piatok, 14 júna, 2024
Slovensko

Ukončenie fungovania Covid aplikácií

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR upozorňuje na ukončenie fungovania mobilných aplikácií GreenPass, OverPass a OverPass Special.

Prevádzka aplikácií na preukazovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19  GreenPass sa skončí  31.12.2023. Rovnako tak nebudú funkčné ani aplikácie OverPass a OverPass Special, ktoré slúžili na overenie covidových certifikátov. Dôvodom je výrazný pokles využívania aplikácií v dôsledku neexistencie obmedzení a ukončenia vydávania certifikátov DCC EÚ k 30.6.2023.

Doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aktuálne vydáva zdravotnícke zariadenia po aplikácii očkovania. O Národný certifikát o vykonanej vakcinácii možno požiadať naďalej aj Národné centrum zdravotníckych informácií.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa ako objednávateľ týchto služieb tak rozhodlo na základe výrazne zníženého využívania zo strany občanov a po  konzultácií a analýze odborníkov. Používatelia, ktorí už majú aplikáciu stiahnutú vo svojich mobilných zariadeniach a majú v nich nahraté certifikáty, ostávajú dostupné, kým si používateľ aplikáciu neodinštaluje. Avšak nahrávanie nových certifikátov už nebude možné.

Aplikácia GreenPass bola uvedená do prevádzky 30.6.2021 na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ (2021/953 zo 14. júna 2021). Následne boli spustené aj aplikácie na overenie covidových certifikátov načítaním QR kódu. Cieľom bolo uľahčiť pohyb ľudí počas pandémie. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v ktorej sa pristúpilo k zrušeniu celoplošných opatrení a od 30.06.2023 sa zrušilo aj vydávanie digitálnych Covid certifikátov EÚ, došlo k zníženiu potreby používania aplikácií zo strany občanov. Tým nie je ďalšie prevádzkovanie efektívne. V prípade, že budúci vývoj ochorenia Covid-19 by si vyžadoval opätovné spustenie aplikácií, bude možné pristúpiť k ich reaktivácií.

 

zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_ukoncenie-fungovania-covid-apl

(01. 12. 2023)