Vyhlásenie Panslovanskej únie k arogancii predsedu parlamentu

Panslovanská únia sa listom zo 6. apríla 2016 obrátila na predsedu NR SR Andreja Danka so žiadosťou, či návrhom, aby obnovil jazdeckú sochu kráľa Svätopluka do pôvodnej podoby.

Text tohto podania sme e-mailom poslali na informáciu všetkým poslancom NR SR za SNS, okresným štruktúram SNS a domom Matice Slovenskej.

Pripomenuli sme, že jazdecká socha kráľa Svätopluka je jedným zo symbolov slovenskej štátnosti a že inšpirácia svätoplukovskou tradíciou je pre dnešné Slovensko a pre dnešných Slovákov stále aktuálna. Poukázali sme na to, že nedlho po inštalácii jazdeckej sochy, napriek stanoviskám skutočných odborníkov (napríklad prof. Marsina, prof. Kučera, prof. Homza) podľahol vtedajší predseda NR SR, Richard Sulík, tlaku protislovenských skupín a dal sa ovplyvniť stanoviskom komisie zloženej z odborne nekompetentných osôb, ktoré majú problém so slovenskou identitou a osobitne s kresťanstvom. Hlúposť spolu so slovákofóbiou tak dosiahli (aj keď len čiastočný) úspech.

Trpezlivo sme čakali na reakciu pána Danka a až 23. júna 2016 sme si dovolili  vybavenie nášho podnetu písomne urgovať. Aj text tohto podania sme e-mailom poslali všetkým poslancom NR SR za SNS, všetkým krajským štruktúram SNS a domom Matice Slovenskej. Do dnešného dňa sme sa však odpovede na náš písomný podnet nedočkali.

Uplynulo už pol roka márneho čakania a my sa pýtame čo bráni predsedovi slovenského parlamentu vybaviť náš písomný podnet takým, či onakým spôsobom. Dôvody tu nesporne sú a môže ich byť viac. Možno pán Danko preceňuje svoju vlastnú osobu a domnieva sa, že okamihom, keď si sadol do kresla predsedu slovenského parlamentu, začala na Slovensku nová éra. Možno je presvedčený, že členovia Panslovanskej únie sú „nuly“, s ktorými sa on, ako osvietený vládca, vôbec nemusí zapodievať. Možno panslávov, ako správny maďarón, považuje za protištátne elementy. Možno plní niekoho príkazy a z nich vyplývajúce úlohy. Nevieme. Vieme však, že gentleman, do role ktorého sa s obľubou štylizuje, na písomné podanie vždy reaguje – pretože je gentleman a nie nejaký parvenu. Vieme tiež, že pán Danko, ako právnik, by mal vedieť, že v zmysle slovenskej právnej kultúry šéf parlamentu civilizovaného štátu nehádže písomné podnety do koša, ale ich vždy vybavuje. Vieme, že jeho postoj v tejto veci možno označiť jedným slovom: arogancia. Takže, ak pán Danko chce nastoliť novú politickú kultúru je na mieste otázka. Má to byť „kultúra“ založená na povýšenectve a ignorancii?

Slovenská národná strana je najstarším slovenským politickým subjektom, ktorý slovenskú identitu v minulosti (napriek niektorým chybám) dôsledne obhajoval. Dnes však Panslovanská únia musí s poľutovaním konštatovať, že ak SNS nenájde vnútornú silu na svoj reštart a politiku bude uplatňovať v duchu manierov svojho predsedu, tak si ho zaslúži. Potom by ale mala zmeniť svoj názov. Nebude už totiž ani slovenská ani národná.

V Bratislave 6. septembra 2016

Predsedníctvo Panslovanskej únie

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (9)

Príbeh geografických názvov so slovným základom boj-

Štáty prvej skupiny majú zaniknúť?

Tajný dokument dvojrýchlostnej EU. Toto má byť tá dvojrýchlostná Európa o ktorej hovorí premiér Fico?

Tatíčkomasarykovský hnojníček

Namiesto úvodu

 

Z Krátkeho slovníka slovenského jazyka

 

4., doplnené a upravené vydanie Bratislava: Veda 2003.)

1. česko-slovenský príd. český a slovenský al. slovenský a český; k názvu býv. štátu Česko-Slovensko: dvojjazyčný č.-s. slovník
2. československý príd. hist. český a slovenský v jednote, t. j. (v duchu čechoslovakizmu) popierajúci národný princíp v slovensko-českom vzťahu, skr. čs.: (jednotný) čs. jazyk, národ.