Škoda, že toľko skvelých kuchárov sa dalo na ekonómiu.

Grécko! Hlavne po posledných voľbách v Grécku, keď sa predsedom vlády stal Tsipras ma napadol nadpis mojej úvahy. Ministri financií varili, varili a nič nám neponúkli. Nielen oni. Stretli sa aj predsedovia vlád a prezideti, teda summit EÚ. Mohli by sme sa spýtať prečo? Odpoveď by už nebola taká jednoduchá. Veľmi to vystihli Financial Times v roku 2007, keď na celej strane bola fotografia ekonóma A. Greenspana (guvernéra FEDu) a s nadpisom Manipulátor sveta. On preferoval ekonómiu ako vedu, ktorá nemá nič objasniť, nič nevyvrátiť a aj to ako každý návrh ponoriť do zakalených vôd spásy. Nádherne to totiž potvrdil svojou vetou v prítomnosti novinárov, keď povedal: „Ak ste správne porozumeli tomu, čo som práve povedal, keďže som sa vyjadril pomerne nejasne“.

 

Nerobí tak aj EÚ? Nechcem to rozoberať do hĺbky, ale musím spomenúť, že vznikla Spoločnosť uhlia a ocele, potom EHS a potom EÚ a potom menová únia. S akým zámerom? Nielen to. Začali manipulovať s menami; vniklo ECU ako európska menová jednotka, skladajúca sa z vážených priemerov mien (???) a Medzinárodný monetárny fond zaviedol SDR (special drawing rights) a nakoniec euro. Kto zaručoval, že sa zabezpečí to, čo medzinárodné finančné trhy zabezpečovali, a to trhové výmenné kurzy medzi menami (spomenutý vážený priemer)?

Občan si iste môže položiť otázky, kto sú vplyvní politici, kto sú vplyvní podnikatelia, kto sú vplyvní finančníci? A nakoniec, až by som si dovoli povedať trochu drasticky, a čo najbohatší ľudia planéty? Alebo je to v roku 1954 vzniknutý spolok Bilderberg? Už som neraz na Stálej konferencii písal o tom, ako prvý guvernér SNB prof. Karvaš vymedzil, čo má zabezpečiť veľký hospodársky priestor. EÚ nim iste je. Zabezpečuje, aby zdroje tohto priestoru sa optimálne využili v prospech blahobytu ľudí, ktorí na tom priestore žijú? Ale nemôžem nespomenúť dielo prof. J. Sojku Ekonomická dynamika, ktorý nazval podkapitolu 7.3 Federalizácia ekonomiky a jej vplyv na ekonomickú rovnováhu a v nej neprehliadnuteľný záver o ekonomike Slovenska: „Aby sme diferencovali pojmovo a obsahovo, označme pojmom agresívny ekonomický systém taký systém, ktorý je agresívny voči svojim podsystémom v tom zmysle, že podsystémy realizujú taký spôsob úhrady, prípadne rozdeľovania, pri ktorom technologicky vyspelejšie podsystémy neuhradzujú stratu technologicky menej vyspelým podsystémom, ktorá vznikla v dôsledku toho, že sa vzdali využitia svojich mobilných zdrojov“. Urobil ho vďaka modelu. Nemáme dnes agresívne ekonomické systémy? Slovenskí ekonómovia budovali kostru,  základ federácie v Česko-Slovensku a tak sme od 1. januára 1969 mali konečne predsedu vlády, nie predsedu zboru povereníkov. Významní slovenskí ekonómovia varili a ponúkli! Neboli slávni kuchári, ale ekonómovia. A neboli uzavretí v ovzduší slobody, o ktorej dnes toľko hovoríme, že z Bruselu si vraj nedáme diktovať. A ako sme zistil v spojení s Gréckom, prozreteľní ministri neponúkajú nijaké istoty. O nich sa nedá povedať, že úlohy nedotiahnu do konca? A tak Grékov čaká bieda prosperity, odveta za ľahostajnosť, nenásytné dobro z Bilderbergu, podoby odmietnutia. A či stratégia silnejšieho? Nie je náhodou dôležité pre ministrov financií, že Amancio Ortega, španielsky zakladateľ koncernu, ktorý vlastní aj módnu sieť Zara, je štvrtý najbohatší človek planéty a najbohatší Európan s majetkom vo výške 64,5  mld USD, čo je toľko ako HDP SR? Pomaly sa stáva hrdinstvom vidieť ekonomický svet takým akým je!

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

28/6/2015.

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (6)

Poznáte slová lokločkať?

Predpokladám, že každé slovenské dieťa rozumie, keď sa mu povie, že „voda ločká v pohári“. Ale iba jazykovedec, špecialista na históriu slovnej zásoby slovenčiny, vysvetlí, čo znamená slovo „lok“.

Ideový zámer Panslovanskej únie

Zachovajme slovenskú identitu

Ideový zámer Panslovanskej únie

Island a imigranti: ako masmédiá klamú

Aj slovenským internetom prebehla správa, že desaťtisíc alebo dvanásťtisíc Islanďanov spísalo petíciu, v ktorej sľúbilo, že ubytujú u seba doma imigrantov a že im kúpia letenky.