Neznáma ruská pomoc Slovákom

Slovenská verejnosť dnes ani netuší o finančnej pomoci Rusov slovenskému národu v časoch najtvrdšej maďarizácie na sklonku 19. storočia.

 Peniaze prichádzali zložitými cestami. Cez ruské veľvyslanectvo vo Viedni na Reisnerstrasse 45. Ale aj cez pražskú banku Slávia. Jej úradníkom v Turčianskom Svätom Martine bol od roku 1879 Jozef Škultéty, po roku 1919 doživotný správca Matice slovenskej. Slovenský národ viedol na prelome storočí boj za svoje jestvovanie na život a na smrť proti nepriateľovi, „ktorý ani práva, ani stydu, milosrdenstva a ľudskosti už naskrze nepozná“. V tom čase mala pomoc z ruskej strany cenu zlata.

 

 

zdroj: youtube.com, Marián Tkáč

 

 

Ukradnuté kosovo


Európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Média klamú o utečeneckej kríze

Exkluzívny rozhovor s europoslancom Zdechovským: Média klamú o utečeneckej kríze, obchod s deťmi migrantov, imigračná vlna nie je náhodná, budeme uznávať mnohoženstvo?

Z osudov slovenských geografických názvov (12)

Slovenské geografické názvy a ich prirodzená maďarizácia

Rádio Naše Slovensko

captcha