pondelok, 15 júla, 2024
Komentáre

Ustanovizeň potrebuje finančnú injekciu

Robert Fico považuje Maticu za perlu národa. Delegácia Matice slovenskej patrila medzi prvé, ktoré prijala novovymenovaná ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Rokovanie sa uskutočnilo na pôde ministerstva kultúry posledný októbrový deň aj za účasti podpredsedu vlády Tomáša Tarabu.

Národnú ustanovizeň zastupovali predseda M. Gešper, správca M. Smolec a tajomník P. Schvantner. Matičiari ministerku informovali o hlavných úlohách Matice, jej aktuálnom postavení v slovenskej spoločnosti, ako aj o finančných problémoch, s ktorými zápasí. „Stretnutie považujem za pozitívne. Musím oceniť, že ministerka nás prijala hneď po nástupe do svojej funkcie. Je to dôkazom toho, že Matica bude mať konečne v slovenskej spoločnosti také postavenie, aké si zaslúži,“ zhodnotil rokovanie predseda MS.

 

  • VIAC PRE MATICU

Marián Gešper ministerku podrobne informoval o vnútornej skladbe Matice slovenskej s dôrazom na členské hnutie, ktoré je jedným z dôležitých pilierov ustanovizne. Okrem členstva má Matica aj vedecký, vydavateľský a informačný pilier. Ministerka a podpredseda vlády sa zaujímali o podporu matičnej vedy. Správca MS M. Smolec uviedol, že ju v rámci ich finančných možností podporujú na úrovni desiatich percent z celkových ročných výdavkov. V roku 2023 sa rozpočet MS vyšplhal až na 1,85 milióna eura, z toho 1,6 milióna eura prispel štát. Ostatné zdroje musí vygenerovať Matica, aby dokázala spolufinancovať svoju činnosť. „Bez štátu by sme však nemali šancu prežiť. Preto sme veľmi citlivo vnímali kroky vlády I. Matoviča, ktorá nám výrazne znížila dotáciu. Prišli sme takmer o 400-tisíc eur. Museli sme prepúšťať, kumulovať funkcie a obmedziť rozvojové projekty. V súčasnosti dotácia postačuje len na čisto prevádzkové ročné náklady. Preto sme požiadali o navýšenie dotácie,“ vysvetlil M. Smolec.

Ministerka i podpredseda vlády žiadosť Matice prijali. Spoločne skonštatovali, že už v roku 2024 bude mať Matica viac ako v tomto roku. Navýšenie zapracujú do návrhu štátneho rozpočtu. O postavení Matice v spoločnosti, jej financovaní bude hovoriť i programové vyhlásenie vlády, potvrdila ministerka, ktorá tento návrh aj pripravila. Podľa predstaviteľov ustanovizne by Matica potrebovala na svoju prevádzku, stabilizáciu aj  nejaké rozvojové projekty minimálne 2,2 milióna eura. Na druhej strane sú si vedomí problematického stavu verejných financií. „Chápeme ťažkú ekonomickú situáciu štátu. Potrebujeme však viac peňazí, ako je to dnes. Veríme, že nás vláda výraznejšie podporí. V našom prípade nejde predsa o milióny eur,“ dodal predseda M. Gešper.

 

  • PERLA NÁRODA

O pár dní neskôr, 6. novembra, uvádzal premiér Robert Fico do funkcie ministerku kultúry. Na spoločnej tlačovej besede ju vyzval, aby do slovenskej kultúry vniesla ducha, ktorého cítiť z Preambuly Ústavy SR. V nej sa zákonodarcovia odvolávali o. i. aj na kresťanský a cyrilo-metodský odkaz našich dejín. Vyjadril sa i k Matici slovenskej: „Máme ako vláda mimoriadne dôležitého partnera, ktorý za posledné tri a pol roka osirel ako málokto. Je to Matica slovenská. Perlu, akou je Matica slovenská, má máloktorá krajina v Európe a vo svete. Predchádzajúca vláda ju zanedbala, dokonca by som povedal ponížila spôsobom nehodným,“ doslova uviedol staronový predseda kabinetu.

Následne ministerka kultúry M. Šimkovičová verejnosti odkázala svoj postoj, čo chce na poli slovenskej kultúry vykonať. Kultúra je čin národa. Dnešná kultúra je výsledkom povahy národa minulých rokov.  Kultúra je výsledkom histórie. A veru, ak by sme povedali, že naša spoločnosť má  dnes zušľachtenú povahu, klamali by sme. Máme dve kultúry a možno viac. Posledné roky boli poznačené rozdeľovaním spoločnosti a výsledkom sú póly. A póly vedú k oddeľovaniu. Úlohou rezortu kultúry nebude možno názorová zhoda, ale principiálna zhoda. Princíp spájania nie je v názorovej zhode, ale v tolerancii názorov. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Tolerujeme iné národné kultúry, no naša kultúra nie je zmiešavanie iných kultúr. Ak máme byť uznaní ako národ s vlastnou kultúrou, postavme do popredia našich buditeľov, naše zvyky a tradície a naše dejiny. Potom nás svet uzná a povie: Slováci majú vlastnú kultúru, vlastnú históriu a sú kultivovaný národ, pretože rešpektujú kultúry iných zvrchovaných národov. Rešpektovanie iných kultúr však neznamená miešanie slovenskej kultúry s inou. To je moja vízia – postaviť oblasť kultúry na slovenských kultúrnych dedičstvách,  buditeľoch a dejinných míľnikoch slovenského národa,“ vysvetlila nová ministerka kultúry.

