nedeľa, 26 mája, 2024
Komentáre

Slovensko potrebuje ekonomickú, ale aj morálnu konsolidáciu

 

Matica slovenská – symbol idey slovenskej slobody

Matica slovenská vstúpila do nového roka 2024 s nádejou stabilizácie svojho financovania zo strany štátu, ktoré bolo viac rokov poddimenzované. Predstavitelia novej  vlády v zložení politických strán SMER ‒ SSD, Hlas ‒ SD a SNS sa vyjadrili, že vnímajú potrebu zvýšenia dotácie zo strany štátu, ktorá nebola valorizovaná trinásť rokov. Vyslovili sa tí najkompetentnejší ‒ premiér R. Fico a ministerka kultúry M. Šimkovičová. S predsedom Matice slovenskej Mariánom GEŠPEROM sme sa porozprávali, s akými predsavzatiami smeruje národná ustanovizeň do roka 2024.

 Aktuálne sme odkrojili z prvých dní nového roka 2024. Pre slovenskú spoločnosť to bude rok mnohých výziev aj nepopulárnych ekonomických opatrení. Čo by ste ako predseda Matice slovenskej na začiatku nového roka zaželali slovenskému národu a Matici slovenskej ako takej?

Zaželal by som všetkým Slovákom predovšetkým stabilnú politickú scénu, mnoho racionality, nadhľadu a vzájomnej veľkorysosti medzi politikmi a osobnosťami, ktorí majú vplyv na riadenie nášho štátu. V celej spoločnosti treba viac úprimného záujmu konsolidovať Slovensko nielen po ekonomickej stránke, ale aj po stránke morálnej. V rokoch 2020 až 2023 sme prežili nielen pandémiu, mnohé politické kauzy, ekonomickú krízu, ale aj atmosféru ideologického prenasledovania, ktorá sa podobala na neslávne päťdesiate roky minulého storočia.

 Matica slovenská si v roku 2023 pripomenula svoje stošesťdesiate výročie vzniku. Je to naozaj obdivuhodné jubileum národnej ustanovizne. Ako možno teda charakterizovať samotnú ustanovizeň a jej dejinnú cestu posledných stošesťdesiat rokov?

Naši zakladatelia pomyselne položili matičnú stavbu v roku 1863 na nadčasové ideové základy a konštituovali ju ako nezávislú i vnútorne samosprávnu národnú ustanovizeň s prevahou kultúrnej, vedeckej a vydavateľskej činnosti. Správne predpokladali, že Matica musí v záujme zachovania dôstojnej existencie slovenského národa zjednocovať rôznorodé prúdy slovenskej spoločnosti a stáť v nadhľade mimo politicko-mocenských  bojov, ktoré, bohužiaľ, prenikajú až do súčasnosti. Matica slovenská je od svojich začiatkov pomyselným mnohovrstvovým živým organizmom vytrvalo pracujúcim s cieľom kultúrne pozdvihnúť slovenský národ. Matičiari sa odhodlane snažili napriek mimoriadne kľukatej dejinnej ceste, aby náš národ dosiahol štátnu zvrchovanosť v tomto nepokojnom srdci matky Európy. Matica je dodnes demokratickou ustanovizňou, v ktorej jednotlivec, ako aj kolektív hrajú významnú  rolu. Možno práve dejinná cesta Matice slovenskej je príkladom, že nemožno preceňovať, rovnako podceňovať význam  človeka ako jedinca a národ ako kolektív. Niekdajší predseda Vladimír Mináč to vyjadril výstižne: „Sme historickou pamäťou národa, moderne organizovanou pamäťou slovenského národa.“ Doplnil by som  baťka Mináča, že na pozadí kritického zhodnotenia slovenských dejín je stále aktuálnou úlohou permanentne formovať budúcu elitu národa a preniesť národný, kresťanský, demokratický i slovanský odkaz aj na ďalšie mladé generácie. Matica slovenská a národné hnutie si v roku 2023 pripomínali stošesťdesiate výročie založenia, čo bola opäť príležitosť dôsledne sa zamyslieť nad dejinnými udalosťami, ktoré sa cez nás prevalili. A ako vidíme, sú pred nami nové hrozby, ktoré znepokojujú slovenský národ žijúci v strednej Európe ‒ na tomto pomyselnom moste Západu a Východu.

