piatok, 14 júna, 2024
KultúraO čom je reč

Matičné Komárno potrebuje pomoc

 

Matica slovenská urobí všetko pre to, aby slovenská regionálna kultúra prežila.

Minulý rok pri pohľade na plánované ceny energií, najmä plynu, Dom Matice slovenskej (ďalej len Dom MS) v Komárne vyhlásil takmer nevyhnutný krach. Navýšenie cien o 320 % bolo pre matičné pracovisko, v ktorom sa nachádza budova divadla, jednoducho neudržateľné. V Dome MS v Komárne pôsobí jediné slovenské divadlo Dramaťák v okrese Komárno a folklórny súbor Rebeli. Ak by prestal Dom MS v Komárne fungovať, slovenský divák by nemohol vidieť žiadne slovenské divadelné predstavenie.

Katastrofe Domu MS sa podarilo vyhnúť spontánnou zbierkou divákov a rôznych organizácií či inštitúcií nielen z radov Slovákov v Komárne, ale aj Maďarov. Ústredie Matice slovenskej urobilo všetko, čo bolo v jeho silách a finančných možnostiach, aby nielen matičná, ale aj slovenská regionálna kultúra v Komárne prežila. Vedenie Matice slovenskej rozhodlo o postupnom odkúpení pozemku pod budovou Domu MS, aby v budúcnosti mohol byť oprávneným žiadateľom a uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na jeho modernizáciu. Matica slovenská sa za svoje Domy MS (nielen v Komárne) postavila a doslova v hodine dvanástej vďaka rokovaniam MK SR z ušetrených zdrojov vo svojom rezorte poskytlo v roku 2023 Matici nevyhnutnú pomoc. Na minulotýždňovom zasadnutí predsedníctva MS sa rozhodlo aj o ďalšej pomoci Domu MS v Komárne na rok 2024. Matica bude uhrádzať pre matičné pracovisko v Komárne energie a miestnu daň z budovy a zároveň aj naďalej splácať pozemok pod budovou v Komárne.

 

Čo však bude s komárňanským divadlom ďalej?

Práve v Dome MS v Komárne vznikol pred 19 rokmi Dramaťák – mimoriadne úspešné muzikálové zoskupenie, z ktorého pred 12 rokmi vznikli Slovenskí rebeli a v roku 2022 prvé slovenské profesionálne divadlo v Komárne – Divadlo Komora. Navyše ide o národnostne zmiešané územie, preto by malo byť v záujme štátu, aby toto pracovisko naďalej reprezentovalo matičnú umeleckú činnosť na poli ochotníckeho, ale už aj profesionálneho divadelníctva.

Komárňanskí matičiari zároveň predložili MK SR a výboru pre kultúru NR SR projekt Slovenského divadla v Komárne. Nasledujú tak kroky viacerých divadiel na území Slovenska, ktoré pôvodne vznikli z ochotníckych združení, prevažne sústredených okolo Matice, ako napríklad Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, či Slovenské komorné divadlo v Martine. Matičné pracovisko v Komárne sa tak stalo prirodzeným centrom slovenskej kultúry, keďže drvivá väčšina podujatí sa organizuje v slovenčine na území, kde sú Slováci v menšine.

Máme novú vládu, vieme, že slovenskej národnej kultúre naklonenú. Celkový počet vyše päťdesiat predstavení za rok je snáď dostatočným argumentom na to, aby sa poslanci Národnej rady, či Ministerstvo kultúry situáciou v Komárne zaoberali.

 

RNDr. Ján Seman

tajomník Matice slovenskej pre informačnú a mediálnu oblasť