosti; môže formulovať návrhy“, Maurizio Gasparri zo strany Forza Italia predložil interpeláciu predsedníčke vlády a ministrovi školstva, aby zistili, ako prehĺbiť rôzne stanoviská, aby bol parlament informovaný pred rozhodovaním o veciach, ktoré sú zásadné pre hospodársky rozvoj krajiny a kvalitu života talianskych rodín.

Je európska zelená dohoda užitočná? Podľa Prof. Prodiho „globálne financie potrebujú zarobiť obrovskú masu peňazí a robia to tak, že zavádzajú zelené hospodárstvo, ktoré vraj nebude mať žiadny vplyv na emisie, hoci položí na kolená celé reálne ekonomiky“. Preto vedci, ktorí spolu s Prodim podpísali Clintelovu výzvu, opätovne vyzvali Akadémiu dei Lincei na vedeckú konfrontáciu: „Oceňujeme iniciatívu tých, ktorí túto otázku presadzovali, vzhľadom na to, že akadémia dostáva dotácie z verejných zdrojov, a vzhľadom na verejný záujem témy, v ktorej odmieta konfrontáciu. Aj Galilei bol členom Accademia dei Lincei a tá ho bránila, hoci bol v menšine. Dúfajme, že Akadémia Lincei opäť nepodľahne oficiálnym tézam podporovaným medzinárodnými mocnosťami, ktoré sú dokonca prezentované ako náboženské pravdy, ale bude brániť slobodu vedeckej konfrontácie.

 

Antonio Socci

Libero 17. novembra 2023
www.antoniosocci.com

Preklad AZN
https://www.liberoquotidiano.it/news/piulibero/37568038/papa-francesco-franco-prodi-rischi-caso-galileo.html