Matica slovenská sa v posledných rokoch stále častejšie stáva terčom útokov nielen zo strany liberálnych médií, ale aj zo strany niektorých slovenských politikov. Ktoré patrili dejinne medzi tie najnebezpečnejšie?

Matica slovenská za posledných stošesťdesiat rokov zažila niekoľko veľmi negatívnych zásahov zo strany orgánov štátnej moci. Išlo predovšetkým o rafinovaný útok uhorského polofeudálneho režimu v roku 1875, ktorý sa niesol v znamení obviňovania z panslavizmu a zo zrady uhorského štátu. Neskôr to bol zásah totalitnej komunistickej strany v rokoch 1950 až 1954, ktorá sa bála nezávislého hlasu Matice. Preto novým zákonom oklieštila ustanovizeň a degradovala ju na knihovedný ústav a štátnu knižnicu. Po chvíľke politického uvoľnenia a činorodej práce v šesťdesiatych rokoch došlo k normalizačnému zásahu do Matice v roku 1974, keď sa jej opätovne protiprávne odobrala socialistickým ministerstvom kultúry samospráva a členská základňa. Zvlášť hanebným zásahom bolo násilné odtrhnutie Slovenskej národnej knižnice vtedajším ministrom kultúry Milanom Kňažkom v roku 2000. Ukázalo sa, že to nie je posledný atak. Jeden z vážnych útokov, ktorý sa odohral v niekoľkých vlnách, sme zažili nedávno v rokoch 2020 až 2022. Predstavitelia ministerstva kultúry vedení Natáliou Milanovou boli na čele iniciatív raz a navždy zúčtovať s Maticou. Argumenty sa paradoxne podobali na päťdesiate a sedemdesiate roky. Matica sa stala podľa nich znovu duplicitná, nepotrebná a nadbytočná. Jedným prekážala matičná veda, iná  skupina liberálov i mediálnych propagandistov považovala za zbytočné matičné strediská (Domy MS a Oblastné pracoviská MS) v regiónoch, ktoré za málo financií robia množstvo práce v autentickej národnej kultúre. Stojí za zmienku, že strana Za ľudí v tomto zmysle podprahovo presadila tému Matice do programového vyhlásenia ich vlády.

 V čom je podstata takýchto historických útokov? Dokonca aj Ladislav Novomeský sa v roku 1968 vyjadril, že neprešiel ani jeden pokojný rok pre Maticu, kde by sa mohla úplne nerušene venovať svojmu národnému poslaniu.

Kto pozná matičný vývoj, vie, že tu existovali dve tendencie, resp. dve skupiny neprajníkov. Prvá v Matici slovenskej vidí národný symbol, ideologickú prekážku a obavu z nezávislého matičného hnutia vo všetkých kútoch Slovenska, ktoré bolo treba zničiť na ceste k likvidácii národnej spoločnosti a slovenskej štátnosti. Na druhej strane je tu aj iná skupina protivníkov, ktorí majú vyslovene zištný i kariérny zámer a rozčuľuje ich, že sa nepresadili v Matici slovenskej a nemôžu ju politicky a inak ovládať. Vyslovene im prekáža nezávislé postavenie ustanovizne. Ide najmä o hlasno kričiacich jednotlivcov, ktorí neboli úspešní v matičných voľbách v dávnejšej či nedávnej minulosti, alebo odišli s pocitom zatrpknutosti, čo je stará choroba niektorých Slovákov.

Po predčasných septembrových voľbách vznikla na Slovensku nová koalícia pod vedením premiéra Roberta Fica. Ten sa vyjadril, že Matica slovenská je perlou národa a v posledných rokoch bola finančne poddimenzovaná. Potešili vás jeho slová?

