Slovenčina sa zrodila v Čachticiach

 V škole nás učia, že po Bernolákovi z roku 1787 kodifikoval spisovnú slovenčinu Ľudovít Štúr roku 1843.

 Pravda je však taká, že v podstate o dnešnej podobe slovenčiny sa rozhodlo v roku 1847 v Čachticiach. O tom, ako k tomuto bez pochýb vlastne najdôležitejšiemu kroku v našich dejinách došlo, dozviete sa z krátkeho filmu "Slovenčina sa zrodila v Čachticiach". Pozrite si ho.

 

 

zdroj: youtube.com, TV Matica

 

 

 

 

Európa na rázcestí ...

Ukradnuté kosovo


náhodný výber článkov

Mižák o diele “Slovanstvo a svet súčasnosti

Dielo Ľudovíta Štúra “Slovanstvo a svet budúcnosti” niektorí ešte aj dnes považujú za kontroverzné a tvrdia, že nikdy nebude prijaté vo svojej myšlienkovej celistvosti celou slovenskou spoločnosťou.

Šurianska tragédia

Na základe Viedenskej arbitráže po druhom novembri 1938 boli slovenské Šurany pričlenené k Maďarsku.

Národ a štát

Od obnovenia slovenskej štátnosti vznikom 2. Slovenskej republiky uplynulo už vyše 20 rokov.