pondelok, 17 júna, 2024
KomentáreO čom je reč

WHO panika, či zdravý rozum?

 

Je smutnou pravdou, že opatrenia proti kovidu zabili viac ľudí ako sám kovid. A kde je vyvodenie zodpovednosti voči Čaputovej, bývalým vládam, EK a WHO? Prežívame veľmi hektické obdobie.

Slovensko dostala Čaputová a tri bývalé vlády na cestu k strate suverenity, do úpadku ekonomického aj morálneho. Doslova riadili všetko na Slovensku podľa hesla čím horšie tým lepšie. Stav ľudských zdrojov, čo sa týka zdravia, vzdelania a výchovy sa ocitol na historickom minime. Ale toto všetko zlé musíme prekonať! Nikdy nezáležalo na vedomostiach a postojoch ľudí tak veľmi ako dnes!

Jednou z najdôležitejších úloh vlády v súčasnosti je odmietnuť nadvládu nikým nevolených úradníkov WHO. Ubrániť štátnu suverenitu Slovenska!

O ovládnutie národných štátov sa dnes pokúša globálna totalita prostredníctvom úradníkov WHO súčasne dvomi spôsobmi.
(1) Postupne menia Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) a
(2) pripravujú pandemickú zmluvu (PA).
Zakotvujú tak vedúcu úlohu generálneho riaditeľa (GR) WHO, jeho nadradenosť vládam a parlamentom národných štátov. Je zaujímavé, že nie generálny tajomník OSN, ale GR WHO má byť riaditeľom zemegule.
Všetky tieto dokumenty musí schváliť Svetové zdravotné zhromaždenie (WHA) v Ženeve, ktoré sa tam schádza raz ročne vždy v máji a účastníkmi sú za jednotlivé štáty poverení delegáti. Všetky zmeny v dokumentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), teda aj v IHR sa prijímajú hlasovaním a aj po ich schválení každý štát si môže uplatniť výhrady a aj ich celkom odmietnuť v určenej lehote. To znamená, že WHO nemôže nič štátom vnútiť bez súhlasu ich zástupcov priamo na mieste a potom bez súhlasu vlád a parlamentov jednotlivých národných štátov v určenej lehote 18 mesiacov.  Medzinárodné zmluvy ako je „Pandemická zmluva s WHO“ podliehajú ešte ratifikácii v národných parlamentoch.
V máji 2022 WHA schválilo Zmeny č. 1 k IHR, kde bola skrátená lehota na odmietnutie  z 18 na 10 mesiacov a ešte ďalšie technické zmeny uľahčujúce presadzovanie globálnej vôle úradníkov WHO. Hoci nič, čo by obmedzovalo suverenitu štátov v nej obsiahnuté nebolo, naša nová ministerka zdravotníctva 1.12.2023 tento dokument oficiálne za SR odmietla. Dala tak jasne najavo, že ani s ďalšími pripravovanými zmenami IHR, nebude SR súhlasiť. Frontálny útok na suverenitu štátov prostredníctvom IHR sa má uskutočniť na 77 WHA v máji 2024. Pracovná komisia WHO z iniciatívy USA pripravuje Zmeny č. 2 k IHR, v ňom je zakotvená vedúca úloha GR WHO pri vyhlasovaní pandémií a riadení opatrení počas pandémií a povinnosť jednotlivých štátov podriaďovať sa jeho rozhodnutiam. Je tam zakotvené aj obmedzovanie ľudských práv a slobôd, podrobovanie sa násilnej vakcinácii a stanovené, že jediný správny názor na pandémiu môže mať iba GR WHO… Sú to všetko šialené veci. Toto sa deje verejne, všetky pracovné dokumenty sú na web stránke WHO. Na WHA sa má potom tento Dodatok č. 2 IHR schvaľovať a stratu/odovzdanie suverenity majú pokorení predstavitelia národných štátov potvrdiť aj schválením pandemickej zmluvy. Vyzerá to hrozivo, ale nič nie je stratené, rozhodujúci bude postup slovenských zástupcov na WHA v máji 2024, na čo sa musíme dobre pripraviť. Pozor na vydieranie a podplácanie! Nie, že nám tam prezidentka nanominuje svojho zástupcu, ale musí tam byť zástupca Slovenska! Napríklad ministerka Dolinková už ukázala, že má tú správnu guráž.
Prečo odmietame globálnu nadvládu WHO úradníkov?
Sme v období po pandémii kovidu, proti ktorej opatrenia riadila WHO. My na Slovensku sme do bodky plnili ich odporúčania. Vtedajší slovenskí odborníci a slovenské vlády neboli totiž schopné samostatne posúdiť situáciu a prijať autonómne opatrenia tak, aby to bolo v najlepšom záujme Slovenska a jeho obyvateľov. Takáto nemohúcnosť slovenskej vlády a slovenských odborníkov sa už nesmie nikdy zopakovať! Plnili sme opatrenia WHO proti kovidu, ktoré na celom svete zabili viac ľudí ako sám kovid. Ich opatrenia boli účelové a postavené na klamstve. Vysvetlením je, že dnes väčšinu finančných zdrojov WHO netvoria príspevky členských štátov, ale sú privátne. Najštedrejší sú najmä oligarchovia z USA, Gatesova nadácia, Očkovacie konzorcium GAVI, globálne farmaceutické spoločnosti. Na rovinu povedané sa dnes stali oni majiteľmi WHO! Prostredníctvom WHO dnes záujmy priemyslu a veľkého biznisu stoja proti základnému záujmu ľudí, proti ich zdraviu.
Organizácia, ktorej úlohou bolo pôvodne celosvetovo koordinovať starostlivosť o zdravie ľudí, sa za posledných 10 rokov dramaticky zmenila.
Posúďte sami, keď „Ústava“ WHO z roku 19471. definuje ZDRAVIE ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody,     2. určuje, že ZDRAVIE je jedným zo základných ľudských práv každého človeka, a dokonca potvrdzuje, že 3. ZDRAVIE je základom pre dosiahnutie mieru a bezpečnosti vo svete, ako sa potom mohlo stať to, čo dnes urobila so zdravím WHO v pandémii? Namiesto telesnej, duševnej a sociálnej pohody sme zažili presný opak! Namiesto ľudských práv a ľudskej dôstojnosti sme zažili presný opak! Namiesto mieru a bezpečnosti doslova zabíjanie ľudí „nezvládnutou liečbou a toxickou prevenciou“ dokonca umelo vytvorenej hrozby.

