piatok, 14 júna, 2024
Zahraničie

Rozšírenie BRICS na posilnenie globálneho vplyvu Juhu

 

Summit BRICS, ktorý sa tento rok konal v Južnej Afrike, sa zapíše do histórie ako stretnutie, na ktorom bol dosiahnutý míľnik formujúci smerovanie skupiny.

Počas summitu v Johannesburgu skupina BRICS rozvíjajúcich sa ekonomík Brazílie, Číny, Indie, Ruska a Juhoafrickej republiky pozvala Argentínu, Egypt, Etiópiu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty, od ktorých sa očakáva, že sa k nej v budúcnosti oficiálne pripoja. mesiac.

Odborníci tvrdia, že po rozšírení platforma zvýši vplyv globálneho juhu, ktorý je z hľadiska hospodárskeho rastu a politík tradične zanedbávaný.

Aly Khan, investičný bankár v Keni, uviedol, že nedávny vývoj v BRICS, ako je väčšia súdržnosť, jej expanzia a rastúce vyrovnanie v miestnej mene, všetko poukazuje na zoskupenie, ktoré napína svaly.

Rozšírenie BRICS je podľa neho významné a predznamenáva potenciálne novú finančnú architektúru a ambíciu reformovať globálne riadenie.

Cavince Adhere, odborník na medzinárodné vzťahy so zameraním na vzťahy medzi Čínou a Afrikou, uviedol, že rozšírenie BRICS urobí z bloku dôležitú platformu pre medzinárodnú spoluprácu, najmä medzi krajinami globálneho juhu.

Blok, ktorý má spolu viac ako 3,2 miliardy obyvateľov, predstavuje asi 42 percent svetovej populácie, štvrtinu svetového HDP a 17 percent svetového obchodu.

„To vám hovorí, aké je to dôležité,“ povedal Adhere. „Teraz sa skladá z najväčšieho trhu na svete.“

Blok tiež spája krajiny bohaté na zdroje, povedal.

Budúcnosť BRICS bude závisieť od jej schopnosti plniť túžby členov, ktorí sa už pripojili, a tých, ktorí sa chcú pripojiť, povedal.

„Summit v roku 2023, ktorý sa konal v Južnej Afrike, bol modelovaný na základe spolupráce BRICS s africkými krajinami. A to jednoducho vypovedá o strategickom smere, ktorým sa lídri krajín BRICS uberajú – nikoho nenechávajú pozadu.“

Vznik skupiny BRICS je odrazom túžob krajín globálneho Juhu spojiť sa a prehodnotiť svoj rozvojový diskurz okrem toho, že sa budú môcť vyjadriť v globálnom riadení, povedal.

BRICS je podľa neho na zlome, pokiaľ ide o globálne ekonomické organizácie, pričom menej rozvinuté krajiny majú teraz prístup k technológiám od vyspelejších krajín a majú príležitosť diverzifikovať svoj export a získať prístup k novým zdrojom financovania.

„BRICS má veľmi poprednú pozíciu pre ašpirácie a rozvojovú diskusiu, najmä medzi chudobnými krajinami.

„Budeme pozorne sledovať, ako stimuluje, vyjednáva a plní ambície členov, ktorí sa pripájajú, pokiaľ ide o rozvoj.“

Členské krajiny by mali diskutovať o posilnení spolupráce medzi skupinami v mnohých oblastiach vrátane kultúrnych výmen, vedy a techniky, povedal.

Xn Iraki, docent na Fakulte obchodných a manažérskych vied Univerzity v Nairobi, uviedol, že BRICS dáva globálnemu juhu príležitosť vyjadriť svoje problémy, stanoviť si priority, pripojiť sa k podobne zmýšľajúcim krajinám a získať šancu zapojiť sa do transfer technológií a získať novú identitu.

BRICS by mal poskytnúť fórum, kde bude globálny Juh diskutovať o svojich záujmoch, ekonomických a politických snoch, povedal Iraki, a zároveň by malo byť miestom, kde bude možné vypočuť ľudí z globálneho Juhu a zaobchádzať s nimi ako s rovnými.

„BRICS by malo byť miestom, kde krajiny vidia ekonomickú perspektívu, hospodársky rast, väčší obchod a vyššiu životnú úroveň pre svojich občanov.“

Rozšírenie zoskupenia získa viac uznania, pretože musí existovať niečo dobré, čo prilákalo nových členov, povedal.

„Predajme BRICS tým, že ukážeme tým, ktorí sa pripojili, ako aj novým členom výhody, ktoré získajú. Keď to bude zverejnené, BRICS porastie rýchlejšie.“

 

Ohromujúca sila

Augustin Fosu, profesor Inštitútu štatistického, sociálneho a ekonomického výskumu Ghanskej univerzity, uviedol, že celkový počet obyvateľov 11 krajín bude viac ako polovica svetovej populácie a bude tvoriť štvrtinu svetového HDP. to robí z nového zoskupenia impozantnú globálnu silu.

Mena BRICS by tiež mohla ohroziť euro a dolár v globálnom obchode, povedal Fosu, aj keď neverí, že dni dolára sú spočítané.

„Je to preto, že zoskupenie je z hľadiska ekonomických záujmov dosť heterogénne. Riadenie takejto meny by bolo teda najnáročnejšie. Vskutku, euru sa doteraz nepodarilo výrazne zmierniť význam dolára.“

Iraki povedal, že existujú obavy, že prostredníctvom BRICS dolár oslabí a že mnohé krajiny podporujú „dedolarizáciu“.