Za Maticu slovenskú ďakujem predsedovi vlády za slová o podpore matičnej ustanovizne. Prichádzajú skutočne v pravú chvíľu, keďže pod vplyvom nedávneho prenasledovania zo strany liberálnych síl a s tým spojeného finančného okliešťovania je Matica celkovo poddimenzovaná. Aby toho nebolo dosť, zasiahlo nás zvýšenie cien energií, čo nám ešte viac sťažuje situáciu. Matica si rozhodne zaslúži podporu. Štátna dotácia nebola roky valorizovaná, rozhodne potrebujeme financie na rozvojové projekty matičnej vedy, vydavateľstva, práce s mládežou a na odborné aktivity v regiónoch. Slová predsedu vlády a ostatných politikov považujem za slová dôvery i úcty k postaveniu a stále kvalitnej práci Matice slovenskej. Pripomínam, že Robert Fico je aj zakladajúcim členom Matice slovenskej.

Predseda vlády neskôr uviedol, že Matica slovenská by mala mať vyšší rozpočet na rok 2024. Zvýšenú dotáciu by mala získať z prostriedkov, ktoré smerujú na organizáciu bezpečnostnej konferencie na Slovensku Globsec, ktorú organizujú rôzne mimovládne organizácie.

Treba odpovedať širšie, keďže tieto vyjadrenia majú skôr symbolický význam. Potrebné je pozrieť sa, ako stála rozpočtovo Matica v nedávnej minulosti. Ministerstvo kultúry SR za Natálie Milanovej sa flagrantne rozhodlo Matici znížiť výšku účelovej štátnej dotácie medziročne o 23 percent, zatiaľ čo ostatné organizácie mali zníženú dotáciu o 10 percent. Rok 2021 bol v novodobej histórii Matice slovenskej jeden z najkomplikovanejších z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. Matica dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške 1 344 600 eur z pôvodných takmer 1,8 milióna eura rok predtým. Rozpočet Matice sa oproti roku 2020 prudko znížil o 414 479 eur. Pozrime sa, aké vysoké jednorazové dotácie dostávajú niektoré mimovládne organizácie. Sú to ix násobky nášho ročného rozpočtu! Na druhej strane sa nám podaril mimoriadny diplomatický obrat, keď sme presvedčili prierezovo celý rad koaličných i opozičných poslancov, ktorí Maticu podporili v roku 2022. Novelou zákona stabilizovali štátnu dotáciu na 1,5 milióna eura, a to pre Maticu v zložitom čase. Treba však v záujme objektívnosti povedať, že aj na jeseň 2023 nám MF SR a MK SR nakoniec po tuhom presviedčaní dodatkom navýšili dotáciu o stotisíc eur na doplatenie vyšších cien energií. V minulom roku mala teda Matica dotáciu 1,6 milióna eura. Stojí zase za zmienku, že nebolo dokonca ani potrebné zmeniť zákon ‒ aký paradox. Dnes máme dobrú správu, že Matica slovenská by mala mať rovné dva milióny eur, čo je najvyššia suma za posledných dvadsať rokov. Vrelé poďakovanie všetkým zainteresovaným. Treba však jedným dychom dodať, že za ministerky Ľubice Laššákovej bola z minulých vlád asi najpriaznivejšia situácia pre Maticu. Vďaka vtedajšej vláde mala v roku 2019 s dodatkami takmer 1,8 milióna eura. Samozrejme, nepostačovalo to pre ustanovizeň, ale bol aj reálny prísľub postupného zvyšovania.

Je známe, že hneď po vymenovaní novej vlády prijala nová ministerka kultúry Martina Šimkovičová delegáciu Matice slovenskej na pôde ministerstva v Bratislave. Následne ste absolvovali aj rokovania so štátnymi tajomníkmi ministerstva. Ako hodnotíte tieto stretnutia?