Úradníci WHO akoby úmyselne riadili pandémiu tým najhorším možným spôsobom. Zlyhali tým, že vyhlásili, že laboratórny pôvod vírusu je hoax, pričom odmietli včas prešetriť indície o jeho pôvode z Wuhanského laboratória, v ktorom bol tento vírus umelo vytvorený! Zlyhali tým, že odmietli zastaviť cestovanie z Činy, až do kým nebol vírus rozšírený po celom svete. Zlyhali keď odporúčali nosiť rúška, pričom o ich efektivite neexistujú dôkazy a naopak sú dôkazy o ich škodlivosti na ľudské zdravie. Zlyhali, lebo sme pandémiu vyhlásili na základe výsledkov PCR testov, ktoré mali pri obvyklom nastavení 35-40 cyklov až 97 % falošnú pozitivitu. Zlyhali keď šírili strach a paniku a bránili v dostupnosti včasnej ambulantnej liečby. Zlyhali pri odporúčaní drakonických opatrení ako bolo zavádzanie lockdownov, obmedzovanie mobility obyvateľstva… Drastické následky mala najmä sociálna izolácia seniorov v DSS. V konečnom dôsledku zásadne zlyhali presadzovaním tzv. vakcinácie látkami, ktoré neboli vakcíny, ale toxické genetické injekcie, ktoré nespĺňali ani základné vlastnosti vakcín, t.j. nepreukázala sa ani ich účinnosť proti danej infekcii, ale ani ich bezpečnosť, a vnútili ich použitie aj malým deťom, mladým ľuďom, mužom a ženám v reprodukčnom veku, pre použitie u ktorých neboli vôbec skúmané a tieto osoby neboli ani v nijakom ohrození z choroby COVID-19!
Prežili sme, ale prežili sme „vďaka“ WHO doslova horor. Hlavne, že na pandémii Covid-19, na tomto obrovskom ľudskom nešťastí, de facto súkromní vlastníci WHO zarobili miliardy.

Na Slovensku bolo viac ako 20 000 zbytočných obetí, dvakrát viac obetí ako ich bolo v SNP. Nadmerná úmrtnosť 2020-2022 dosiahla takmer 20% a sme v nej na poprednom mieste v EÚ. Po všetkej tej skaze spôsobenej zlyhaním WHO, EK, prezidentky a našich nekompetentných vlád, máme namiesto vyvodenia zodpovednosti a sformulovania poučenia z prežitého krízového vývoja, konať naopak a bez akéhokoľvek súdu odovzdať riadenie zdravotníctva WHO? Organizácii, v ktorej vládnu záujmy bohatých prostredníctvom vyhrážania, korupcie a lobbingu? Vzdať sa možnosti, na základe vlastných vedomostí a skúseností, slobodne riadiť zdravotnú starostlivosť? Nie, logické je predsa skôr žiadať odstúpenie generálneho riaditeľa WHO pána Tedrosa, pani Leyenovej, pani Čaputovej. Odstúpiť! Naše tri nepodarené vlády sú už vďaka občanom minulosťou. Pandémia ukázala, že aj WHO sa musí celkom zmeniť! Do jej centra sa musia vrátiť záujmy ľudí.

