KSI odmieta dvojjazyčné tabule na železnici

Kongres slovenskej inteligencie (KSI) vo svojom vyhlásení 7. 2. 2017 v Ružomberku konštatuje, že s pohoršením prijal informáciu o nariadení ministra dopravy zaviesť dvojjazyčné tabule na železničných staniciach na tzv. menšinových územiach.

„V praxi ide – ako vlastne vždy – o menšinu maďarskú, keďže žiadna iná podobné (nad)práva nežiadala a nežiada,“ uvádza.

Maďarskí politici majú podľa KSI dnes v rukách miestnu samosprávu, kultúru i školstvo v južných oblastiach a svoj „vykolíkovaný“ priestor pomaly ale isto zo zvrchovanosti SR vyčleňujú.

Nastolenie dvojjazyčnosti na železniciach KSI pokladá za jeden z posledných krokov, ktoré „maďarská politika na ovládnutie svojho záujmového teritória potrebuje“. Označuje ho nielen za hrubé porušenie zákona o štátnom jazyku, zákona o používaní jazykov národnostných menšín a nariadenia vlády SR o zozname obcí, ale aj štátnej suverenity SR.

Na margo načasovania dodáva, že je „trpkým paradoxom, že prichádza v predvečer 25. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska. A priam šokujúce, že v čase, keď súčasťou vládnej koalície je SNS, ktorá svoju politiku od roku 1990 stavala na ochrane národnoštátnych a jazykových práv Slovákov“, stojí vo vyhlásení. KSI má preto „odôvodnené obavy o hodnotovú i morálnu orientáciu súčasných vládnych predstaviteľov“. Dôsledkom takýchto krokov je podľa KSI i to, že preferencie „vládnych tzv. slovenských politických strán budú klesať“.

V závere zástupcovia KSI vyzývajú vládu SR, poslancov NRSR i všetkých kompetentných, „aby prijatiu tohto nehorázneho maďarizačného nariadenia zabránili a svoju pozornosť začali konečne venovať zlepšeniu ťaživej situácie Slovákov na juhu“.

 

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/kongres-slovenskej-inteligencie-odmieta-dvojjazycne-tabule-na-zeleznici/895619

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

O „nežnej“ jazykovej asimilácii

Pod výrazom asimilácia  budeme tu rozumieť jej sociologickú obsahovú náplň, teda proces postupného splývania kultúrnych, sociálnych, etnických skupín, v ktorom jedna zo skupín stráca špecifické črty a preberá črty druhej skupiny.

EVOLUČNÉ SÚVISLOSTI SEBAŽERTVY A KRIESENIA V ĽUDSKOM BYTÍ

Veľkonočný čas je celkom príhodný na to aby sme trochu popremýšľali nad zjavmi sebažertvy (sebaobetovania ) a kriesenia v našom ľudskom údele.

Ekonomický pohyb v EÚ

Keď čítam, či počúvam diskusie o súčasnej spoločnosti EÚ a problémoch, ktoré nás ťažia, som z toho smutný.