Ministerka kultúry nás spolu so správcom Marošom Smolcom prijala len pár dní po nástupe do funkcie. Možno sme boli prvá oficiálna delegácia na rokovaní s novým vedením rezortu, čo považujeme za pozitívne a nádejné. Držíme novému vedeniu ministerstva prsty, keďže vieme, aké náročné úlohy ich čakajú ‒ a to od vybudovania nového kolektívu spolupracovníkov i riešenia náročných a najmä zložitých problémov kultúry minulých rokov. Na stretnutí bol aj podpredseda vlády Tomáš Taraba, ktorý vyslovil podporu Matici. Rokovanie bolo zoznamovacie, kde sme predostreli naše zámery, vízie, štátne úlohy i finančné nároky. Stretnutie so štátnymi tajomníkmi bolo už viac pracovné. Týkalo sa hlavne ekonomických východísk pre ustanovizeň. Oficiálne sme požiadali ministerstvo kultúry aj financií o navýšenie dotácie na úroveň 2,2 milióna eura. Dotácie sme nemali valorizované od roka 2010, ako som sa zmienil, práve naopak, v niektorých rokoch nám ich flagrantne znížili.

Parlament schválil rozpočet na rok 2024, v ktorom sa počíta so zvýšením dotácie pre Maticu slovenskú na úrovni dvoch miliónov eur. Je to oficiálne zvýšenie rozpočtu ustanovizne od roka 2010. Ako to vnímate?

Do času uzávierky tohto rozhovoru sme nezískali oficiálnu informáciu o konečnej sume pre Maticu slovenskú na rok 2024. Neoficiálne sme sa dozvedeli, že by to malo byť dva milióny eur, teda o 400-tisíc viac ako v roku 2023. Sme za to vďační, ale ani táto suma nestačí na nejaké významné rozvojové aktivity. Po navýšení zákonných minimálnych miezd, podpore projektov Vedného ústredia MS, vydavateľskej činnosti, projektov regionálnej kultúry nám ostali zdroje na prijatie štyroch nových zamestnancov, aby sme podporili vedecký a informačný pilier Matice. Väčšina z navýšenia teda bude smerovať práve do personálnych opatrení. Ak by mala Matica fungovať v rozvojovom režime na pôde slovenskej kultúry a vedy, potrebovali by sme dotáciu minimálne na úrovni 2,5 milióna eura.

 Ako vidno, situácia v Matici slovenskej nie je jednoduchá ani dnes. V čom vy osobne ako predseda Matice vnímate jej dejinnú výnimočnosť, jedinečnosť a unikátnosť z ideového pohľadu?

V čom teda spočíva výnimočnosť Matice slovenskej? Zdôraznil som to i na slávnostnom Sneme Matice slovenskej. Matica je nevšedná vo svojom neobyčajnom postavení. Je nielen reprezentantkou národnej kultúry, je reprezentantkou aj národnej idey. V rámci osudových mocenských zvratov je tiež reprezentantkou a symbolom idey slovenskej slobody. Práve pre neochvejnú prácu matičných aktivistov, vedcov a kultúrnikov Matica v niektorých dejinných momentoch zaplatila za svoju neoblomnosť takmer životom. Zároveň je presným barometrom ukazujúcim stupeň politickej suverenity i národnej svojbytnosti Slovákov v tom-ktorom historickom období. Aký úprimný vzťah mali vládnuce režimy k slovenskému národu, bolo hneď vidieť na príklade ich vzťahu k samotnej Matici slovenskej ‒ od Uhorska cez unitárnu prvú Československú republiku, Slovenský štát, socialistické Československo  a posledné roky federácie. Samostatnou kapitolou boli vlády po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Nesmieme zabúdať, že v Matici slovenskej sa realizovali idey národného obrodenia. Dodnes je jedinou žijúcou dedičkou národného obrodenia a predošlých národoveckých generácií. A to nielen štúrovskej, ale aj bernolákovskej i predchádzajúcich snažení stúpencov P. J. Šafárika, no aj nepretržitej generačnej kontinuity cez celé 20. storočie až po dnešok.

Prevzaté zo Slovenských národných novín

 Zhováral sa Pavol JAVORSKÝ  

zdroj: https://matica.sk/predseda-matice-slovensko-potrebuje-ekonomicku-ale-aj-moralnu-konsolidaciu/