Nebojte sa! Zdôraznil v Bratislave v roku 1990 pápež Ján Pavol II. My Slováci, aj my slovenskí zdravotníci, lekári, všeobecní praktickí, rodinní či špecialisti, zdravotné sestry… my všetci dnes musíme dvíhať hlavy! Iba spoločnými silami zabránime aby zdravie, plodnosť a smrť v našom štáte riadil globálny pavúk a prostredníctvom WHO nás viedol do záhuby.

Robert Fico ako predseda vlády a predseda Smeru verejne vyhlásil, že SMER-slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí WHO na úkor suverénnych štátov pri riadení pandémií. Takto otvorene vyjadril, že nezmyselnú zmenu IHR ani pandemickú zmluvu jeho vláda nepodporí. Fica nám dnes závidí celá Európa!
Preto má dnešná slovenská vláda doma na Slovensku stále vyššiu podporu. Ľudia vidia, že v pozíciách máme schopných a kompetentných ľudí, ktorí majú rovnaký záujem ako my.  Nedajme sa rozdeľovať WHO alarmistami, ktorí dnes v skutočnosti vrážajú klin medzi vládu a občanov, jej voličov a vydávajú nás tak na pospas globalistom. Dnes nie je dôvod neveriť tejto vláde, že to myslí s obranou našej suverenity úprimne. Iba štát, kde vláda a občania vytvoria jednotu, v súčasnej situácii môže globalistom úspešne vzdorovať.

 

Súvisiace a vysvetľujúce odkazy:

(1) Medzinárodné zdravotné predpisy 2005 (IHR) na stránke MZSR
https://www.health.gov.sk/?medzinarodne-zdravotne-predpisy-2005
a na stránke WHO 9789241580496-eng.pdf (who.int)

(2) Zmeny č. 1 k IHR, ktoré odmietla ministerka Dolinková uvedené v schválených dokumentoch WHA75 na strane 24 ako rezolúcia WHA75,12 s prílohou ANNEX 2 na strane 59
A75_REC1 (who.int)

(3) Zmeny č. 2 k IHR pripravované pracovnou skupinou WHO na schválenie na 77.WHA v máji 2024 WGIHR_Compilation-en.pdf (who.int)

(4) Pripomienky členských krajín WHO
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Submissions_Original_Languages.pdf

(5) Oficiálne rozhodnutia na stránke pracovnej skupiny WHO poverenej prípravou a návrhom zmien
https://apps.who.int/gb/wgihr/

(6) MZP 2005 boli implementované do našej legislatívy na návrh vlády riadnym legislatívnym procesom v NRSR. V tej dobe nikto proti nim nenamietal.
Aj prípadné ich zmeny musia byť po schválení vo WHA sformulované vládou a schválené v našom parlamente. Otázka je, že ak na medzinárodnom poli prijmeme právne záväzným spôsobom zmeny v IHR, že či ich aj po uplynutí doby na vypovedanie (18 alebo 10 mesiacov) môže vláda alebo parlament odmietnuť implementovať. Ale prečo by sme mali hlasovať za, alebo zmeny, ktoré nebudú ku prospechu SR nestihnúť v lehote vypovedať?

Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 235 – Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)

(7) Právna analýza JUDr. Petra Weisa
https://akw.sk/who-a-tzv-pandemicka-zmluva-ako-je-to-naozaj/

(8) Vysvetlenie Judity Laššákovej
(1) WHO a IHR – ako sú pre nás záväzné a môžu to poslanci a vláda ovplyvniť? – YouTube

(9) Implementácia IHR 2005 do našej legislatívy trvala 6 rokov(2005-2011)
172/2011 Z.z. – Zákon, ktorým sa zmeny plynúce z MZP zakotvili do našej legislatívy (do zákonov 355 a 42 s platnosťou od 01.07.2011)
355/2007 Z.z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia do 30.06.2011
355/2007 Z.z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súčasnej podobe
42/1994 Z.z. – Zákon o civilnej ochrane NRSR do 30.06.2011
42/1994 Z.z. – Zákon o civilnej ochrane NRSR  v súčasnej podobe

(10) 97 % falošná pozitivita PCR testov na kovid
https://akw.sk/rt-pcr-a-antigenove-testy-nefunguju-na-zistenie-infekcie-covid-19-kompletny-rozbor/

(11) Petícia proti návrhom WHO (Ondrej Ševčech), ktorá upozornila na tento problém Petícia proti navrhovaným zmenám WHO, umožňujúcim porušovanie ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti. – Peticie.com

 

MUDr. Peter Lipták

zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/33372/who-panika-ci-zdravy-rozum/