Matici už sľuby nepomôžu, tiež ani slovenskej kultúre. Bolo to také jednoduché – ísť sa pofotiť s matičiarkami, zatancovať si a dať verejný prísľub, že na Maticu nemožno dopustiť. Získať ich volebné hlasy a potom nominovať ministerku kultúry, ktorá za jasania politizujúcich mimovládok a sfanatizovaného mediálneho hlavného prúdu veľmi operatívne na objednávku ekonomicky podrezala matičnému životu na Slovensku krk. Je to také „slovenské“ politické riešenie – nasľubovať, nesplniť, podviesť a ešte sa aj cynicky a arogantne vysmiať. Slovo „slovenské“ je tu použité v zmysle svojvoľného, provokatívneho a nadmieru v tejto súvislosti nechutného názvu istého hnutia, ktoré nemá problémy s plnením nejakých vlastných verejných prísľubov či manipulácií a s naprávaním podpásových skutkov. Slovensko (ako naša domovina a vlasť) je totiž úplne iné. Našťastie. A vie sa o tom všade vo svete, okrem istej straníckej vraj protikorupčnej centrály, paradoxne, práve na Slovensku.

 

EXODUS KULTÚRY

Aj keď sa o to úporne do poslednej minúty usilovali všetci, ktorým „slovenskosť“ (okrem názvu vo vlastnej strane) príšerne na Slovensku prekáža. Nezanikol folklór, ľudové umenie, nezanikli tradície, nezanikla ani slovenčina. To, čo sa robí od srdca, prežije. Na Slovensku počas vlády nedávno odmocnenej moci „preživorilo“…

Nekultúrnosť v politike sa stala základnou výbavou vystupovania tohto hnutia smerom k verejnosti a politickým oponentom nielen v opozícii, ale aj v koalícii. Predseda vlády po voľbách v roku 2020 a neskôr minister financií sa ani len neusiloval predstierať záujem pomôcť slovenskej kultúre. Ignoroval volanie o pomoc a neviditeľnú ministerku Milanovú nikdy neusmernil. Ako predseda vlády a minister financií nezahrnul do Plánu obnovy dve percentá z celkovej sumy ako pomoc slovenskej kultúre a kreatívnemu priemyslu. V slovenskej kultúre nastal exodus a mnohí sa už k svojim slobodným povolaniam a pôsobeniu v kultúre nevrátia.

„Igor Matovič ako premiér a minister financií ZLYHAL a jeho nevraživá a nekultúrna politika POŠKODZUJE Slovenskú republiku a ľudí, ktorí tu žijú. Doslova vedie vojnu s vlastnými občanmi, neexistuje odborná a profesijná skupina vrátane kultúry, ktorú by neurazil,“ napísala svojho času ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

 

ODKAZ SLABINGERKE

Jednoznačne ho sformuloval historik Anton Hrnko v čase, keď sa na čele rezortu kultúry ocitla Natália Milanová: „Nuž, dožili sme sa situácie, že nekultúrna ministerka kultúry sa hneď prejaví svojím vzťahom k najstaršej a najvýznamnejšej kultúrnej inštitúcii Slovákov ‒ k Matici slovenskej,“ dodal. Anton Hrnko, ktorý tvrdil, že ministerka Milanová sa týmto odmietavým spôsobom vo vzťahu k Slovákom a slovenskému národu naplno prejavila už vo vtedajšom vládnom vyhlásení vlády Igora Matoviča: „V ňom sa síce hovorí o podpore kultúry národnostných menšín, ale ani slovka sa tam nehovorí o podpore národnej kultúry. Ako vidieť, nejde len o pojmovú nevzdelanosť pani Milanovej, ale o koncepciu. Nahradiť pojem národná kultúra pojmom štátna kultúra je surovým pohŕdaním slovenským národom… Bez matičiarov, ktorí bojovali za slovenskú vec aj v tých najtvrdších časoch národného útlaku, by sa ani náhodou – ako teraz – nestala slovenskou ministerkou. Vŕšiť sa na inštitúcii, ktorej minulosť jej zabezpečila miesto na zadnom sedadle luxusného vozidla, je preto výsostne neúctivé.“

 

NA PSOM TRIDSIATKU

Ústredie Matice slovenskej takto pred rokom kontaktovalo všetky svoje Domy Matice slovenskej, ktoré sú v jej vlastníctve, s požiadavkou, aby vypracovali finančnú analýzu s očakávanými cenami energií od 1. januára 2023. Za predpokladu, že by nárast bol stopercentný, prevádzka by bola stratová a ústredie Matice slovenskej by na dofinancovanie potrebovalo 225-tisíc eur. Napriek tomu museli matičné domy svoju činnosť obmedziť, prípadne aj zatvoriť. Matica vyzýva na čo najskoršie zastropovanie cien energií…

V roku 1875 uhorská vláda Maticu slovenskú zakázala. Zvráti sa jej likvidačný trend v roku 2023 pod vládou Roberta Fica? Chceme príliš, Slováci? Kto a či sa konečne postaví na ochranu národných záujmov Slovákov v konkurencii s násilným presadzovaním dekadentných, liberálnych myšlienok? Postaví sa niekto na ochranu Matice slovenskej, ktorá v našich národných dejinách zohrala nezastupiteľnú úlohu? Veď náš národ a štát jej musia byť vďační za to, čo všetko pre nás Slovákov vykonala. Matica slovenská má svoje pevné miesto na Slovensku v prítomnosti a aj v budúcnosti.

 

Určite nie menšie a bezvýznamnejšie ako politické diskusie v mestskom divadle v hlavnom meste, ktoré je financované z daní obyvateľov a ktorého „herci ‒ skrachovaní politici“ si riešia  „zachraňovanie demokracie“, ale iba tej ich, vlastnej.

 

Štefan ZLATOŠ ‒  Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

zdroj: https://snn.sk/news/ustanovizen-potrebuje-financnu-injekciu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ustanovizen-potrebuje-financnu-injekciu