„Na celom svete existuje konsenzus o alternatíve k doláru, či už prostredníctvom BRICS alebo akéhokoľvek iného fóra. Alternatíva k doláru umožní krajinám vybrať si, akú rezervnú menu chcú používať.“

Adhere povedal, že krajiny BRICS by sa mali zamerať na vyrovnanie obchodu pomocou vlastných mien svojich členov.

Krajiny, ktoré nie sú v súlade so záujmami Spojených štátov, boli podľa neho odrezané od prístupu k doláru, čo veľmi sťažuje medzinárodné obchodné manévre.

„Ak by krajiny BRICS mohli propagovať svoje vlastné meny, skrátilo by to čas, ktorý je potrebný na uskutočnenie medzinárodného obchodu. Tiež by to eliminovalo zvýšené financie na dlh v dôsledku inflácie dolára.“

BRICS podľa neho poskytuje krajinám, ktoré boli nedostatočne zastúpené a potrestané alebo sa na ne stali terčom niektorých západných krajín, aby prekonali také veci, ako sú sankcie.

Niektoré krajiny spolupracujú v rámci BRICS na poskytovaní finančných služieb bez zapojenia dolára, povedal.

„Egyptská vláda zvažuje dlhopis s dominanciou jüanu, takže existuje možnosť, že keď dolár vypadne z rovnice, problémy so sankciami sa zmenšia, a preto sa nebude používať ako nástroj trestu, ako tomu bolo doteraz.“

Keďže od 1. januára sa k BRICS pripojili ďalšie dve africké krajiny, kontinent má možnosť využiť ich na čo najväčšie využitie rozvoja celého kontinentu.

Fosu z Ghanskej univerzity uviedol, že Egypt a Južná Afrika sú dve z najväčších afrických ekonomík z hľadiska HDP, pričom Juhoafrická republika je hlavným obchodným partnerom v Afrike, najmä v Juhoafrickom spoločenstve pre rozvoj, v ktorom predstavuje približne polovicu obchodu. .

„Členstvo v BRICS bude mať význam pre ďalšie africké krajiny, najmä vo svetle africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu, ktorej členmi sú Egypt aj Južná Afrika.“

Tieto tri africké krajiny takmer pokrývajú kontinent, sever, juh a východ, čo by mohlo byť geopoliticky strategické, povedal Fosu.

Iraki povedal, že prostredníctvom BRICS budú môcť africké krajiny využiť svoje ekonomické hlasy a budú tiež v silnejšej vyjednávacej pozícii.

„Dúfame, že BRICS bude slúžiť ako dáždnik na ochranu afrických krajín pred tými, ktorí na kontinente nemajú dobré úmysly. Vo svetovom obchodnom a podnikateľskom prostredí došlo k veľkej nerovnováhe, takže prostredníctvom BRICS očakávam, že africké krajiny dostanú hospodárska a obchodná spravodlivosť“.

Iraki vyzval Africkú úniu, aby zvážila partnerstvo s BRICS s cieľom oživiť africký trh.

Investičný bankár Khan povedal, že je jasné, že svet už nie je unipolárny, z čoho je unipolárna veľmoc nešťastná.

Adhere povedal, že geopoliticky BRICS spája krajiny a dáva im príležitosť prehodnotiť svoj politický osud a posilniť ich politickú spoluprácu.

BRICS umožňuje krajinám rozširovať ich rozsah možností spolupráce, čím sa stáva geopolitickým fenoménom, ktorý bude každý sledovať, povedal.

Existovali obavy, že rozšírenie, rozdelenie a konkurenčné záujmy v BRICS by mohli sťažiť dosiahnutie konsenzu v kľúčových otázkach.

 

Väčšie zarovnanie

Khan povedal, že takýto nedostatok súdržnosti nevidí ako problém, a že namiesto toho časom dôjde k väčšiemu zosúladeniu. Jednota zoskupenia bude podľa neho závisieť od jeho flexibility, otvorenosti a vytvárania vlastnej vnútornej organickej súdržnosti.

„Jednou… atraktívnosťou zoskupenia je diverzifikácia názorov, ale celkovo viete, že loď pláva na konkrétne miesto. Ale na ceste to môže trvať rôzne druhy odklonov.“

„Kto by si napríklad myslel, že Saudská Arábia a Irán môžu nájsť súlad? Ale pozrite sa, čo sa deje od mierovej dohody (medzi oboma stranami v marci), ktorú sprostredkovala Čína. Je to skutočne pozoruhodné.“

Adhere povedal, že napriek možným problémom, ktoré stavajú jednotlivé členské štáty proti sebe, krajiny hovoria o rozhodovaní BRICS konsenzuálnym spôsobom.

„Dúfame, že keď sa pripojí viac krajín, primárna hnacia sila zabezpečiť rozvoj pre ich ľudí prekoná zdanlivo malé napätie, ktoré sa môže objaviť medzi krajinami.“

Splnenie túžob pripájajúcich sa členov je podľa neho najväčším nástrojom, ktorý majú krajiny BRICS na budovanie súdržnosti, relevantnosti a udržateľnosti. Okrem toho sa zabezpečí, že členovia nebudú čeliť takým tradičným problémom, ktorým čelili s partnermi z globálneho severu.

 

Edith Mtethya

China Daily