nedeľa, 26 mája, 2024
KomentáreO čom je reč

K úvahám o možnom zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a prípadne aj Špecializovaného trestného súdu

 

Nastane na Slovensku koniec právneho štátu, ak by došlo k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a prípadne aj Špecializovaného trestného súdu?

Moja odpoveď je – celkom určite nie, konštatuje JUDr. Martin Ribár – predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT.

Ja osobne mám s pochybeniami tak Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR ale aj Špecializovaného trestného súdu viac ako bohaté osobné skúsenosti – a to z dlhoročného výkonu advokácie pred mojím obvinením, z mojich vlastných skúseností z vlastných trestných stíhaní a nezákonnej väzby, kde som strávil 565 dní, ale aj z mojich skúseností po mojom prepustení z väzby z výkonu advokácie z rôznych trestných konaní a stále aj z mojich vlastných trestných stíhaní.

Nikdy nebolo mojím cieľom „vnucovať“ vám „moje“ názory, vždy som sa/sme sa snažili pri našej činnosti prinášať vám informácie tak, aby ste si vy sami mohli urobiť svoj vlastný názor.

Na tomto mieste musím zdôrazniť, že už v januári 2021 som ešte z väzby začal publikovať cez svojho obhajcu články o pochybeniach špecializovaných orgánov – „elitného“ útvaru polície – NAKA, Úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj Špecializovaného trestného súdu – a v týchto mojich názoroch som konzistentný bez ohľadu na to, či o uvedených pochybeniach neskôr začali hovoriť niektorí predstavitelia politického spektra, a moje názory nemajú súvis so žiadnou politickou stranou či hnutím.

Okolité krajiny, a ani vyspelé demokratické štáty, napr. ani susedná Česká republika, nemajú zriadené podobné „špecializované orgány“, a nikto si tieto krajiny nedovolí spochybňovať v tom smere, že by v týchto krajinách nebol alebo zanikol „právny štát“.

Prinášame vám niekoľko článkov a video – z ktorých môžete čerpať informácie k danej téme – aby ste si vy sami mohli vytvoriť na danú tému svoj vlastný názor:

V roku 2022 došlo v Bulharsku k zrušeniu takýchto „špecializovaných orgánov“ – a to práve preto, že dochádzalo k zneužívaniu inštitútov trestného práva práve „týmito špecializovanými orgánmi“ – už v máji 2023 sme vám o uvedenom priniesli (môj) článok publikovaný na Právnych listoch.

Na Právnych listoch boli k uvedenej téme publikované ďalšie články, ktoré vám dávame do pozornosti TU.

zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/k-uvaham-o-moznom-zruseni-uradu-specialnej-prokuratury-gp-sr-a-pripadne-aj-specializovaneho-trestneho-sudu/3335366