Neznáma ruská pomoc Slovákom

Slovenská verejnosť dnes ani netuší o finančnej pomoci Rusov slovenskému národu v časoch najtvrdšej maďarizácie na sklonku 19. storočia.

 Peniaze prichádzali zložitými cestami. Cez ruské veľvyslanectvo vo Viedni na Reisnerstrasse 45. Ale aj cez pražskú banku Slávia. Jej úradníkom v Turčianskom Svätom Martine bol od roku 1879 Jozef Škultéty, po roku 1919 doživotný správca Matice slovenskej. Slovenský národ viedol na prelome storočí boj za svoje jestvovanie na život a na smrť proti nepriateľovi, „ktorý ani práva, ani stydu, milosrdenstva a ľudskosti už naskrze nepozná“. V tom čase mala pomoc z ruskej strany cenu zlata.

 

 

zdroj: youtube.com, Marián Tkáč

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Spomienky jedného z pamätníkov hľadania stratégie pre obnovenie slovenskej štátnosti

Kľúčové slová: roztrúsená stratégia, graduálna štátotvornosť, konsenzus paralelnej suverenity.

1. Úvodné poznámky o subjektívnej stope hľadača vhodnej stratégie obnovenia slovenskej štátnosti


Pretože tento príspevok je subjektívnou osobnou spomienkou hľadania  stratégie obnovenia slovenskej štátnosti, tak v ďalšom texte bude,  okrem citovania iných výrokov  vedený v prvej osobe (v tzv. „Ich-forme“).

Revoluční akt říkání pravdy

George Orwell řekl: „V době univerzálních podvodů je říkání pravdy revolučním činem.

EVOLUČNÉ SÚVISLOSTI SEBAŽERTVY A KRIESENIA V ĽUDSKOM BYTÍ

Veľkonočný čas je celkom príhodný na to aby sme trochu popremýšľali nad zjavmi sebažertvy (sebaobetovania ) a kriesenia v našom ľudskom údele.