pondelok, 27 mája, 2024
Komentáre

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

 

Takto znel spev anjelov v Betleheme v noci keď sa narodil Spasiteľ a počuli ho pastieri, ktorí bdeli a strážili svoje stáda a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. V chudobe, biede, v tmavej noci, mimo hluku a záujmu sveta, pozornosti médií, mocných sveta prišiel na svet Boží Syn.

Nespoliehal sa na moc, silu, slávu, bohatstvo, média, ale svet oslovil svojou láskou, pravdou, pokojom, dobrom, spravodlivosťou, skromnosťou, jednoduchosťou, múdrosťou, čistotou, pokorou, milosrdenstvom, službou, obetou… otvoril nám bránu neba a dal nám príklad, ukázal ako máme žiť a čo robiť, keď chceme byť trvale šťastní. Prišiel do temného sveta aby bol Svetlom, aby ho prežiaril a pretvoril. Nehovoril učenými rečami, ale jednoduchými obrazmi z prírody a života odovzdával ľuďom Pravdu o Bohu o sebe a o radostnom, šťastnom, spokojnom živote, ktorý trvá večne. Nepresviedčal učencov, filozofov, zákonníkov, učiteľov… vtedajšieho sveta a náboženstva, ale vybral si jednoduchých apoštolov, väčšinou rybárov a tých nazval priateľmi a im odovzdal svoje učenie, oni ho rozšírili do celého sveta a potvrdili obetou vlastného života. Nestačí asi veľa hovoriť a písať, skôr sa skloniť pred Bohom, počúvať jeho slová a prijať ich do svojho srdca a života. Byť Ježišovým učeníkom a svedkom i vo svete, ktorý mu nechce porozumieť a počúvať ho.

Náš svet je rozdelený až polarizovaný, ohrozený vojnami a nepokojmi. My si ho takto tvoríme. Ježiš to sám predpokladal.  „Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.  Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom.  Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“ /Lk 12, 51 – 53/ a modlil sa za jednotu. A zakiaľ jedni ho v pokore a jednoduchosti prijímajú za svojho Pána a Boha, iní broja proti nemu a hodnotám, ktoré On pokladal za podstatné.

Delíme sa na tých, ktorí budujú svet na evanjeliových hodnotách a tých, ktorí si myslia, že svet sa dá budovať aj bez vernosti hodnotám, na ktorých bol vybudovaný:

  • Na tých, ktorí budujú, tvoria, pracujú a tých, ktorí si chcú užívať, konzumovať a využívať to, čo vytvorili iní.
  • Na tých, ktorí pracujú na rozvoji a tých, ktorí ničia a degradujú.
  • Na tých ktorí budujú svet pre všetkých a tých, ktorí hľadajú len výhody a dobro vlastné.
  • Na tých ktorí sa pozerajú na život Božím pohľadom, chcú žiť podľa Božej vôle a usilujú sa budovať Božie Kráľovstvo, a na tých ktorí uplatňujú výhody pre seba a riadia sa podľa hodnôt tohto sveta.
  • Na tých, ktorí prijímajú a rešpektujú Božie prikázania a sú si vedomí, že ich nie je možné porušovať a tých, ktorí si žijú podľa vlastných predstáv a chúťok a tento spôsob života chcú vnútiť aj iným.

Niektorí upúšťajú od radikálnosti evanjelia, chcú byť ľudskí, chápavý, svetskí, dôležití, zaujímavý… Žijú podľa zásady, nikto vám nemôže dať to, čo ja vám môžem sľúbiť. Zbytočne prichádza k mnohým sklamaniam. Čoraz menej si rozumieme. Benedikt XVI. To povedal: „Mnohí ľudia dnes žijú tak, akoby Boha nebolo.“ Viera sa nedá presádzať silou, mocou, násilím, manipuláciou, ale životom.

Nech sa nám darí byť verní Ježišovi, prijať ho ako Pána svojho života, napriek prenasledovaniu, napriek ponukám materiálnych výhod, bohatstva, zábavy, prázdneho a povrchného života, ponúk, že si vystačíme sami, že nám pomôžu mocní tohto sveta, že nás uspokoja materiálne hodnoty…

Nech sa nám darí byť hlbokými, autentickými a odvážnymi ľuďmi, verní Ježišovi a jeho hodnotám a dokážeme ich ohlasovať a odovzdávať vo svojom okolí. Svet ani človek bez Boha nemá budúcnosť. Ani žiadna naša aktivita, ak nie je v súlade s jeho evanjeliovým posolstvom nedáva zmysel. Zbytočne komplikujeme život sebe i iným, ak sa pokúšame stavať na plytkých základoch, ak Boha vylúčime z nášho každodenného života. Jedine s ním môžeme budovať šťastie svoje a iných. Za každý náš hriech, našu chybu bude treba raz zaplatiť.

Nech sa nám v týchto adventných dňoch darí napraviť svoje narušené vzťahy s Bohom i ľuďmi a sústrediť sa na evanjeliové hodnoty a podľa nich sa usilovať aj žiť.
Nech sa nám darí aj v nasledujúcich sviatočných dňoch načerpať sily k láske k Bohu i ľudom, prejavovať ju, mať v srdci radosť a investovať svoje sily, schopnosti aj materiálne prostriedky do šírenia Božieho Kráľovstva a budovania civilizácie Lásky.

Prajem Vám radostné a požehnané Vianočné sviatky.
Skalica Vianoce 2023

Ľudovít Košík

zdroj: Aliancia za nedeľu